Případové studie

IT služby poskytujeme od roku 1997 a se zákazníky budujeme pevné vztahy. 75 % z nich je s námi déle než 10 let. Můžete mezi ně patřit i vy!

Přečtěte si zkušenosti klientů, kterým IT řešení od TOTAL SERVICE pomohlo k úspěšnějšímu podnikání.
Případové studie
Nová kabeláž a přesun serverů pro GENNET, s.r.o.
Klinice GENNET jsme pomohli s renovací slaboproudé a silnoproudé kabeláže a přemístěním serverové infrastruktury do nové lokality.
Podporou L1 a dalšími flexibilní službami šetříme firmě 50 % nákladů na techniky
Našemu klientovi jsme pomohli s přechodem od předchozího dodavatele podpory L1 a plynuje ho nahradili. Díky lokální podpoře a dalším flexibilním službám, které poskytujeme, ušetří firma čas i náklady na práci techniků ze zahraniční centrály.
Nová SAP infrastruktura díky HPE GreenLake: řešení bez nutnosti milionových investic
Pro klienta s velmi specifickými požadavky jsme našli vhodnou SAP infrastrukturu, kterou jsme následně implementovali a staráme se o její správu.
Zmodernizovali jsme firewally pro Bohemia Properties a posílili tak kyberbezpečnost
Společnost měla ve svých hotelech zastaralé firewally, které bylo potřeba co nejdříve vyměnit kvůli bezpečnosti interních dat i dat hostů. Proto jsme vybrali a implementovali nová řešení, která nadále monitorujeme a spravujeme.
WiFi v myTimi
Během jediného týdne jsme v myTimi vyřešili dlouhodobé problémy s připojením k WiFi. Provedli jsme celkovou revizi firemní sítě a zajistili, aby byla firma neustále online.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR
Instituci MÚAAVČR jsme pomohli se zajištěním funkčního a současně reprezentativního řešení pro videokonference a online i lokální prezentace a meetingy.
Městská část Praha 9
Úřadu městské části Praha 9 jsme pomohli s výběrem centrálního tiskového řešení k jeho spokojenosti. TOTAL SERVICE poskytoval konzultační činnosti pro výběr vhodného řešení, které z pohledu operativy koresponduje s potřebami zaměstnanců úřadu.
VALEO
VALEO mělo dlouhodobě problémy s náborem dostatečného množství spolehlivých IT profesionálů, a to včetně s tím souvisejících rozpočtových potíží. Tento problém Valeo vyřešilo externí správou ICT od TOTAL SERVICE.
Česká zemědělská univerzita v Praze
TOTAL SERVICE dodal technologie a začal provozovat privátní datové centrum formou služby pro druhou největší univerzitu v České republice.
Zajistili jsme infrastrukturu pro provoz webových nástrojů bez výpadků
Našemu klientovi jsme pomohli zajistit plynulý provoz online nástrojů webových stránek a dodnes zajišťujeme správu a dohled nad vytvořeným prostředím. Klient nemusel řešit zřízení interního týmu a díky tomu byly jeho náklady čtyřnásobně nižší.
Stabilní Wi-Fi připojení Aruba
Našemu klientovi jsme zajistili centrální správu Wi-Fi přes cloudovou konzoli. Díky tomu klient získal stabilní a rychlé Wi-Fi připojení, které spravuje z jednoho místa.
Audit a analýza ICT infrastruktury
Klientovi, prestižní výrobní a technologické společnosti, jsme zajistili zavedení robustního a stabilního IT řešení, které je schopné pružně reagovat na další expanzi společnosti. Podařilo se nám dosáhnout i snížení počtu a časového vytížení interních IT specialistů o vyšší jednotky pracovních dní měsíčně, a tím jsme klientovi umožnili významné snížení mzdových výdajů.
Financování ICT projektů
Klientovi jsme pomohli s obnovou zastaralého ICT vybavení, a to za udržení zdravého cashflow organizace. S klientem jsme se dohodli, že v této případové studii nebudeme uvádět konkrétní název instituce.
Penetrační testy
Klientovi jsme pomohli s identifikací a eliminací bezpečnostních rizik, při jejichž exploataci kybernetickými útočníky hrozila značná finanční ztráta. Vzhledem k důvěrné povaze dále uváděných informací jsme se s klientem dohodli, že v této případové studii nebudeme uvádět konkrétní název instituce.
Penetrační testy
Klientovi jsme pomohli s odhalením zranitelností, se zavedením účinných bezpečnostních opatření a s nastavením správného vývoje IT do budoucna.
BIS Euromont, a. s.
Společnosti BIS Euromont jsme pomohli zefektivnit a sjednotit podnikové procesy a přejít na výhodnější správu IT aktiv.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Překonáváme limity: Vyhráli jsme nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti IaaS s ČZU
BIOCEV
Dodali jsme komplexní systémy výpočetní, úložné a bezpečnostní infrastruktury pro nové vědecké centrum ve Vestci u Prahy.
KONE
Kancelářím, servisu i výrobním závodům KONE ČR poskytujeme komplexní podporu a dodávky ICT technologií. Více než 15 let tak představujeme jednotné kontaktní místo pro stovky uživatelů, ať už se jedná o nepřetržitě dostupnou telefonní linku, Help Desk, či přímou denní podporu v místě zákazníka.
Fakultní nemocnice Ostrava
Na podzim roku 2020 jsme získali projekt s názvem Dodávka a implementace SIEM a služby v rámci kybernetické a informační bezpečnosti pro nejvýznamnější zdravotnické zařízení Moravskoslezského kraje.
ÚZIS
Pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR jsme dodali kompletně nové datové centrum, včetně migračních prací a nových systémů pro posílení kybernetické ochrany, řešení SIEM, platformy elektronických podpisů a pečetění HSM a metodiky řízení bezpečnosti.
AUDITOR
Společnosti AUDITOR vyvstala potřeba náhrady dosluhujících technologií zajišťujících provoz firmy, včetně požadavku na zavedení pokročilé uživatelské podpory pro několik poboček. Postavili jsme pro ni novou centralizovanou technologii infrastruktury na bázi Lenovo Flex System, VMware, Veeam a terminálových služeb.
Magistrát hlavního města Prahy
V letech 2017–2018 došlo k významným investicím do IT infrastruktury města, když MHMP postupně nakoupilo technologie pro dvě nová moderní datová centra. DC bylo potřeba sestavit, nakonfigurovat a zajistit jejich architekturu tak, aby mohla být úřadem i zřizovanou organizací aktivně využívána pro provoz klíčových aplikací. Provoz těchto datových center byl požadován v režimu 24/7 s reakční dobou na kritické výpadky do 2 až 4 hodin.
Orkla Foods CZ a SK (Vitana a Hamé)
Členem skupiny Orkla je i společnost Vitana, které vznikla potřeba rozšířit IT tým a zajistit správu infrastruktury pro všechny pobočky v České a Slovenské republice. Společně jsme si nastavili zodpovědnosti a postupně převzali správu infrastruktury od zahraniční outsourcingové agentury, s níž Vitana do té doby spolupracovala.
LABEL design
Společnosti LABEL design jsme zřídili spolehlivé a bezpečné internetové připojení, aby přesně odpovídalo jejím potřebám. S LABEL design spolupracujeme dodnes na dalším zabezpečení síťových služeb.
CAR4WAY
Společnosti CAR4WAY jsme pomohli s nastavením cloudu Microsoft Azure, aby zcela vyhovoval jejím potřebám. S firmou spolupracujeme i nadále a poskytujeme potřebný servis.
Bohemia Properties
Společnosti Bohemia Properties jsme implementovali tiskové řešení na základě stanovených potřeb klienta. S Bohemia Properties spolupracujeme téměř 5 let.
Úřad MČ Praha 9
Úřad MČ Praha 9 řešil nedostatek kvalifikovaného personálu, který by byl schopen efektivně čelit nárokům na elektronizaci veřejné správy a řešit související správu nejmodernějších technologií. Zastali jsme roli klíčového ICT partnera úřadu v různých pozicích a oblastech. Mimo jiné jsme se podíleli na tvorbě a správě několika desítek specifických aplikací a systémů datových zpráv.

Nezatěžujte cashflow podniku náhlými výdaji na rozvoj IT.
Rozložte si platbu projektu v čase.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice