BIS Euromont, a. s.

Společnosti BIS Euromont jsme pomohli zefektivnit a sjednotit podnikové procesy a přejít na výhodnější správu IT aktiv.
BIS Euromont, a. s.

Kdo je BIS Euromont a s jakými problémy za námi přišla?

Firma BIS Euromont je součástí silného koncernu BIS Group. Zaměřuje se na realizaci investičních akcí a speciální údržbářské činnosti. Na českém trhu působí už přes 20 let a své zkušenosti uplatňuje v nejrůznějších oborech: od strojních a stavebních zakázek až po elektro. Zákazníkům z chemického a hutního průmyslu, energetiky a také civilního sektoru poskytuje široké portfolio služeb od inženýringu komplexních projektů, přes realizaci technologických odstávek až po údržbářské práce. 

Společnost se na nás obrátila, abychom jí pomohli s převzetím správy ICT aktiv a jejich převedením do prostředí koncernu BIS Group.

 

Jak jsme BIS Euromont pomohli?

Nejprve jsme sestavili harmonogram všech činností. Ty byly rozplánovány do dvou hlavních fází projektu:

  1. Auditní fáze, kdy jsme provedli audit současného stavu a potřeb v úzké spolupráci s předchozí IT podporou zákazníka. Cílem této fáze bylo co nejpodrobnější zmapovaní stavu prostředí a následné přesné definování dalších dílčích kroků harmonogramu s ohledem na náročnost převzetí konkrétních oblastí.
  2. Fáze přebírací, která sloužila k transferu systémů, tedy převzetí HW a SW, včetně důkladné analýzy smluv třetích stran. Postupovali jsme s maximálním možným přihlédnutím k potřebám centralizace prostředí v rámci BIS Group. V rámci přebírací fáze byl rozšířen monitoring prostředí, nastaveny procesy využívané v rámci skupiny a došlo k revizi potřeb prostředí ve vztahu k počtu uživatelů.
     

Jednotlivé fáze byly uzavírány na základě definovaných milníků a validovány ze strany vedení společnosti BIS Euromont.

Celý projekt se podařilo navzdory nepříznivé „covidové“ situaci zrealizovat za pouhých 6 měsíců. Všechny činnosti proběhly v souladu s nastaveným harmonogramem. Díky perfektní přípravě a důslednému řízení dle standardu Prince 2 se podařilo celou akci dokončit k naprosté spokojenosti klienta – docházelo pouze k minimálním výpadkům (jednalo se zejména o řízené nedostupnosti vzhledem k povaze nutnosti převzetí).

 

Jaké jsou konkrétní výsledky?

Díky převzetí správy ICT aktiv je nyní společnost BIS Euromont plně zapojena do procesů a standardů BIS Group. V TOTAL SERVICE jsme převzali plnou zodpovědnost za správu prostředí. Měsíční operativu jsme pokryli již existující smlouvou o podpoře. Výsledkem je pro BIS Euromont finanční úspora plynoucí z pokrytí podpory již existujícím kontraktem a vypovězením předchozího správce a poskytovatele IT podpory.

 

Jak vypadá naše spolupráce v současnosti?

U společnosti BIS Euromont, resp. BIS Group provádíme i nadále správu IT aktiv, včetně monitorování aktivity uživatelů. Vzájemná spolupráce úspěšně pokračuje k oboustranné spokojenosti klienta i nás.
 

„Díky spolupráci s TOTAL SERVICE proběhla centralizace prostředí hladce a přesně dle stanoveného harmonogramu. Přenastavení a zefektivnění procesů umožnilo uzavřít výhodnější smlouvu, s jejímž plněním jsme spokojení především díky pravidelnému monitoringu a reportingu stavu IT aktiv BIS Group,“ říká Petr Stiebitz, finanční ředitel skupiny BIS.

Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

TOTAL SERVICE –
váš spolehlivý partner v ICT

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice
-

Recepce:
(+420) 270 002 811

Hot-line 24/7/365
(+420) 270 002 800