Asset management

Díky správě vašich aktiv (asset managementu) získáte přehled a kontrolu nad hmotným
i nehmotným majetkem vaší organizace.
Asset management
Valeo Orkla Kone Praha ÚZIS Městská částí Praha 9 Biocev VZP

Jak to funguje?

1.
Zmapování
Zmapujeme aktuální technická aktiva
v organizaci.
2.
Kategorizace
Nastavíme procesy
a životní cyklus aktiv.
3.
Vyhodnocování
Budeme pravidelně sledovat a vyhodnocovat stav aktiv.
Asset management

1.
Přehled o HW a SW
Inventarizace, evidence majetku a souhrn užívaných zařízení
a softwarových licencí používaných ve vaší společnosti.
2.
Jednoduchá správa aktiv
V jednom balíku vyřešíte vše, co souvisí s životním cyklem aktiv v organizaci. Automatizace procesu změn zvyšuje efektivitu aktiv a snižuje chybovost aktuálních dat.
3.
Nepřetržitá podpora
Poskytujeme odbornou podporu ve všech fázích implementačního cyklu správy aktiv – před jeho zahájením,
v průběhu implementace i po jeho dokončení. Dodáme vám také veškeré potřebné licence i školení.
Asset management

Přehled o zařízeních

Asset management umožňuje jednoduchou správu technických aktiv z jednoho místa. Kdykoliv tak máte
k dispozici informace o tom, kdo majetek používá, v jakém je zařízení stavu a kde se nachází.

Můžete si také zobrazit přehled majetku svěřeného uživatelům, seznam zařízení daného oddělení či seznam všech oprav a revizí konkrétního typu aktiv.

Asset management

Monitorujte svá zařízení

S rychle se rozvíjejícím prostředím organizace je stále obtížnější udržovat přehled o aktivech firmy. Správci nemusí vědět o nových zařízeních v síti a tato zařízení mohou představovat potenciální riziko útoku. Útočník může využít zranitelnosti, dostat se do sítě a způsobit
v organizaci škody (výpadek kritického systému, únik dat
a další).

Asset management vám umožní monitorovat životní cyklus každého zařízení v organizaci z jednoho místa. Získáte tak přehled, v jakém je zařízení stavu, kdo je za něj zodpovědný či jaká je jeho lokace. 

TOTAL SERVICE –
váš spolehlivý partner v ICT

Máme řešení pro veřejný i komerční sektor

-
Plánujeme váš rozvoj ICT
-
Nastavíme ICT rozpočet
-
24/7 dostupnost a zastupitelnost
-
Nepřetržitá podpora L1–L3

Kontaktujte nás

Zanechte nám kontakt a krátkou informaci o tom, co právě řešíte, a my se s vámi spojíme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, ozvěte se nám na telefonní číslo (+420) 270 002 811 nebo poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice
-

Recepce:
(+420) 270 002 811

Hot-line 24/7/365
(+420) 270 002 800