Business Intelligence v akci: Zvyšte produktivitu o 20,4 % díky cloudovým inovacím

Je Business Intelligence jen buzzword? Ale kdepak. Jedná se o proces získávání, analýzy a vizualizace dat, který má za cíl poskytnout organizaci užitečné informace a znalosti. A to není málo. Znalost relevantních a aktuálních dat totiž pomáhá firmě ve strategickém rozhodování a vede ke zlepšení výkonnosti. Více se dočtete na následujících řádcích.
Business Intelligence v akci: Zvyšte produktivitu o 20,4 % díky cloudovým inovacím

Podstata Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) se vztahuje na strategie, aplikace a nástroje, které hrají klíčovou roli v pomoci podnikům sbírat, integrovat, analyzovat a vizualizovat obchodní informace. Hlavním cílem BI je podpořit lepší rozhodování v podniku tím, že využívá data prostřednictvím prediktivní analytiky a dalších technik. Pochopením chování zákazníků, zlepšením viditelnosti obchodních operací a poskytováním akčních přehledů BI umožňuje podnikům činit informovaná rozhodnutí, čímž zvyšuje produktivitu a efektivitu. Jakou hodnotu má BI pro podniky? 

 • Informované rozhodování: Jednou z hlavních výhod BI je jeho schopnost poskytovat přehledy na základě analýzy dat, což umožňuje podnikům rychle činit informovaná rozhodnutí. 
 • Zvýšená efektivita provozu: Automatizací analýz mohou nástroje BI výrazně snížit pracovní zátěž týmů tím, že eliminují potřebu ručního shromažďování a analýzy dat. To nejen uvolňuje cenný čas, ale také umožňuje týmům více se soustředit na strategické plánování a inovace, což jsou kritické aspekty podnikání, jež vyžadují hlubší lidské porozumění a nemohou být plně automatizované. 
 • Lepší pochopení zákazníků: BI pomáhá podnikům porozumět chování a trendům zákazníků, mohou pak lépe přizpůsobit produkty a služby potřebám zákazníků. 
 • Konkurenční výhoda: Přístup k informacím o podnikání v reálném čase dává společnostem konkurenční výhodu. 

Sběr a integrace dat 

Systémy BI jsou navržené pro efektivní shromažďování dat z mnoha informačních zdrojů, včetně interních databází, cloudových služeb a externích datových sítí. Tato data jsou poté harmonizovaná a integrovaná do centralizovaného úložiště, což zajišťuje konzistenci a dostupnost. Data z různých zdrojů jsou tedy nejprve sjednocená do společného formátu a pak uložená na jednom místě, aby byla snadno přístupná pro analýzu. 

Například platformy sociálních sítí jako X (dříve Twitter) a Facebook (nyní Meta) využívají BI k analýze uživatelských interakcí a chování ve svém prostředí. Twitter pak třeba zdvojnásobil svůj limit počtu znaků pro tweety na základě statistik BI s cílem zlepšit uživatelský dojem, aniž by se výrazně změnila průměrná délka tweetu. To znamená, že i když Twitter zdvojnásobil limit znaků pro tweety z 140 na 280, nevedlo to k výrazné změně v průměrné délce tweetů.  

Podle dat TechCrunch i po zdvojnásobení počtu znaků většina tweetů zůstává velmi krátká. Pouze 1 % tweetů využívalo plný limit 280 znaků a jen 12 % tweetů bylo delších než 140 znaků. Nejčastější délka tweetu se ve skutečnosti snížila z 34 na 33 znaků. Navíc zdvojnásobení počtu znaků vedlo k tomu, že lidé používají méně zkratek a více plných slov.  

Zdvojnásobení limitu znaků bylo nicméně založené na důkladném porozumění uživatelskému chování a potřebám, které BI umožnilo. Tento krok ukazuje, jak data mohou vést k lepším rozhodnutím, která podporují uživatelský zážitek, aniž by nutně měnila základní uživatelské chování. Přestože se průměrná délka tweetů nezvýšila, flexibilita, kterou zdvojnásobení limitu přineslo, umožnila uživatelům lépe vyjádřit své myšlenky, což vedlo k jejich větší spokojenosti. 

Elektronické informační zdroje 

Elektronické informační zdroje jsou zásadní pro efektivitu procesů Business Intelligence, neboť poskytují přístup k rozsáhlým datovým sadám, odborným publikacím a specifickým informacím, které jsou klíčové pro analytické a rozhodovací činnosti ve firmách. Tato data mohou zahrnovat:  

 • tržní analýzy, 
 • spotřebitelské trendy,  
 • finanční zprávy  
 • a další relevantní informace, jež pomáhají firmám lépe rozumět svému tržnímu prostředí a přijímat informovaná rozhodnutí. 

Kromě přínosu pro BI hrají elektronické informační zdroje důležitou roli ve vědě, výzkumu a vzdělávání. Díky své dostupnosti a rozmanitosti mohou studenti, vědci a odborníci snadno přistupovat k nejnovějším výzkumným studiím, teoretickým materiálům a široké škále odborných znalostí, což podporuje kontinuální učení a inovace. Studenti mohou například využívat online databáze pro přístup k vědeckým článkům, zatímco výzkumní vědci mohou sdílet své práce prostřednictvím elektronických akademických časopisů, což usnadňuje spolupráci a šíření poznatků. 

Využití BI pro zlepšení zákaznických zkušeností 

Díky využití pokročilých technik Business Intelligence jsou nyní společnosti zběhlejší v porozumění svým zákazníkům prostřednictvím podrobné analýzy nákupních zvyklostí, a tak vytvářejí komplexní profily a segmenty zákazníků. Tento strategický přístup umožňuje nejen vývoj špičkových produktů, ale také obohacuje zkušenosti zákazníků.  

Hlavním příkladem aplikace BI je segmentace zákazníků, kde organizace využívají zpětnou vazbu v reálném čase k udržení stávající klientely a zároveň přitahují nové potenciální zákazníky. Segmentace zákazníků umožňuje obchodníkům klasifikovat zákazníky s nebývalou přesností zkoumáním jejich nákupního chování, preferencí a frekvence. Tato metoda usnadňuje poskytování personalizovaných zážitků prostřednictvím nabídek a propagačních akcí na míru, což výrazně zvyšuje zapojení a spokojenost zákazníků. 

Uveďme si několik příkladů dle Oracle NetSuite

 • Delta Airlines je příkladem užitečnosti BI při zlepšování zákaznických služeb tím, že rozpoznává a oceňuje firemní cestující, čímž podporuje loajalitu své klientely. 
 • Ellie Mae ukazuje, jak dostupná data prostřednictvím modelu hostovaného datového skladu mohou zefektivnit zpracování půjček, což ilustruje dopad BI na efektivitu služeb​​. 
 • Netflix využívá svou rozsáhlou základnu předplatitelů k podpoře doporučení obsahu se svým systémem založeným na BI, který ovlivňuje více než 80 % streamovaného obsahu a ukazuje hluboký vliv BI na zapojení uživatelů​. 
 • Starbucks využívá BI k rozpoznávání preferencí zákazníků prostřednictvím svého programu věrnostních karet, čímž zlepšuje personalizaci nabídek i objem prodeje​​.

Segmentace zákazníků prostřednictvím BI 

Efektivní segmentace zákazníků vede k cílenému marketingu, lepší personalizaci a lepšímu vývoji produktů, což má za následek větší loajalitu zákazníků a konkurenční výhodu. Shromažďováním a analýzou dat ze systémů CRM, zákaznických průzkumů a online interakcí mohou podniky odhalit vzorce a trendy, což jim umožní efektivněji segmentovat své zákazníky​​. Typy zákaznické segmentace: 

 • Demografická: Kategorizace zákazníků na základě osobních atributů, jako je věk, pohlaví a příjem. 
 • Behaviorální: Seskupení zákazníků podle jejich nákupního chování a využití produktu. 
 • Geografická: Segmentace zákazníků podle jejich polohy. 
 • Psychografická: Rozdělení zákazníků podle jejich životního stylu, hodnot a postojů​. 

Vliv BI na peněžní toky a přijetí cloudu 

Vliv BI na peněžní toky a přijetí cloudových služeb nadále výrazně roste. Studie Gartner předpovídá, že celosvětové výdaje koncových uživatelů na veřejné cloudové služby vzrostou o 20,4 %, a to na celkem 678,8 miliardy dolarů v roce 2024 (z 563,6 miliardy dolarů v roce 2023). Tento nárůst zdůrazňuje nezbytnost cloudových služeb, což naznačuje posun, kdy obchodní výsledky stále více formují cloudové modely (spíše než aby jimi byly řízené).  

Poptávka po cloudových službách roste v různých oblastech zčásti díky rostoucímu využívání generativní umělé inteligence (GenAI), která přináší nové možnosti pro širokou škálu aplikací včetně AI jako služby pro koncové odběratele. GenAI díky své potřebě zpracovávat a analyzovat obrovské objemy dat vyžaduje robustní cloudovou infrastrukturu, což představuje příležitost pro poskytovatele cloudových služeb k rozšíření nabídek.  

Kromě technické kapacity je pro poskytovatele cloudových služeb důležité řešit i netechnické výzvy, jako jsou náklady, suverenita a záležitosti související s ochranou soukromí. Ti, kteří nabídnou řešení těchto problémů, nejenže lépe uspokojí potřeby svých klientů využívajících GenAI, ale také si otevřou dveře k novým příležitostem v různorodém spektru trhů a aplikací, přesahujících rámec tradičních cloudových služeb. 

Tip: Přečtěte si náš článek Cloud vs. on-premise: Jaká je budoucnost? 

Růst trhu a míra přijetí 

Globální trh BI je na významné trajektorii růstu a očekává se, že do roku 2030 dosáhne hodnoty 54,27 miliardy USD – od roku 2023 s roční složenou mírou růstu (CAGR) 9,1 %. Tento růst odráží rostoucí přijetí nástrojů BI napříč různými sektory pro lepší rozhodování, identifikaci nových zdrojů příjmů a předpovídání budoucího výkonu. Severní Amerika zaujímá dominantní pozici na trhu, což je připisováno rychlému pokroku v automatizaci a digitalizaci​. 

Mohlo by vás zajímat: Edge computing a mesh cloud – revoluce srovnatelná s nástupem internetu? 

Podrobná analýza trhu ukazuje, že sektor IT a telekomunikací projevil značný zájem o řešení BI s cílem zlepšit operační efektivitu, spokojenost zákazníků a strategické rozhodování. Aplikace pro finanční výkonnost a strategické řízení v rámci BI zaznamenaly nejvyšší růst, což naznačuje silné zaměření na optimalizaci finančních operací napříč podniky​​. 

Navzdory slibnému růstu čelí trh BI výzvám, jako jsou vysoké náklady na implementaci a značná část shromážděných dat zůstává nevyužita, což signalizuje mezeru ve využití plného potenciálu. Tyto výzvy zdůrazňují důležitost nejen přijetí řešení BI, ale také zajištění jejich efektivní integrace a využití v rámci obchodních procesů​​. 

Co je to Power Business Intelligence? 

Power BI je komplexní sada softwarových služeb, aplikací a konektorů, které spolupracují na transformaci nesouvisejících zdrojů dat do koherentních, vizuálně působivých a interaktivních přehledů. Jde o robustní řešení přímo od Microsoftu, jež umožňuje snadné připojení k datovým zdrojům, jejich vizualizaci a objevování důležitých informací, které můžete sdílet s kýmkoli.  

Power BI se skládá z několika klíčových prvků, včetně desktopové aplikace Power BI Desktop, online služby Power BI a mobilních aplikací pro zařízení Windows, iOS a Android. Kromě toho obsahuje Power BI Report Builder pro tvorbu stránkovaných zpráv a Power BI Report Server pro publikování zpráv na místním serveru​​. 

Power Business Intelligence nabízí různé možnosti využití v závislosti na vaší roli v projektu nebo týmu. Kromě toho Power BI umožňuje uživatelům bez placených licencí interagovat se zprávami a získávat přístup k různým datovým analýzám a reportům v rámci Microsoft Fabric, což z něj činí flexibilní a přístupné řešení pro širokou škálu uživatelů. Toto zahrnuje možnosti, jako je sdílení nálezů a výsledků analýz, spolupráci na projektech obchodní inteligence a přístup k dalším nástrojům a službám Microsoftu pro komplexní analýzu a vizualizaci dat. Power BI tedy usnadňuje jednotnou správu dat a governance, a poskytuje nástroje pro transformaci dat, čímž podporuje integraci s širším ekosystémem služeb Microsoftu. 

Nové trendy v BI 

Podle Netenrich mezi klíčové trendy v oblasti Business Intelligence (BI) patří vývoj v kybernetické bezpečnosti, správě dat a vizualizaci dat. Jedním z hlavních trendů je přijetí architektury sítě kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity Mesh Architecture – CSMA), která má do roku 2024 výrazně snížit finanční dopady bezpečnostních incidentů v průměru o 90 %. CSMA je komponovatelný (lze ho snadno přizpůsobit nebo rozšířit prostřednictvím přidávání, odebrání nebo kombinování různých komponent nebo služeb) a škálovatelný přístup, který zvyšuje bezpečnost napříč různými digitálními aktivy, včetně těch v cloudových a IoT prostředích. Hlavním cílem je poskytnout integrovanější a koherentnější bezpečnostní infrastrukturu, která umožní lepší ochranu proti stále složitějším a častějším kybernetickým útokům.  

Tip: Chcete vědět více o bezpečnosti internetu věcí (IoT)

CSMA zdůrazňuje potřebu otevřeného, interoperabilního bezpečnostního rámce, který rozkládá bariéry mezi různými bezpečnostními nástroji a umožňuje jim efektivněji spolupracovat. Tento přístup nejenže má za cíl zlepšit bezpečnostní postavení, ale také optimalizovat výkonnost a nákladovou efektivitu bezpečnostních operací. Využívá cloudové platformy a zahrnuje pokročilé analýzy, strojové učení a automatizaci pro proaktivní identifikaci a zmírnění zranitelností a hrozeb

Navíc dynamická povaha dnešního obchodního a technologického prostředí vyžaduje robustní postupy správy dat. Ty zajišťují bezpečnou a efektivní správu dat a shodu s vyvíjejícími se předpisy. Objevení a vizualizace dat se staly nepostradatelnými, jelikož umožňují podnikům rychle odvodit užitečné poznatky ze složitých datových sad pomocí intuitivních interaktivních vizuálních nástrojů

Článek MIT Technology Review o CSMA dále vysvětluje, jak může tato architektura chránit podniky před složitými a nově generovanými kybernetickými hrozbami. Klíčovým aspektem je, že CSMA koordinuje různé bezpečnostní služby do jednotného, dynamického systému, což efektivně posiluje schopnost organizací odolávat kybernetickým útokům.  

Vývoj v podnikovém prostředí přináší do popředí nové trendy v oblasti Business Intelligence, jako jsou kybernetická bezpečnost, správa a vizualizace dat. Tyto trendy vedou k vytváření odolnějších, flexibilnějších a na analýze dat založených operačních modelů. Přijetím těchto inovací mohou podniky nejen lépe čelit rizikům, ale také objevit nové možnosti pro svůj růst a inovace 

Přijetí BI je klíčové pro vytváření agilních, odolných organizací schopných rychle reagovat na tržní výzvy a využívat nové příležitosti. V budoucnu se očekává, že integrace BI s umělou inteligencí (AI) a strojovým učením (ML) povede k ještě sofistikovanějším analytickým nástrojům, které umožní hlubší pochopení dat a automatické, předvídavé rozhodovací procesy. Tento vývoj nejenže posílí pozici BI jako nezbytného nástroje pro každého, kdo se zabývá daty, ale také umožní organizacím realizovat inovace, které formují budoucnost jejich odvětví.

Tip: Zajímá vás, jak je to s investováním do umělé inteligence? Má skutečný potenciál

Business Intelligence od TOTAL SERVICE 

Připojte se k řadě spokojených klientů, kterým jsme již pomohli transformovat jejich podnikání pomocí BI. Nabízíme komplexní řešení v oblasti Business Intelligence, která jsou vždy navržena tak, aby odpovídala specifickým potřebám vaší společnosti. Od definice hlavních cílů přes důkladnou analýzu datových zdrojů až po vývoj a implementaci přizpůsobených ETL procesů a nástrojů pro reporting a analýzu – naše služby pokrývají celý proces BI.  

S naším odborným přístupem a špičkovými technologiemi získáte ucelený přehled o vašem podnikání, který vám umožní efektivněji se rozhodovat a zlepšit tak výkon a produktivitu vaší společnosti. Kontaktujte nás a my vám rádi se vším pomůžeme.  

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice