Audit a analýza ICT infrastruktury

Klientovi, prestižní výrobní a technologické společnosti, jsme zajistili zavedení robustního a stabilního IT řešení, které je schopné pružně reagovat na další expanzi společnosti. Podařilo se nám dosáhnout i snížení počtu a časového vytížení interních IT specialistů o vyšší jednotky pracovních dní měsíčně, a tím jsme klientovi umožnili významné snížení mzdových výdajů.
Audit a analýza ICT infrastruktury

S jakými problémy nás společnost kontaktovala? Společnost se na nás obrátila v okamžiku, kdy řešila kompletní restrukturalizaci svého ICT. To zahrnovalo požadavky na různé oblasti IT, od zabezpečení přes unifikaci prostředí a jeho managementu až po nastavení řízení distribuce softwaru a aktualizací. Konkrétně se jednalo o následující oblasti:

 • Zvýšení zabezpečení uživatelů jednotnou autentizací a autorizací.
 • Zajištění úspory času interních IT specialistů.
 • Nastavení jednotné administrace a správy koncových zařízení.
 • Zajištění řízené distribuce SW, aktualizací a změn v konfiguraci.
 • Nastavení efektivní organizační struktury IT.

 

Jak jsme firmě pomohli?

Nejprve jsme sestavili harmonogram všech činností. Ty byly rozplánovány do těchto fází projektu:

 • Fáze 1, která zahrnovala analýzu prostředí se zohledněním specifických požadavků a potřeb klienta, vypracování podrobného plánu integrace a prezentací navrženého řešení. Fázi 1 jsme realizovali v rozmezí 4 týdnů.
 • Fáze 2, kdy jsme provedli vypracování projektové dokumentace pro nasazení, ve které byly jsou zahrnuty všechny realizované činnosti, nastavení potřebné součinnosti zákazníka, určení rozsahu, rizika, nastavení milníků projektu. Fázi 2 jsme realizovali během 1 týdne.
 • Fáze 3, během které už proběhla samotná realizace nasazení dle projektové dokumentace schválené zákazníkem v předchozí fázi. Během implementace probíhala pravidelná komunikace všech stran a reakce na aktuální potřeby klienta.  Fázi 3 jsme včetně průběžných školení a testování realizovali v rozmezí 10 týdnů.
 • Fáze 4, kdy došlo k a předání správy zákazníkovi včetně potřebné dokumentace a konečnému nabriefování interního IT oddělení klienta.  Závěrečnou fázi jsme zrealizovali v rámci 2 týdnů.

Všechny uvedené fáze projektu – od základního definování potřeb klienta až po závěrečné zaškolení – se nám podařilo zrealizovat v souladu se stanoveným harmonogramem. Po celý proces implementace jsme vzhledem k dynamickému rozvoji zákazníka průběžně reagovali na všechny potřebné změny a zahrnuli jsme je díky vzájemné informovanosti do projektu.

 

Jaké jsou konkrétní výsledky?

Celý projekt se podařilo úspěšně zrealizovat s následujícími finančními a provozními výhodami pro klienta:

 • Snížení počtu i časového vytížení interních IT specialistů o vyšší jednotky pracovních dní měsíčně.
 • Zavedení robustního a stabilní IT řešení, které je schopné pružně reagovat na další expanzi zákazníka.

 

Jak vypadá naše spolupráce v současnosti?

Pro klienta nadále aktivně pracujeme dle rozdělených kompetencí s nasazenou doménou, zajišťujeme její správný chod a integrujeme do ní další aplikace a služby. Předběžně jsme se dohodli na implementaci obdobných projektů i v budoucnosti.

Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Nezatěžujte cashflow podniku náhlými výdaji na rozvoj IT.
Rozložte si platbu projektu v čase.

IT řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice