Obsahový marketing v číslech: 7 trendů, které vám pomohou s akvizicí zákazníků

Už jste slyšeli slovní spojení „obsahový marketing“? Že ne? Žádné obavy. V následujícím článku se zaměříme na představení praktických tipů pro akvizici nových zákazníků právě pomocí obsahového marketingu, včetně využití aktuálních trendů a strategií, které vám pomohou vyniknout v konkurenčním prostředí. A obsahový marketing si samozřejmě zevrubně představíme.
Obsahový marketing v číslech: 7 trendů, které vám pomohou s akvizicí zákazníků

Co je to obsahový marketing? 

Obsahový marketing se zaměřuje na tvorbu a distribuci obsahu, který je přizpůsobený specifickým potřebám cílové skupiny, se záměrem podpořit marketingové a obchodní cíle. Klíčovým prvkem je strategie obsahu, která definuje, co, kde, kdy, jak a pro koho bude obsah vytvářený a co má splnit. Mezi hlavní cíle obsahového marketingu patří: 

 • zvyšování povědomí o značce nebo produktu a poskytování informací, 
 • generování leadů, 
 • akvizice nových zákazníků a upevňování vztahů s existujícími,  
 • rozšiřování dosahu komunikace (zvyšování počtu lidí, kteří se setkají s obsahem, za účelem šíření informací o značce nebo produktu mezi širší publikum), 
 • snižování nákladů na marketing díky efektivnímu sdílení obsahu 
 • a podpora prodeje. 

Jak obsahový marketing funguje? 

Obsahoví marketéři si získávají publikum sdílením informací, které mohou být cenné, poučné, zábavné nebo inspirující. Využívají tzv. obsahové kanály. Obsahový marketing je jedinečnou formou komunikace, protože se nezaměřuje přímo na prodej, ale na vytváření a sdílení obsahu, který přináší hodnotu cílové skupině.  

Jak jistě víte, lidé mají v různých fázích nákupního procesu různé potřeby. Chcete-li zajistit, aby váš obsah v každé fázi vyhovoval těmto potřebám, měli byste mimo jiné přemýšlet i o své konverzní cestě, tzv. prodejním trychtýři.  

 • Na vrcholu prodejního trychtýře (TOFU) je cílem budovat povědomí o značce pomocí obsahu, který řeší široké problémy a odpovídá na běžné otázky cílové skupiny. TOFU obsah by měl nejen potenciální zákazníky přilákat a představit jim řešení jejich problému, ale také aktivně využívat širokou škálu formátů, jako jsou články, příspěvky na sociálních sítích, krátká videa a podcasty, aby zajistil jejich maximální dosah a angažovanost. Důležité je však zvážit, že výběr konkrétního typu obsahu by měl být strategicky řízený tématem a cíli komunikace, které se mohou lišit v různých fázích prodejního trychtýře, a to s cílem co nejefektivněji oslovit a zapojit vaši cílovou skupinu. 
 • V prostřední části trychtýře (MOFU) se zákazníci již více zajímají o váš produkt. Obsah v této fázi by měl budovat vztah s potenciálním zákazníkem, poskytovat hlubší informace o vašem řešení a ukázat, jak splňuje jejich specifické potřeby (např. newslettery, produktová dema, landing page, dlouhá videa, remarketingové kampaně). 
 • Na dně prodejního trychtýře (BOFU) se zaměřuje na konverzi. BOFU obsah by měl usnadnit testování produktu, pochopení cen a uskutečnění nákupu, přičemž by měl vyvolávat pocit naléhavosti a připravit se na odpovědi na běžné námitky, které mohou ovlivnit prodej (personalizované e-maily, zákaznické recenze apod.). 

V praxi se tedy setkáváme s různými nástroji obsahového marketingu, jako jsou

 • Webové stránky: Publikování online obsahu na webových stránkách, aby se umístily na lepších pozicích ve výsledcích vyhledávačů, čímž se zvýší viditelnost. Použití správných klíčových slov ve vašem obsahu pomáhá vyhledávačům lépe porozumět tématu vaší stránky. Kvalitní obsah optimalizovaný pro klíčová slova má větší šanci na získání vyššího umístění ve výsledcích vyhledávání, což přináší více organických návštěv a zlepšuje celkovou viditelnost stránek. 
 • Sociální sítě: Lze využít platformy jako Facebook, Instagram a LinkedIn, TikTok apod. k zapojení více než 4,5 miliardy globálních uživatelů sociálních sítí prostřednictvím různých formátů obsahu​​. 
 • Infografika: Infografika je vizuální reprezentace dat a informací. Zjednodušuje složité informace, takže je pro vaše publikum snadno srozumitelná a poutavá​​. Navíc si čtenář všimne nejdříve grafiky, až poté textu.  
 • Blogy: Na blogu můžete propagovat další interní a externí obsah a blogové články pomocí odkazů, přidáním tlačítek pro sdílení na sociálních sítích a začleněním informací o produktech. 
 • Podcast: Vzhledem k tomu, že podcasty poslouchá více než 60 milionů lidí, nabízí tento formát jedinečný způsob, jak oslovit a zaujmout vaše publikum​​. 
 • Video: Až 96 % uživatelů sleduje videa o produktech nebo službách. Pomáhají prodávat a až 88 % uživatelů se díky nim rozhodne nakoupit, což může výrazně zvýšit konverze a ROI​​ (Return of Investment neboli návratnost investice). 

Klíčové trendy a strategie pro získání zákazníků: 

1) Důraz na hodnoty značky 

Studie odhalila, že 82 % zákazníků chce, aby hodnoty značky odpovídaly jejich vlastním, což zdůrazňuje důležitost odrazu hodnot vaší značky ve vašem obsahu. Toto zjištění poukazuje na rostoucí důležitost společenské a etické odpovědnosti firem v očích spotřebitelů. V dnešní době už není dostatečné, aby značky pouze tvrdily, že nabízejí kvalitní produkty nebo služby; spotřebitelé hledají takové, které se aktivně zapojují do společenských a ekologických otázek a odrážejí jejich osobní hodnoty a přesvědčení.  

To znamená, že značky by měly ve svém marketingovém obsahu přizpůsobit komunikaci tak, aby odrážela hodnoty a priority, které jsou pro jejich cílové publikum důležité. Zatímco některé značky mohou upřednostňovat zdůrazňování svých závazků v oblastech, jako je udržitelnost, sociální spravedlnost či etika, je důležité rozpoznat a respektovat specifické cíle a poslání každé značky. Přizpůsobením obsahu k těmto klíčovým hodnotám a cílům může marketing lépe rezonovat s nakupujícími, což pomáhá vytvářet silnější vazbu mezi zákazníky a značkou. Pozitivně to ovlivňuje brand a jejich loajalitu. 

2) Využití obsahu ve formě krátkých videí 

Krátké videoobsahy preferuje až 73 % spotřebitelů, jsou tedy primárním médiem ve strategii obsahu. Krátká videa dokáží uživatele rychle zaujmout, zejména při marketingu na sociálních sítích, kde uživatelé hledají zajímavé informace. 

Krátké formáty videí poskytují způsob, jak sdělit klíčové informace, ukázat produkty, sdílet příběhy značky nebo jednoduše zabavit, což vede k vyšší angažovanosti a potenciálně i k nové akvizici zákazníků. 

3) Využití influencer marketingu 

Téměř polovina spotřebitelů se spoléhá na doporučení influencerů, přičemž influencer marketing nabízí druhý nejvyšší ROI mezi trendy. Partnerství s influencery může značkám pomoci oslovit širší publikum a vybudovat důvěru prostřednictvím autentického zapojení. 

Tato strategie je obzvláště účinná, protože lidé mají tendenci důvěřovat osobním doporučením více než tradičním formám reklamy. Influencer může svým sledujícím představit produkt nebo službu v kontextu, který je pro ně přirozený a autentický, což má za následek vyšší míru zapojení a konverze. 

Za úspěchem influencerů stojí pečlivý výběr osobností, které se hodí k značce a mají přirozený vztah k propagovanému produktu. Důležitá je také transparentnost a upřímnost ve sdílení obsahu, aby byla zachovaná důvěra sledujících. To znamená, že influencer by měl svým sledujícím jasně sdělit, pokud je příspěvek sponzorovaný nebo pokud za zmínku o produktu či službě dostal kompenzaci.  

Tato otevřenost pomáhá udržet vysokou úroveň důvěry sledujících, protože jsou informovaní o povaze vztahu mezi influencerem a značkou. Kromě toho by influencer měl sdílet své skutečné názory a zkušenosti s produktem nebo službou, aby zajistil, že jeho doporučení jsou autentická a důvěryhodná. 

Tip: Přečtěte si náš článek 7 způsobů optimalizace marketingové strategie dle současných trendů

4) Sdílení hodnotného obsahu 

Přestaňte vytvářet obsah, který nikdo nečte. Značky dnes produkují tolik obsahu, že uživatelé nemají čas na méně kvalitní výstupy. Vaším obsahem se budou zabývat pouze v případě, že budou cítit, že je pro ně skutečně užitečný. Řešením je personalizace. Sledujte potřeby vašeho publika prostřednictvím inteligentního CRM (systém pro správu vztahů se zákazníky), analytických nástrojů a dalších datových technologií, abyste mohli vybudovat strategii obsahu zaměřenou na to, co lidi skutečně zajímá.  

5) Důraz na kvalitní uživatelskou zkušenost (UX) 

Uživatelská zkušenost je dnes důležitější než kdy dříve. Spotřebitelé mají vysoké nároky, a i ten nejlepší obsah nebude úspěšný, pokud nebude doprovázený dobrou uživatelskou zkušeností. To zahrnuje například:   

 • rychlost načítání stránky,  
 • responzivita na různých zařízeních,  
 • jednotný styl,  
 • umístění a kvalitu obrázků 
 • a také personalizaci obsahu.  

Pokud si nejste jistí, které změny v UX jsou nejdůležitější, vyzkoušejte A/B testování, které vám pomůže poznat, co vaše publikum preferuje. A/B testování je metoda, při které se srovnávají dvě nebo více verze webové stránky nebo aplikace s cílem zjistit, která z nich lépe funguje z hlediska dosažení předem stanovených cílů, jako je zvýšení míry konverze nebo zlepšení uživatelské spokojenosti.  

Při A/B testování se testuje vždy pouze jedna proměnná najednou, aby bylo možné jednoznačně určit, která změna měla na výsledek vliv. Tento přístup vám pomůže poznat, co vaše publikum preferuje, a umožní vám přijímat informovanější rozhodnutí o designu a funkčnosti vašeho webu. 

6) Kvalitní strategické SEO  

SEO (Search Engine Optimization) není v marketingu novinkou, ale stále zaujímá klíčovou pozici v trendech strategií obsahu, zejména pro webové stránky. SEO je proces optimalizace webové stránky nebo obsahu tak, aby byl lépe viditelný ve výsledcích vyhledávačů a získal vyšší pozice v organickém vyhledávání. 

Výzkumy ukazují, že téměř jedna třetina marketérů využívá webové stránky k přilákání a konverzi potenciálních zákazníků, přičemž většina provozu na stránkách pochází z vyhledávačů. 

Svět SEO se ale mění s inovacemi v oblasti umělé inteligence. Například Google spustil generativní vyhledávací zážitky, které využívají AI k poskytování bohatších a kontextovějších odpovědí na dotazy uživatelů, čímž zlepšují schopnost vyhledávačů lépe odpovídat na složitější dotazy. Tento krok otevírá dveře pro stránky, které produkují vysoce originální obsah s odbornými znalostmi, a poskytuje jim lepší šanci na získání vyšších pozic v organickém vyhledávání oproti neoriginálnímu obsahu (jako jsou například základní blogové příspěvky vytvořené AI, nebo ty, které se snaží odpovědět na běžné vyhledávací dotazy). 

7) Využití umělé inteligence (AI) a automatizace 

Tyto technologie nabízí možnosti pro sběr rozsáhlého množství dat, která umožňují vysoce personalizovaný obsah a zvýšení efektivity marketingových aktivit. Umělá inteligence a automatizace usnadňují vytváření obsahu a optimalizaci jeho produkce, což značkám umožňuje generovat více materiálu v kratším čase.  

Tip: Zjistěte, jak ovládnout trh promyšlenou podnikatelskou strategií

Každý z těchto trendů představuje účinný způsob, jak přilákat a udržet zákazníky. Implementací těchto trendů do vaší celkové marketingové strategie můžete zvýšit svou viditelnost, zlepšit angažovanost a posílit vztah s vaším cílovým publikem. 

V TOTAL SERVICE vám sice s tvorbou marketingového obsahu přímo nepomůžeme, ale s celou řadou IT služeb, které vaši firmu posunou na vyšší úroveň, ano. Nabízíme například: 

 • komplexní IT audit,  
 • strategické plánování ICT,  
 • správu a outsourcing IT,  
 • řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti,  
 • cloudové služby Microsoft a mnoho dalšího.  

Naše služby jsou zárukou, že se můžete soustředit na to, co umíte nejlépe, zatímco my se postaráme o bezproblémový chod vašich IT systémů. V případě zájmu nás můžete kontaktovat a my vám rádi se vším pomůžeme. 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice