Hybridní práce a AI: Budoucnost, která formuje online podnikání ve světě i u nás

Obchodní prostředí se v roce 2024 vyznačuje opatrným optimismem se zaměřením na udržitelnost, vzdálené a hybridní modely práce. Zaznamenáváme také pokroky v IT a business technologiích, jako je generativní umělá inteligence. Důraz se klade na diverzitu, spravedlnost a začlenění. O tom a ještě více se dočtete v následujícím článku.
Hybridní práce a AI: Budoucnost, která formuje online podnikání ve světě i u nás

Ekonomický výhled a udržitelnost 

Dle BloombergNEF se po náročném roce 2023, který byl poznamenaný ekonomickým zpomalením a geopolitickou nejistotou, očekává, že v roce 2024 dojde ke stabilizaci těchto podmínek. Byznys 21. století vyžaduje adaptabilitu a přijetí nových technologií, aby bylo možné čelit neustále se měnícím tržním trendům, rostoucí konkurenci a zvyšujícím se požadavkům zákazníků na personalizaci, rychlost a kvalitu služeb

Na celosvětové scéně narůstá pochopení nutnosti zrychlit přechod k udržitelným energetickým zdrojům. To vyžaduje nejen značné investice do technologií a infrastruktury, ale také silnou politickou vůli a mezinárodní spolupráci, aby bylo možné překonat existující bariéry a využít nové možnosti podnikání v ČR a ve světě. 

Zákaznická zkušenost a generativní AI 

V kontextu online podnikání se zdůrazňuje trend využívání umělé inteligence, který transformuje způsoby, jakými firmy komunikují s klienty a zlepšují zákaznický servis. Podle nedávného průzkumu společnosti McKinsey pouze 21 % firem, které začaly implementovat umělou inteligenci, má zavedené směrnice pro využívání technologií generativní AI ve svých procesech. Tento nedostatek připravenosti na širší využití této technologie a nedostatečné zohlednění potenciálních rizik poukazuje na to, že mnoho společností si ještě plně neuvědomuje možnosti i výzvy, které generativní AI představuje

Generativní AI a IT business rychle transformují funkci péče o zákazníka a možná i samotný obchodní model samotných společností. Podle průzkumu společnosti BCG z roku 2022 očekává 95 % globálních lídrů v oblasti zákaznických služeb, že jejich zákazníci budou v některém bodě své interakce se zákaznickými službami obsluhováni AI botem už během následujících tří let. Jakmile budou technologie implementované na velkou škálu, mohly by zvýšit produktivitu o 30 % až 50 % nebo více. 

Tip: Od uvedení generativní umělé inteligence ze všech stran slyšíme o tom, jak AI změní naše životy i trh. Zajímá vás, jak je to s investováním do umělé inteligence? 

Jedním z příkladů využití generativní AI v péči o zákazníky je společnost Octopus Energy, která ji začlenila do své platformy pro zákaznické služby, aby pomohla týmům rychleji vytvářet plnohodnotné odpovědi na e-maily. Posléze e-maily vypracované AI dosáhly o 18 % vyššího skóre spokojenosti zákazníků ve srovnání s odpověďmi poskytnutými pouze lidmi. Některé AI již reagují na třetinu všech e-mailových dotazů od zákazníků. 

Hybridní modely práce a práce na dálku 

Modely práce a podnikání z domova (včetně hybridních pracovních modelů) zůstávají významným trendem, který přetváří pracovní sílu a je širokou skupinou zájemců o práci považovaný za atraktivní. Klade důraz na flexibilitu, technologie a globální perspektivy. U mnoha společností se očekává, že budou tyto modely nadále přijímat, aby přilákaly nové zájemce. Podnikání z domova a využívání digitálních platforem pro online business se stávají samozřejmějšími.  

Podle výzkumu Pew Research Center 35 % Američanů pracuje plně na dálku. Mezi těmi, kdo pracují v hybridním modelu (tj. kombinace práce z domova a z kanceláře), většina (63 %) uvádí, že jejich zaměstnavatel od nich vyžaduje, aby byli v určitých dnech fyzicky přítomní v kanceláři. Odhaduje se, že přibližně 59 % hybridních pracovníků pracuje z domova tři nebo více dní v týdnu, zatímco 41 % z nich pracuje z domova méně než dva dny​​. 

Tip: O tom, jak je pro zaměstnance důležitá flexibilní pracovní doba a práce na dálku, jsme se více rozepsali v našem článku Lidské zdroje, nebo lidské spotřebiče – jak najímat a udržet ty správné zaměstnance

Dle průzkumu společnosti Buffer by 71 % respondentů preferovalo plně vzdálenou práci, zatímco 20 % by si vybralo hybridní model, ale s prioritou práce na dálku. Tento trend rovněž ukazuje na to, že hybridní pracovní model nemusí být pro vzdálené pracovníky tak přitažlivý, jak se očekávalo, a dávají přednost plně vzdálené práci nebo modelu, který je tomu co nejblíže​​. Výzkum FlexOS pak uvádí, že hybridní a vzdálená práce: 

  • zlepšuje spokojenost a morálku zaměstnanců (60 %),  
  • Snižuje čas a stres spojený s dojížděním (54 %),  
  • Zlepšuje rovnováhu mezi prací a osobním životem (53 %), 
  • zvyšuje produktivitu (35 %)  
  • a rozšiřuje talentový fond (30 %)​​. 

Tato čísla jasně ukazují, že hybridní a vzdálené pracovní modely nabízejí významné výhody pro zaměstnance i organizace, včetně vyšší produktivity, úspor nákladů, snížení uhlíkové stopy a zlepšení celkového zdraví a pohody zaměstnanců. 

Digitální marketing a SEO 

Podle WordStream se odhaduje, že celosvětový trh digitálního marketingu a reklamy dosáhne v roce 2024 hodnoty 667 miliard dolarů a do roku 2026 se očekává růst na 786,2 miliardy dolarů. Přitom 72 % celkových marketingových rozpočtů je věnováno digitálním marketingovým kanálům​​. 

SEO je stejně důležité, protože pomalé načítání webových stránek stojí maloobchodníky ročně 2,6 miliardy dolarů ve ztrátách prodeje, zatímco videa na webu můžou dle LearnG2 zvýšit průměrnou dobu strávenou na stránce o 88 %​​. To zdůrazňuje důležitost optimalizace webových stránek pro rychlost a interaktivitu s cílem zvýšit uživatelskou angažovanost a příjmy online podnikání. 

Zákon NIS2 a jeho vliv na kybernetickou bezpečnost 

V roce 2024 se kyberbezpečnost soustředí na implementaci nového zákona NIS2, který rozšiřuje požadavky na kybernetickou bezpečnost pro větší počet subjektů, a na využití umělé inteligence pro lepší obranu proti kybernetickým hrozbám. Očekává se, že generativní AI modely nabídnou nové možnosti pro předvídání a odhalování kybernetických útoků ještě před jejich realizací. AI mechanismy budou klíčové pro vytvoření efektivní obrany schopné flexibilně reagovat na sofistikované hrozby. 

Zajímavost: Víte o tom, že každý čtvrtý zaměstnanec ohrožuje firemní data?

Nezbytné kroky pro malé podniky 

Podle nejnovějších údajů od DataReportal používalo k lednu 2024 internet celkem 5,35 miliardy lidí po celém světě, což představuje 66,2 % celkové světové populace. S rostoucím počtem uživatelů internetu, který v posledních 12 měsících zaznamenal nárůst o 97 milionů uživatelů (roční nárůst o 1,8 %)​​, se rozvíjí i online podnikání, jež stává klíčovou součástí globálního ekonomického prostředí. 

Vzhledem k těmto statistikám je zřejmé, že pro úspěch v online podnikání jsou internetová přítomnost a digitální marketing pro malé podniky nezbytné. Je důležité, aby přijaly strategie, které nejen zabezpečí jejich data, ale také zvýší jejich online viditelnost a interakci se zákazníky

Hledáte služby kybernetické bezpečnosti? 

V TOTAL SERVICE v oblasti kybernetické bezpečnosti nabízíme komplexní ochranu pro firmy všech velikostí. S využitím například penetračních testů, IT auditů, školení a nepřetržitého monitoringu zajišťujeme, že vaše IT prostředí zůstane odolné vůči kybernetickým hrozbám.  

Naše individuálně přizpůsobené řešení a tým odborníků s mezinárodními certifikacemi zajistí, že vaše data a systémy budou chráněné a vy se budete moci naplno soustředit na hlavní činnosti svého podnikání nebo na to, v čem rozjet business bez obav z kybernetických útoků. Kontaktujte nás a rádi vám rozsah našich služeb přiblížíme. 

 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice