Financování ICT projektů

Klientovi jsme pomohli s obnovou zastaralého ICT vybavení, a to za udržení zdravého cashflow organizace. S klientem jsme se dohodli, že v této případové studii nebudeme uvádět konkrétní název instituce.
Financování ICT projektů

S jakými problémy se na nás klient obrátil? Náš klient, instituce, se na nás obrátil v okamžiku, kdy musel neodkladně řešit zastaralé a nevyhovující ICT vybavení, které již nesplňovalo současné nároky a znamenalo i potenciální bezpečnostní riziko. Aktuální finanční situace však neumožňovala tak rozsáhlý projekt obnovy ICT zafinancovat čistě z interních prostředků. Vzhledem k výše uvedenému jsme se po dohodě s klientem rozhodli připravit a nacenit projekt a nelézt nejvýhodnější finanční řešení.

 

Jak jsme klientovi pomohli?

Nejprve jsme sestavili harmonogram všech činností. Ty byly rozplánovány do těchto fází projektu:

  • Návrh řešení a získání projektových cen, který zahrnoval zohlednění aktuálních požadavků a potřeb klienta.
  • Oslovení partnera a kalkulace financování včetně jako délky, kdy jsme provedli výběr optimálního leasingového dodavatele, který nejlépe odpovídal možnostem klienta.
  • Potvrzení smluv, které obsahovaly všechny konkrétní kroky projektu a podrobnosti financování.
  • Objednání a dodání IT technologií, včetně nabriefování interního IT oddělení klienta.
  • Fakturace skrze finanční instituci a následné měsíční platby ze strany klienta po dobu zvoleného období.

Všechny uvedené fáze projektu od základního definování potřeb klienta až po závěrečnou dodávku technologií se nám podařilo zrealizovat v souladu se stanoveným harmonogramem. Celý proces jsme zvládli v rámci 8 týdnů včetně implementace.

 

Jaké jsou konkrétní výsledky?

Celý projekt se podařilo úspěšně zrealizovat s následujícími finančními a provozními výhodami pro klienta:

  • Udržení zdravého cashflow organizace.
  • Přechod z CAPEX na výhodnější plánování OPEX nákladů.
  • Možnost pořídit celé řešení najednou, a tedy vyřešit problém v rámci jediné akce.
  • Rozložení finančních nákladů v čase.

 

Jak vypadá naše spolupráce v současnosti?

Pro klienta nadále zajišťujeme správu IT. Předběžně jsme se dohodli na zajištění financování obdobných projektů i v budoucnosti.

Klient ocenil nejen dodržení všech stanových termínů, ale zejména hladké vyřešení celého projektu po realizační i finanční stránce bez nutnosti obnovu IT dělit na více menších investičních akcí s vyššími náklady.

Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Nezatěžujte cashflow podniku náhlými výdaji na rozvoj IT.
Rozložte si platbu projektu v čase.

IT řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice