Flexibilita nade vše: Proč 83 % zaměstnanců volá po hybridní práci

Covidová pandemie dramaticky změnila dynamiku toho, kde a jak pracujeme, a odkryla různé mýty a fakta o práci z domova a efektivitě zaměstnanců. Tento článek se zaměřuje na hodnocení výkonnosti zaměstnanců v rámci home office, zkoumá výzvy a výhody této formy práce a poskytuje náhled na to, jak zvyšovat jejich efektivitu.
Flexibilita nade vše: Proč 83 % zaměstnanců volá po hybridní práci

Pandemie urychlila trend práce z domova, přičemž počet lidí primárně pracujících z domova se mezi lety 2019–2021 ztrojnásobil. Studie ukazují, že 83 % zaměstnanců preferuje hybridní modely práce, což naznačuje silnou poptávku po flexibilních pracovních úvazcích. Zajímavé je, že více než polovina zaměstnanců je ochotná přijmout snížení platu za svobodnou volbu místa výkonu práce, což podtrhuje hodnotu připisovanou flexibilitě práce na dálku​​. 

Tip: Přečtěte si náš článek Hybridní model a automatizace IT

5 nejčastějších mýtů o práci z domova: 

Mýtus č. 1.: Lidé pracující na home office nejsou produktivní 

Je to přesně naopak – studie Stanfordovy univerzity zjistila, že lidé pracující z domova jsou o 13 % produktivnější než jejich kolegové v kanceláři. Další rozsáhlý průzkum od ConnectSolutions ukázal, že 30 % lidí pracujících z domova odvede více práce v kratším čase a 24 % odvede více práce ve stejném časovém období

Mýtus č. 2: Práce z domova je snadný způsob, jak vydělávat peníze 

I když jsou lidé při práci z domova produktivnější, neznamená to, že je to snadný způsob, jak vydělávat peníze. Vyžaduje to disciplínu a organizovaný harmonogram, zvláště pokud máte rodinu.  

Mýtus č. 3: Práce na dálku je jen pro mladší generace 

Ve skutečnosti je ochota pracovat na dálku více záležitostí individuálních preferencí než věkové kategorie. Zpráva National Research Group ukázala, že přibližně 60 % lidí z generace X (tedy těch, kteří se narodili mezi roky 1965 a 1980) a 52 % mileniálů (definovaných jako jedinci narození mezi roky 1981 a 1996), uvedlo, že by při možnosti pracovat z domova ušetřili peníze. 

Tato statistika naznačuje, že finanční výhody spojené s prací z domova jsou přitažlivé napříč různými věkovými skupinami, což vyvrací myšlenku, že by práce na dálku byla atraktivní pouze pro mladší generaci. 

Mýtus č. 4: Práce v kanceláři je ze své podstaty lepší  

Práce v kanceláři má bezesporu své výhody, jako je dobrá káva z kávovaru, snadnější spolupráce a kontakt s kolegy. Studie navíc ukázaly, že přibližně polovina pracovníků považovala práci z domova za izolující, takže je snadné pochopit, proč tento mýtus dosud převládá. Avšak s pokrokem v technologií může být práce na home office stejně kolaborativní a angažující jako práce v kanceláři. 

Firmy by se měly zaměřit na implementaci softwaru, který umožní jejich vzdáleným pracovníkům zůstat součástí týmu, ať už prostřednictvím týmových nástrojů pro spolupráci, nebo pravidelných kontrol a aktualizací prostřednictvím e-mailu. Navíc – digitalizace pracovních procesů a využití cloudových technologií umožňuje efektivní sdílení dokumentů a informací v reálném čase, což značně zjednodušuje spolupráci na dálku. Videohovory a virtuální schůzky se staly novou normou, umožňují nejen udržovat profesionální vztahy, ale i posilovat týmovou soudržnost. 

Tip: Zvyšte produktivitu vaší firmy a tvořte i sdílejte obsah online a v reálném čase. Získejte přístup k desítkám nejpoužívanějších aplikací Microsoft – Teams, Word, Excel, PowerPoint a mnoho dalších – jednoduše z jednoho místa. Zjistěte více o Microsoft 365 pro firmy od TOTAL SERVICE. 

Mýtus č. 5: Práce na home office zvyšuje kybernetické bezpečnostní riziko  

Podle zprávy společnosti Alliance Virtual Offices došlo během covidové pandemie k nárůstu kybernetických útoků o 238 %, což bylo přičítáno zvýšenému využívání veřejného cloudu. Přesto existují opatření, které mohou firmy použít k minimalizaci hrozeb pro vzdálené pracovníky, jako je posílení programů ochrany dat, zajištění správné konfigurace cloudu a přístupu a zavedení programů pro průběžné zvyšování povědomí o bezpečnosti

Tip: Mějte kybernetickou bezpečnost vaší firmy neustále pod kontrolou se službami kybernetické bezpečnosti od TOTAL SERVICE. 

Home office a náhrada nákladů 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR stanovilo pro rok 2024 novou částku paušální náhrady nákladů při práci na dálku. Pracovníci na home office mají s účinností od 1. ledna 2024 nárok na náhradu ve výši 4,50 Kč za každou započatou hodinu práce (výše náhrady oproti původní částce klesla o deset haléřů). Částka náhrady, která přesáhne tento limit, bude zdaněná jako příjem zaměstnance, zatímco částky do tohoto limitu nebudou předmětem daně z příjmů fyzických osob.  

Kromě paušální náhrady existuje také možnost náhrady nákladů, které zaměstnanci vzniknou prokazatelně při práci na dálku. V případě, že je sjednána paušální částka, nelze současně poskytovat náhradu prokázaných nákladů stejného druhu. Zaměstnavatel má rovněž možnost dohodnout se se zaměstnancem, že mu žádná náhrada nákladů při práci na dálku nepřísluší. 

Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost 

Je důležité stanovit jasné metriky a cíle, které odrážejí požadavky na produktivitu a výkon. Tato politika by měla zahrnovat nejen množství výstupu za jednotku času, ale také další klíčové ukazatele, jako je spokojenost zákazníků nebo nárůst prodeje. 

Například software pro správu úkolů umožňuje sledovat pokrok a dokončení projektů zaměstnanců. Tyto nástroje nabízí přehled o tom, jak si zaměstnanci vedou a zda jsou na správné cestě. V kontextu tohoto přístupu je důležité zmínit i BI nástroje, které v TOTAL SERVICE nabízíme a které rozšiřují možnosti sledování a analýzy dat. Poskytujeme například komplexní audit IT.  

Tip: Seznamte se se 4 užitečnými technologiemi, které umožňují remote práci

Jak efektivně pracovat z domova 

Pro efektivní práci z domova je důležité přizpůsobit si své pracovní prostředí a návyky tak, aby podporovaly produktivitu a udržitelnou práci na dálku. 

  • Vytvořte si vymezený pracovní prostor: Mít určené místo pro práci, které může sloužit jako vaše kancelář, je zásadní pro produktivitu. Ideální je mít oddělenou místnost, ale i malý koutek u kuchyňského stolu může postačit. 
  • Zajistěte si vhodnou technologii: PC, dodatečný monitor, klávesnice, dostatečně rychlé a spolehlivé připojení k internetu jsou základními potřebami pro práci z domova. 
  • Stanovte pevné pracovní hodiny a vymezení hranic: Důležité je zavést jasné pracovní hodiny a snažit se držet stanoveného harmonogramu. Je také dobré nastavit pravidla pro ostatní členy domácnosti. 

Díky flexibilitě, kterou práce z domova nabízí, mohou zaměstnanci lépe vyvážit pracovní a osobní život, což vede k vyšší spokojenosti a motivaci. To nejen zvyšuje produktivitu, ale také snižuje fluktuaci zaměstnanců. Práce z domova rovněž umožňuje přístup k širšímu talentovému publiku, protože firmy nejsou omezené geografickou polohou. 

Outsourcujte své služby s TOTAL SERVICE 

Nadpoloviční většina podniků přechází na hybridní model, což klade velké nároky na interní IT oddělení v oblasti cloudových služeb a kybernetické bezpečnosti. Každý zaměstnanec a zařízení je potenciální „vstupní bránou“, která musí být zabezpečená a funkční odkudkoliv.  

Outsourcing IT a automatizace interních procesů nabízejí efektivní řešení pro snížení nákladů a zajištění hladkého fungování společnosti v hybridním pracovním režimu. Pro spolehlivé cloudové služby a kybernetickou bezpečnost se obraťte na nás, abyste zajistili bezproblémový provoz vaší společnosti. Rádi vám se vším pomůžeme. 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice