Magistrát hlavního města Prahy

V letech 2017–2018 došlo k významným investicím do IT infrastruktury města, když MHMP postupně nakoupilo technologie pro dvě nová moderní datová centra. DC bylo potřeba sestavit, nakonfigurovat a zajistit jejich architekturu tak, aby mohla být úřadem i zřizovanou organizací aktivně využívána pro provoz klíčových aplikací. Provoz těchto datových center byl požadován v režimu 24/7 s reakční dobou na kritické výpadky do 2 až 4 hodin.
Magistrát hlavního města Prahy

MHMP je obecním a krajským úřadem hlavního města Prahy. Jeho působnost je vymezena zákonem o hlavním městě Praze a městskou vyhláškou o Statutu hlavního města Prahy. Činnost a organizační uspořádání magistrátu upravuje jeho organizační řád, který byl vydán usnesením Rady hlavního města Prahy. Některé samostatné i přenesené působnosti hlavního města Prahy deleguje statut města na úřady městských částí. Při výkonu přenesené působnosti je magistrát úřadům městských částí nadřízen.

 

Výchozí situace

Nad rámec inicializace datových centrer byla souběžně i správa, kde bylo požadováno zajistit postupnou migraci programového vybavení a systémů ze starých do nových datových center a zároveň u vybraných systémů zajistit modernizaci. MHMP hledalo partnery, kteří budou schopni připravovat řešení s ohledem na celoměstskou koncepci, a v budoucnu plánuje nabízet vybudovaná řešení i pro městské firmy či městské části Prahy. Uchazeči museli prokázat dostatečnou znalost použitých technologií a procesních úkonů, schopnost řešit nahodilé požadavky a koordinovat práci ve větším počtu dodavatelů a různorodosti vybavení.

 

Řešení TOTAL SERVICE

TOTAL SERVICE získal v roce 2017 významnou zakázku na období 3 let. Magistrátu hlavního města Prahy poskytuje prostřednictvím svých specialistů vysoce odborné IT služby.

Za necelé dva měsíce od podpisu smlouvy se nám podařilo zajistit spuštění do ostrého provozu dvou datových center, spolupracovat na tvorbě centrálních procesů poskytování DC služeb do úřadu, nainstalovat a začít s provozem cca 300 serverů, zmigrovat systém Active Directory, Migrace PKI Certifikační autority a Migrace MS Exchange 2016 pro téměř 3 000 uživatelských účtů, odmigrovat desítky různých aplikačních systémů z původních datových center do nových a v součinnosti s dalšími dodavateli zajistit zálohování, správu databází a zabezpečení perimetrů DC dle nejmodernějších standardů. Hodnota poskytnutých služeb za necelé dva roky trvání spolupráce je více než 48 mil. Kč bez DPH.

V roce 2020 jsme pozici správce DC obhájili a pokračujeme tak v činnostech nadále.

Magistrát hlavního města Prahy
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Spolupracujte s TOTAL SERVICE a nechte vše v oblasti ICT na nás

Máme řešení pro veřejný i komerční sektor

-
Plánujeme váš rozvoj ICT
-
Nastavíme ICT rozpočet
-
24/7 dostupnost a zastupitelnost
-
Nepřetržitá podpora L1–L3

Kontaktujte nás

Zanechte nám kontakt a krátkou informaci o tom, co právě řešíte, a my se s vámi spojíme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, ozvěte se nám na telefonní číslo (+420) 270 002 811 nebo poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice
-

Recepce:
(+420) 270 002 811

Hot-line 24/7/365
(+420) 270 002 800