BIS Euromont, a. s.

Společnosti BIS Euromont jsme pomohli zefektivnit a sjednotit podnikové procesy a přejít na výhodnější správu IT aktiv.
BIS Euromont, a. s.

Kdo je BIS Euromont a s jakými problémy za námi přišla?

Firma BIS Euromont je součástí silného koncernu BIS Group. Zaměřuje se na realizaci investičních akcí a speciální údržbářské činnosti. Na českém trhu působí už přes 20 let a své zkušenosti uplatňuje v nejrůznějších oborech: od strojních a stavebních zakázek až po elektro. Zákazníkům z chemického a hutního průmyslu, energetiky a také civilního sektoru poskytuje široké portfolio služeb od inženýringu komplexních projektů, přes realizaci technologických odstávek až po údržbářské práce. 

Společnost se na nás obrátila, abychom jí pomohli s převzetím správy ICT aktiv a jejich převedením do prostředí koncernu BIS Group.

 

Jak jsme BIS Euromont pomohli?

Nejprve jsme sestavili harmonogram všech činností. Ty byly rozplánovány do dvou hlavních fází projektu:

  1. Auditní fáze, kdy jsme provedli audit současného stavu a potřeb v úzké spolupráci s předchozí IT podporou zákazníka. Cílem této fáze bylo co nejpodrobnější zmapovaní stavu prostředí a následné přesné definování dalších dílčích kroků harmonogramu s ohledem na náročnost převzetí konkrétních oblastí.
  2. Fáze přebírací, která sloužila k transferu systémů, tedy převzetí HW a SW, včetně důkladné analýzy smluv třetích stran. Postupovali jsme s maximálním možným přihlédnutím k potřebám centralizace prostředí v rámci BIS Group. V rámci přebírací fáze byl rozšířen monitoring prostředí, nastaveny procesy využívané v rámci skupiny a došlo k revizi potřeb prostředí ve vztahu k počtu uživatelů.
     

Jednotlivé fáze byly uzavírány na základě definovaných milníků a validovány ze strany vedení společnosti BIS Euromont.

Celý projekt se podařilo navzdory nepříznivé „covidové“ situaci zrealizovat za pouhých 6 měsíců. Všechny činnosti proběhly v souladu s nastaveným harmonogramem. Díky perfektní přípravě a důslednému řízení dle standardu Prince 2 se podařilo celou akci dokončit k naprosté spokojenosti klienta – docházelo pouze k minimálním výpadkům (jednalo se zejména o řízené nedostupnosti vzhledem k povaze nutnosti převzetí).

 

Jaké jsou konkrétní výsledky?

Díky převzetí správy ICT aktiv je nyní společnost BIS Euromont plně zapojena do procesů a standardů BIS Group. V TOTAL SERVICE jsme převzali plnou zodpovědnost za správu prostředí. Měsíční operativu jsme pokryli již existující smlouvou o podpoře. Výsledkem je pro BIS Euromont finanční úspora plynoucí z pokrytí podpory již existujícím kontraktem a vypovězením předchozího správce a poskytovatele IT podpory.

 

Jak vypadá naše spolupráce v současnosti?

U společnosti BIS Euromont, resp. BIS Group provádíme i nadále správu IT aktiv, včetně monitorování aktivity uživatelů. Vzájemná spolupráce úspěšně pokračuje k oboustranné spokojenosti klienta i nás.
 

„Díky spolupráci s TOTAL SERVICE proběhla centralizace prostředí hladce a přesně dle stanoveného harmonogramu. Přenastavení a zefektivnění procesů umožnilo uzavřít výhodnější smlouvu, s jejímž plněním jsme spokojení především díky pravidelnému monitoringu a reportingu stavu IT aktiv BIS Group,“ říká Petr Stiebitz, finanční ředitel skupiny BIS.

Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Nezatěžujte cashflow podniku náhlými výdaji na rozvoj IT.
Rozložte si platbu projektu v čase.

IT řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice