BIS Czech, s. r. o.

Společnosti BIS Czech pomáháme s efektivním nákupem ICT zařízení – nákup je centrální, stejně jako servis. Nabízíme totiž jednotné kontaktní místo s podporou 24/7.
BIS Czech, s. r. o.

Kdo je BIS Czech a s jaké problémy potřebovala vyřešit?

Firma BIS Czech je součástí nadnárodní skupiny DiM (Deutsche Invest Mittelstand). DiM je německá investiční společnost se zaměřením na malé a střední firmy v regionu Evropy. BIS Czech zaměstnává více než 700 kmenových zaměstnanců a její roční obrat převyšuje 1,5 miliardy Kč.

Společnost nabízí komplexní služby v nejrůznějších průmyslových oborech, největší zkušenosti a reference má zejména v chemickém, energetickém, teplárenském, plynárenském průmyslu a příbuzných odvětvích. BIS Czech zajišťuje pestré portfolio služeb pokrývající celé spektrum životního cyklu výrobních celků zařízení – od přípravné fáze, konstrukce, přes výrobu strojních částí, uvedení do provozu až po dlouhodobou komplexní údržbu a modernizaci.

BIS Czech dlouhodobě řešila potíže s necentralizovaným nákupem ICT služeb a technologií, s jejich vhodností a cenami. Z toho důvodu se na nás firma obrátila, abychom jí pomohli s nákupem ICT technologií a doporučili vhodné, praxí a výrobci ověřené produkty.

 

Jak jsme BIS Czech pomohli?

Nejprve jsme s klientem na předrealizačním jednání definovali specifika, od kterých se následně odvíjela naše spolupráce. V případě společnosti BIS Czech se jednalo o nutnost řešit budoucí dodávky hardwaru a softwaru v rámci nového vztahu s poskytovatelem ICT služeb a s maximálním možným přihlédnutím k potřebám klienta, zejména k centralizaci prostředí v rámci BIS Group.

Proces příprav a voleb byl vždy závislý od konkrétní oblasti a dostupných možností pro danou technologii. Harmonogram činností byl ale vždy totožný:

  • Audit současného stavu, který zahrnoval zohlednění aktuálních požadavků a potřeb klienta, následovalo rozpočtování.
  • Výběr vhodných technologií, kdy jsme klientovi navrhli ověřené produkty s ohledem na potřeby zjištěné v předchozím kroku.
  • Cenové a nabídkové porovnání, po kterém následovalo potvrzení vhodnosti naší nabídky a její odsouhlasení klientem.
  • Realizace dodávek dle stanoveného plánu upgradu a rozpočtu.

Výběr vhodné technologie a případné sestavení ceníků je vždy procesem s různými rozsahy od jednotek dní, až po týdny. Přesto se nám podařilo veškeré projekty dodávek ICT technologií realizovat v souladu se stanoveným harmonogramem pro daný projekt (docházelo pouze k minimálním prodlevám způsobeným zejména nedostupností položek vzhledem k povaze převzetí dodávek).

 

Jaké jsou konkrétní výsledky?

Díky spolupráci s TOTAL SERVICE získala společnost BIS Czech garanci projektových cen dodávek, a tedy výrazně zajímavějších cen oproti běžnému trhu. Výsledkem je tedy finanční úspora. Dále můžeme mluvit o úspoře časové a procesní – veškerý nákup ICT je centrální, stejně jako záruční i pozáruční servis. Díky TOTAL SERVICE vše probíhá na jediném kontaktním místě. Nezanedbatelnou výhodou je rovněž dlouhodobé zajištění standardů pro budoucí nákupy ICT.

 

Jak vypadá naše spolupráce v současnosti?

U společnosti BIS Czech provádíme centrální nákup IT zařízení i v současnosti a dodáváme ICT vybavení dle operativních dohod. Vzájemná spolupráce úspěšně pokračuje k oboustranné spokojenosti klienta i nás už po dobu pěti let.

 

„Odpadly neefektivní procesy neustálého přezkoumávání aktuálních poměrů na ICT trhu a zjišťování vhodnosti odebíraných technologií. Centralizací nákupu a outsourcováním souvisejících činností se podařilo dosáhnout významných úspor, což ze své pozice vnímám jako jednoznačnou prioritu,“ uvádí ke spolupráci s TOTAL SERVICE Petr Stiebitz, finanční ředitel skupiny BIS.

Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

TOTAL SERVICE –
váš spolehlivý partner v ICT

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice
-

Recepce:
(+420) 270 002 811

Hot-line 24/7/365
(+420) 270 002 800