Změna pracovních návyků zaměstnanců a přechod k hybridní práci

Zaměstnanci stále častěji vyhledávají firmy, které mají přátelsky nastavenou pracovní kulturu. Mnozí zájemci o práci řeší důležitou otázku, jak jejich budoucí zaměstnavatel přistupuje k rovnováze mezi pracovním a rodinným životem. Zajímá je, do jaké míry si mohou práci řídit sami a kolik zaměstnavatel poskytne flexibility. Pracovní návyky zaměstnanců se mění a pro mnohé je klíčové mít možnost hybridní práce.
Změna pracovních návyků zaměstnanců a přechod k hybridní práci

Pracovní prostředí a jeho typy 

I když bylo období pandemie covidu pro většinu lidí náročné, mnohé firmy si z něj odnesly nové zkušenosti. Jednou z nich je možnost práce z domova, tzv. home office. I když zaběhlé pracovní návyky se v některých případech těžce překonávají a v některých firmách se navrátili k modelu práce pouze z kanceláře, obecně je trend spíše opačný. Nahrává tomu také neustálý rozvoj technologií, díky kterému je práce z domu stále efektivnější

Pracovní prostředí může být: 

  • Fyzické: zaměstnanec působí na pracovišti, zaměstnavatel vyžaduje jeho fyzickou přítomnost. 
  • Virtuální: práci odvání zaměstnanec vzdáleně. 
  • Hybridní: určitý podíl práce vykonává zaměstnanec vzdáleně. V praxi to tedy pro firmy znamená, že část zaměstnanců pracuje mimo kancelář a část na pracovišti.

Tip: Mohlo by vás zajímat více o hybridním modelu

Ať už firmy využívají kterýkoliv z modelů, je nezbytné, aby zaměstnavatel rozvíjel a podporoval interakci a spolupráci mezi zaměstnanci.

Technologie pro dobrou spolupráci 

Základem každého dobře fungujícího modelu hybridní práce je dostupnost a kvalita technologií. To že zaměstnanec pracuje z domova, či z libovolného jiného místa, neznamená, že se snižují nároky na efektivitu jeho práce a kvalitu výstupů. Pokud by byla práce z domova nepohodlná kvůli nedostupnosti kvalitního pracovního softwaru a nemožnosti elektivně komunikovat s kolegy, nastal by spolu s demotivací úpadek pracovní morálky, a tím by i klesla produktivita práce.  

Díky přístupu ke kvalitnímu softwaru a hardwaru mohou spolu jednotliví členové pracovního týmu efektivně a pohodlně komunikovat, sdílet dokumenty nebo se společně vzdělávat. A důležité je to také pro management firmy. Prostřednictvím těchto nástrojů získává důležitá data o práci zaměstnance a po jejich vyhodnocení může nastavovat práci do budoucna. Na popularitě u firem nabývají také cloudová řešení

Díky dobře fungujícím technologiím a dobře nastaveným vnitřním procesům dosáhnete nejen lepší produktivity, ale budete i předcházet zbytečným konfliktům na pracovišti, které by pramenily ze špatné či složité spolupráce. Vyhnete se také tomu, aby zaměstnanci ztratili přehled jeden o druhém. 

Kvalitnější prostředí pro zaměstnance 

Home office je pro zaměstnance důležitý, protože díky němu mohou lépe skloubit pracovní a rodinný život. Nelimituje je nutnost přesné pracovní doby a fyzické přítomnosti na pracovišti, naopak si mohou flexibilněji rozvrhnout práci s ohledem na jejich osobní potřeby. Důležitá je však i doba, kterou stráví v kanceláři. A právě díky dobře nastavené hybridní práci zaměstnanců, kdy se můžou na pracovišti prostřídat, je možné investovat do kvalitního pracovního prostředí a zároveň optimalizovat náklady na provoz kanceláří

Díky menšímu počtu kanceláří a pracovních míst jsou firmy schopny více investovat do jejich kvality. Dovolí si tak např. kvalitní ergonomické kancelářské židle či nastavitelné stoly, lepší technologii pro příznivé klima v kancelářích nebo osvětlení. V případě střídání je samozřejmě nutné, aby zaměstnanci pracovní místa sdíleli. Termín flex–desk se používá pro možnost zaměstnance zarezervovat si libovolné místo v kanceláři

Důležité je myslet také na místnosti, kde mohou probíhat videokonference se zaměstnanci, kteří se připojují vzdáleně. Musí v nich být dostatečný klid a být adekvátně technicky vybavené. Kombinace všeho zvýšeného napomáhá tvořit férové pracoviště, kde panují dobré podmínky a zaměstnanci se na něm cítí komfortně. Nepochybujeme o tom, že hybridní práce bude mezi zaměstnanci stále vyhledávanější. Firmy si stále více uvědomují, že zaměstnanci nejsou pouhým výrobním faktorem bez osobních potřeb, ale že k loajalitě a dobrým pracovním výsledkům vede i harmonické skloubení jejich pracovního a rodinného života. Home office může v tomto obrovsky pomoct a v konečném důsledku i vést k lepším ziskům zaměstnavatele.   

Chcete i ve vaší firmě zavést nebo zefektivnit hybridní způsob práce? Obraťte se na nás a my vám pomůžeme s kvalitní cloudovou infrastrukturou. 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice