Zálohování a disaster recovery

Přijít o osobní dokumenty nebo fotografie je pro jedince nepříjemnou záležitostí. Pokud však k úniku či ztrátě dat dojde uvnitř podniku, může to vést k velkým ztrátám nebo až k jejímu zániku. A to zejména v případě středně velkých a malých společností. Pro firmu je totiž velmi finančně náročné pokrýt způsobené škody.
Zálohování a disaster recovery

Jak může dojít ke ztrátě dat?

Mezi hlavní příčiny ztráty dat patří:

Lidský faktor – nesprávné používání nebo manipulace, neúmyslné smazání, nedbalost

Úmysl data zničit – kyberútoky, virová nákaza, sabotáž, krádež;

Fyzikální a přírodní vlivy – kouř, požár, voda, zásah blesku

Selhání systému – výpadky elektrického proudu, přepětí, výpadek operačního systému, selhání pevných disků, zničení vlivem programové chyby

Co je zálohování a jak správně zálohovat?

Není sporu o tom, že zálohovat je důležité, tomu jsme se věnovali například v tomto článku.

Záložní kopie(jinými slovy záloha), je kopie dat uložená na jiném datovém nosiči (popřípadě i místě).Záložní data se využívají k obnově v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty uloženými v minulosti. Správné řešení zálohování pomáhá podnikům dosahovat komplexní ochrany dat pro všechny virtuální, fyzické i cloudové služby.V jediné přehledné konzoli budete mít pod kontrolou rychlé, flexibilní a spolehlivé zálohování, obnovení a replikaci vámi zvolených aplikací a dat.

Je zcela zásadní, aby měl každý správce spolehlivé zálohy infrastruktury. Toto platí pro veškerá virtuální i fyzická prostředí bez ohledu na typ technologie.

Kolik souborů záloh bychom měli mít a kde by měly být uloženy? Pravidlo 3-2-1-1 říká, že musíte uchovávat tři kopie dat na dvou typech úložišť s jednou kopií mimo pracoviště (off-site) a jednou kopií dokonce off-line. Ukládání záloh mimo pracoviště může být poněkud náročné, a to z důvodu omezení šířky datového pásma, rychlého růstu objemu dat a nedostatku zdrojů nutných k vytvoření nebo správě skutečného off-site úložiště pro zálohy.

Proč právěTOTAL SERVICE?

Všechny výše uvedené zásady v TOTAL SERVICE ctíme a dodržujeme právě proto, abychom firmám poskytli to nejlepšízálohovací řešenía možnost vysoce rychlého obnovení dat v případě jejich ztráty.

Obnovujeme jednotlivé soubory či celé počítače během pár minutpomocí nástroje Instant VM Recovery, řešíme snapshoty úložišť, techologie Netapp,Lenovo a HP, celé databáze Microsoft SQL Server a Oracle, objekty Microsoft Active Directory,Microsoft Exchange,Microsoft Sharepoint, obecně celé prostředí Office 365. Poskytujeme prověřenou ochranu a zaručené obnovení díky možnosti testování záloh.

Řešení Veeam Backup &Replication umožňuje automaticky testovat jakoukoliv zálohu a repliku ve virtualizačních prostředích VMware vsShere Hyper-V. Vytvoříme disaster recovery scénář a ověříme obnovitelnost každé zálohy a automaticky otestujeme každý bod obnovení.

Zálohujte s námi do cloudu

Díky správně zvolené technologii a metodice budou vaše data nepřetržitě chráněná a budete je moci jednoduše obnovit.Cloudové řešení zálohování poskytuje snadnou a bezpečnou ochranu externě uložených dat. S funkcionalitou Veeam Cloud Connect budete mít možnost rychle a bezpečně data zálohovat do cloudu a zároveň je úplně šifrovat při přenosu a po jejich uložení.

Zároveň můžete sledovat využití cloudového úložiště a získávat upozornění na nutnost obnovení souvisejícího předplatného.Záložní data lze využít k vytvoření přesné kopie provozního prostředí. Tato řešení zmírňují rizika související s nasazením změn či upgradem aplikací. Dále pracujeme s využitím záloh a replik k vytvoření testovacího prostředí, které odpovídá reálnému provozu.

Data jako v bavlnce

Ještě stále existuje množství firem, které zálohování dat podceňují. Tyto firmy jsou následně velmi překvapené.Obnova je sice většinou úspěšná, obnáší však mnoho financí, starostí, a hlavně času – po dobu obnovy většinou část nebo celá firma stojí.

Mít zajištěné zálohování dat je základem pro bezproblémové fungování společnosti. Ať už se ztráta dat týká zaměstnanců, firmy či jejích klientů, výrazně totiž snižuje důvěryhodnost podniku.V případě úniku dat zákaznických se se ztrátou pojí ještě rozsáhlejší následky– soudní procesy, odškodné pro klienty či pokuty za porušení GDPR.

Ušetřete až 30 % nákladů na řešení bezpečných záloh. Patříme mezi renomované Veeam Cloud & Service Providers(VCSPS) a řešení záloh nabízíme nejen formou prodeje, ale i pronájmu licencí.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice