Upřednostnit provoz, nebo bezpečnost? Vnímejte IT jako celek

Provozujete vlastní IT oddělení? Jedním dechem by se chtělo dodat „…a mohla bych ho vidět“? Pokud se řadíte mezi střední, nebo dokonce velké společnosti, leží na IT obrovská zátěž, která zdaleka nespočívá pouze v provozu, IT bezpečnosti nebo plánování. Kompetence a zodpovědnosti jednotlivých interních oddělení se prolínají, přičemž jejich vzájemná hranice není jednoznačná. Jak ale vnímat IT jako celek? A proč je takový pohled důležitý? To si přiblížíme v článku.
Upřednostnit provoz, nebo bezpečnost? Vnímejte IT jako celek

Pojďme si stručně představit základní oblasti, kterými můžeme na IT nahlížet.

Kybernetická bezpečnost a bezpečnost informací

Kyberbezpečnost je klíčovou, ale často opomíjenou součástí každé společnosti. Kybernetičtí zločinci neustále hledají nové způsoby, jak proniknout do IT infrastruktury společností a odcizit tajné a cenné informace nebo jinak poškodit jméno společnosti.

Kybernetická bezpečnost se zaměřuje na ochranu počítačových sítí, serverů, aplikací a dalších IT infrastruktur před kybernetickými hrozbami, jako jsou hackerské útoky, malware, phishingové útoky a další formy kybernetické kriminality. Zabývá se prevencí a detekci kybernetických útoků, ale také reakci na ně, aby byly minimalizovány jejich dopady na IT infrastrukturu organizace.

→ Tip: Mohlo by vás zajímat, jak můžete posílit svoji ochranu firemních dat.

Informační bezpečnost se pak týká ochrany informací samotných, jako jsou data, dokumenty, hesla, a další citlivé informace. Informační bezpečnost zahrnuje procesy a opatření, které umožňují chránit citlivá data před ztrátou, neoprávněným přístupem, zneužitím nebo poškozením. Mezi opatření informační bezpečnosti patří například šifrování dat, autentizace uživatelů, zálohování dat a další.

Obě oblasti jsou důležité pro; nedostatečná kybernetická a informační bezpečnost může mít negativní dopady na obchodní činnost organizace, reputaci a finanční výsledky.

 

IT architektura

IT architektura se týká návrhu a organizace IT, včetně hardwaru, softwaru, datových struktur, sítí a dalších komponent. Správně navržená IT architektura může pomoci dosáhnout efektivnosti a konkurenceschopnosti prostřednictvím lepšího využití IT zdrojů, snížení nákladů a optimalizace firemních procesů.

IT architektura také umožňuje středním podnikům lépe řídit rizika spojená s IT, jako jsou bezpečnostní hrozby a poruchy systému. Díky přesnému plánování IT architektury mohou podniky snížit riziko selhání systému, ztráty dat a dalších IT problémů.

Kromě toho může IT architektura pomoci středním podnikům lépe porozumět souvislostem mezi různými IT komponenty a procesy v organizaci. To umožňuje lépe plánovat budoucí investice do IT, například při výběru nových systémů a technologií.

 

IT governance

IT governance se týká řízení a správy IT v organizaci. Cílem je zajistit, aby IT podporovalo a přispívalo k dosahování obecných cílů a strategie organizace, a aby byly řízeny efektivně, bezpečně a odpovědně. IT governance zahrnuje procesy, struktury, mechanismy, politiky a praktiky, které umožňují řízení IT v souladu s potřebami a očekáváními organizace.

Mezi klíčové prvky IT governance patří například:

 • definice zodpovědnosti a rolí v oblasti IT v rámci organizace,
 • určení a sledování strategických cílů a výkonnosti IT,
 • správa rizik a zabezpečení IT prostředí,
 • řízení projektů a investic v oblasti IT,
 • řízení vztahů s dodavateli a externími partnery,
 • řízení dat a informací v organizaci.

Správné řízení IT je pro organizace stále důležitější, protože IT hraje stále významnější roli v procesech a operacích organizací. IT governance pomáhá zajistit, že IT je řízeno tak, aby přineslo co nejvíce přidané hodnoty pro organizaci, minimalizovaly se rizika a IT se řídilo odpovědně a efektivně.

 

Další oblasti

IT infrastruktura, plánování, akvizice… Na IT můžeme pohlížet z mnoha dalších různých hledisek. Nebo jinak – položte si následující otázky:

 • Jak posoudíte celkovou úroveň firemního IT?
 • Nevynechali jste nějakou důležitou oblast?
 • Probíhá v pořádku komunikace s dodavatelem či odběratelem?
 • Splňujete požadavky zákonných regulací?

Pokud byste měli na každou otázku se vší zodpovědností odpovědět tak, aby vyjádření skutečně věrně zachycovalo realitu, znamenalo by to desítky, možná stovky hodin prověřování skutečného stavu. Výsledek by byl přesto do určité míry zkreslený, protože by scházel objektivní nezkreslený pohled zvenčí. Nejdůležitější otázka, kterou byste si ale měli položit, zní:

 • Jak můžu řídit IT jako celek?

 

Hloubkový a kompletní audit IT

Abyste získali nejobjektivnější možnou odpověď na poslední otázku a dále

 • měli skutečně ucelený pohled na celé IT,
 • dokázali definovat potenciální rizika z hlediska každého oddělení
 • a dokázali je prioritizovat je s ohledem na splnění požadavků regulací,

je zapotřebí provést komplexní audit vašeho IT.

→ Tip: Přečtěte si, co si můžete představit pod pojmem IT audit.

Komplexní audit IT je rámec činností vytvořený na základě existujících standardů pro posuzování stavu a řízení informačních technologií a procesů s cílem umožnit dosažení strategických cílů organizace.

Obraťte se na nás, poskytujeme audity, které odráží naše dlouholeté zkušenosti ve všech výše uvedených oblastech a v případě vašeho zájmu jsme připravení pokračovat v realizaci našich doporučení nebo vám zajistit potřebné související služby.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice