Rok 2021 v kostce a výhledy do roku 2022

Přečtěte si zhodnocení a výhledy do roku 2022 z pohledu Václava Nováka, CEO a majoritního akcionáře společnosti.
Rok 2021 v kostce a výhledy do roku 2022

Bohužel jsme druhé pololetí fiskálního roku 2020 strávili v nejistotě, zasažení novou pandemickou situací, a i rok 2021 znamenal jistá omezení ve svém prvním pololetí. Výhodou však bylo, že jsme již věděli do čeho s klienty jdeme a našli jsme důležitou harmonii, která vzájemné vztahy prohloubila. Nebojím se hovořit o posíleném partnerství. S mnohými klienty jsme prožili složitá období a společně se s veškerými výzvami „popasovali“. Ať už tyto výzvy znamenaly potřebu stále fungujícího IT, bez ohledu na pokles tržeb, či dočasnou ztrátu klientely.

Pandemie má dopady i tam, kde byste to nečekali

Segment poskytovatelů informačních technologií rozhodně nepatří mezi ty nejvíce zasažené přímými dopady pandemie. Je však třeba dodat, že každý poskytovatel informačních technologií má své spektrum odběratelů, zatímco státní správa či logistická centra potravin fungovala bez velkých výkyvů, či dokonce z pohledu IT rostla, tak ve zcela jiné situaci se ocitl automobilový průmysl, hotely, restaurace, catering a cestovní ruch, ti všichni bojovali a drželi své podnikání při životě velmi složitě.

Jelikož se přidávají další vlivy, jako chybějící čipy v elektronice, vázne i výroba IT technologií, protahují se dodací lhůty a my se jen můžeme omlouvat za problém, který sami neumíme ovlivnit.

Říkat tedy, že ajťáků se pandemie netýká, by nebylo správné.

I navzdory oslabení jdeme správným směrem

Pro TOTAL SERVICE toto vše v minulém roce a půl znamenalo, že jedna skupina klientely krátkodobě oslabovala a druhá posilovala. K tomu se přidala i snaha o růst naší společnosti, započatá již v letech 2017–2018, která přinesla v letech 2020–2021 pravidelný meziroční růst 20–30 %, a to především díky posílení obchodního týmu i nabídce nových produktů, jež trh v době pandemie ocenil (podpora práce z domova, videokonferenční spolupráce či příležitosti, které přináší cloud).

Nárůst vykompenzoval ztráty způsobené pandemií a můžeme tak i nadále věřit, že s překonáním pandemie přijde zase pravidelný celkový růst. Jsme tedy v zásadě spokojeni, že celkové výsledky v posledních 2 letech 2020–2021 kopírují rok 2019, tedy alespoň co do výše obratu a zisku.

Mnohem zajímavější, než obrat samotný, jsou pro nás další ukazatele typu skladba obratu, počty zaměstnanců či hospodářský výsledek. A zde docházelo ke zlepšené ziskovosti v položce vlastních služeb, což je pro nás důležitý ukazatel, který potvrzuje, že jdeme správným směrem.

Největší radost nám dělá v posledním roce významně rostoucí číslo prodeje vlastních služeb, tj. skutečných výkonů, které odvádí naši kmenoví zaměstnanci či několik málo OSVČ spolupracovníků. Další ukazatel „ostatní služby“ představuje množinu přeprodaných externích služeb, podpory systémů či výrobců třetích stran, na kterých realizujeme obchodní marži, což je z obchodního pohledu taktéž důležité a významné číslo.

Jsme meziročně efektivnější

Navýšení tržeb u vlastních služeb při stejném množství zaměstnanců v technické divizi ukazuje, že jsme meziročně efektivnější. Stabilizovaný počet zaměstnanců v technické divizi, jež aktuálně čítá 91 osob, a pravidelně prodávaný lidský čas, představující téměř 11 000 hodin měsíčně, jsou důležité KPI metriky pro naši největší divizi. Mimochodem jen pouhá třetina služeb se prodává na základě hodin nebo mandays. Smyslem naší práce je přebírat za provoz IT a datových center kompletní, tedy paušální odpovědnost.

80 % z našich 103 servisních zákaznických kontraktů je postaveno na pevné měsíční platbě.

Hospodaříme transparentně a za své výsledky se nestydíme. Souhrnná tabulka níže je výtažek z ekonomických výsledků hospodaření naší společnosti, které pravidelně zveřejňujeme na webu justice.cz a ve výroční zprávě.

Přehled hospodaření 2019–2021

  Obrat Struktura obratu   Struktura zaměstnanců
Rok Celkem Vlastní služby Ostatní služby HW/SW Hrubý zisk Celkově Technická divize
2019 689 132 150 404 33 124 90
2020 622 130 125 361 34 120 85
2021 652 142 230 276 31 123 91

* počty zaměstnanců ve stavu k 30. 9. fiskálního roku.

* v milionech Kč bez DPH

Významné personální změny

Obchodní ředitel

Představenstvo společnosti bylo v srpnu 2021 doplněno o čtvrtého člena, Ing. Jana Navrátila. Honza do té doby vykonával funkci vedoucího oddělení prodeje servisních služeb a je členem našeho týmu déle než 10 let. Akcionáři nabídli Honzovi tuto roli s vědomím, že jeho dosavadní výsledky, ale i znalost a vztah k prodeji služeb a specializovaných řešení pomohou naplnit vize a dosáhnout obchodních cílů. Honza se tak 3. 8. 2021 stal členem představenstva a obchodním ředitelem, zodpovědným za řízení celé divize.

Generální ředitel

Díky předání role obchodního ředitele na Honzu Navrátila můžu nově získaný čas naplno investovat do pozice generálního ředitele a předsedy představenstva. Mým úkolem je držet jednotnou tvář a projev firmy navenek, věnovat se jejímu dlouhodobému rozvoji, pomáhat sesterským společnostem, udržovat přímé vztahy s několika zákazníky.

Postavení společnosti na trhu

TOTAL SERVICE v příštím roce oslaví 25 let své existence. S hrdostí prohlašujeme, že při takto širokém záběru činností umíme efektivně uspokojit i poptávky menších společnosti s řádově desítkami uživatelů a základní infrastrukturou v cloudu. I tento fakt je důkazem naší komplexnosti a flexibility, se kterou jsme úspěšní především v poslední dekádě.

Svou strategii nehodláme příliš měnit, je lety prověřená a funkční. Neustále ale hledáme prostor pro inovace či automatizaci, jež nám pomůže zvládnout takové výzvy, jako je nedostatek odborníků na trhu práce nebo rychlost útočníků, kteří si vybrali za svůj terč informační aktiva společností a úřadů.

Dva roky po sobě se řadíme mezi TOP 50 společností v oboru Informačních technologií, naším cílem nemůže být nic jiného než v pomyslném žebříčku stoupat výše. Z pohledu finančního to představuje mj. finanční cíl roku 2022 v tržbách na hranici 800 mil Kč.

Další směry a vize

TOTAL SERVICE má jednoznačnou strategii a cíle. Mezi 5 nejdůležitějších patří následující:

  • Nadále patřit mezi TOP 10 poskytovatelů správy aplikací a infrastruktury datových center.
  • Budovat a provozovat robustní řešení pro prediktivní automatizaci dohledových služeb, postavených mj. na bázi open-source řešení i v kombinaci s komerčními nástroji např. v majetku odběratele.
  • Poskytovat profesionální dohledové služby, které jsou nemyslitelnou součástí smluvních ujednání se zákazníky. Posilujeme personál, technologie i vybavení technologického a aplikačního monitoringu z prostředí našeho ServiceDesku, včetně služeb 24/7/365.
  • Rozšiřujeme záběr svých dodávek o produkty, které řeší oblast technologické bezpečnosti, tj. identity managementu, mobile device managementu, privilegovaných účtů či více-faktorové autentizace.
  • Rozvoj a růst v dodávkách on-premise infrastruktury, tj. dodávkách a správě výpočetních a úložných hardwarových celků či oblasti lokálních i bezdrátových sítí.
  • Rozvoj a růst v oblasti hybridních řešení a cloudu, tj. poskytovat efektivní, flexibilní a cenově dostupné řešení nejen pro menší zákazníky, ale i čím dál více zapojovat prvky moderní virtualizace, kubernetes a pokročilých hybridních modelů mezi naše korporátní zákazníky i státní správu.

Oddělení IT Security mimo TOTAL SERVICE

Rychlost, jakou se vyvíjí informační svět, nám přináší další výzvy. Pro dosažení výše uvedených cílů je zapotřebí maximální koncentrace oborníků a silný tým, který dokáže rychle uspět. Nové výzvy jsme se rozhodli diverzifikovat i pod jinou značkou.

Jednou z prvních vlaštovek v tomto směru je proces, který lze částečně definovat jako spin-off. Jedná se o vydělení týmu bezpečnostně dohledových služeb SOC (Security Operations Center), který v posledním roce a půl začal budovat TOTAL SERVICE. Počínaje rokem 2022 budou činnosti SOC nabízeny přes vlastní značku (brand) NESTOR (www.soc247.cz) a stanou se součástí sesterské společnosti Next Generation Security Solutions s.r.o. (www.ngss.cz), která je zavedenou značkou v oblasti informační bezpečnosti, konzultační bezpečnosti a kyberbezpečnosti.

Jak silnou má NGSS ambici stát se TOP 5 poskytovatelem v ranku dohledových center SOCtak silnou má TOTAL SERVICE povinnost neztratit nic ze svých kompetencí v oblasti poskytování infrastrukturního a aplikačního dohledu.

Věřím, že každá společnost je samostatně úspěšnější a smluvně je zajištěna trvalá spolupráce a kontinuita poskytování služeb obou firem. Smlouva o spolupráci mezi oběma firmami byla sepsána právě proto, že jsou obě společnosti dodavateli komplexních projektů, např. v rolích vzájemných poddodavatelů.

Jsem přesvědčen, že z tohoto kroku budou těžit všichni naši zákazníci, protože dokážeme přinášet ještě komplexnější nabídku služeb i v oblastech, kde je potřeba zajistit oddělitelnost a nezávislost informací mezi dodavatelem, správcem, dohledem, poradenstvím a auditem.

 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice