Proč se vám vyplatí IT outsourcing

Outsourcing – výraz skloňovaný dnes a denně, proč se ale o outsourcingu tolik mluví? Zkrátka proto, že se vyplatí a pro IT outsourcing to platí ve stejné míře. Díky outsourcovaným IT službám budete v mnoha ohledech pružnější, a především ušetříte čas i prostředky. Přečtěte si, jak pomůže IT outsourcing vašemu podnikání.
Proč se vám vyplatí IT outsourcing

Co si vlastně pod outsourcingem můžete představit? Pomocí outsourcingu vyčleníte různé činnosti související s vaším podnikáním a smluvně je svěříte jiné společnosti nebo jednotlivé osobě, obvykle specializované na příslušnou činnost. V praxi to znamená, že outsourcovanou činnost nezajišťují vaši zaměstnanci, nýbrž externisté na základě příslušné smlouvy.

 

Proč byste měli outsourcovat ICT?

S IT outsourcingem budete flexibilnější, a především snížíte svoje náklady na ICT. V okamžiku, outsourcujete IT služby certifikovaným IT expertům, je to pro vás výhodnější hned z několika důvodů:

  • Jste pružnější – využíváte externí IT služby pouze v takové míře, jakou aktuálně potřebujete. To je obzvláště výhodné pro mimořádné a jednorázové události, jakou jsou např. nákupy ICT. Nebo v případech, kdy vaši interní zaměstnanci mají plné kapacity vy a potřebujete kapacity navýšit, aniž byste najímali další zaměstnance. Navíc máte široké pole působnosti – v okamžiku, kdy nejste outsourcovanou prací spokojení, můžete velmi snadno s poskytovatelem IT služeb vypovědět smlouvu. Dosahujete tedy podstatně větší míry flexibility než s interními zaměstnanci.
  • Jste efektivnější – pokud podepíšete smlouvu s profesionály, nebo dokonce IT experty, můžete si být jistí, že smluvně přidělené činnosti vykonají lépe a v kratším čase než stálí zaměstnanci. Jejich vyškolení na obdobnou expertní úroveň by vás stálo značné množství prostředků nejen na jejich školení, ale i ve formě navýšené mzdy.
  • Jste ekonomičtější, protože platíte jen za to, co aktuálně potřebujete. Jak jsme naznačili v předchozích bodech, outsourcovaným externistům platíte pouze za odvedenou práci, nikoliv paušální mzdu jako svým interním zaměstnancům. Ke mzdě navíc připočítejte i další povinné odvody (školení, zdravotní a sociální pojištění ad.) – nakonec zaplatíte běžnému pracovníkovi více, než na kolik by vás vyšla práce externího certifikovaného IT experta.

Níže jsme pro vás připravili přehled několika oblastní, kde můžete díky IT outsourcingu služeb nejvíce ušetřit.

 

Vzdálená podpora a service desk

Z důvodů uvedených výše se stále většímu počtu zejména malých a středních firem nevyplatí vlastní IT oddělení. Pokud toto není váš případ a máte vlastní oddělení plné IT specialistů, obvykle nepracují 24/7. Váš hardware ale ano a k poruše, bezpečnostnímu incidentu nebo k závažnému slehání může dojít kdykoliv. Aby byla vaše data v bezpečí, potřebujete experty, kteří zajistí profesionální dohled nad vaším ICT v režimu 24/7.

Zvažte tedy IT outsourcing, díky kterému získáte 24/7 service desk se vzdáleným monitorováním vašich systémů. Ušetříte tak prostředky za nepřetržitý dohled vlastními zaměstnanci, a hlavně získáte jistotu profesionálního nepřetržitého dozoru a monitorování vašich systémů, a tím i zajištění okamžité nápravy bezpečnostních incidentů a poruch.

→ Tip: Přečtěte si, jak funguje profesionální service desk.

 

Asset management

Asset management v oblasti ICT si můžete představit jako přidělenou správu vašich firemních ICT aktiv. Zahrnuje širokou škálu činnosti, od řízení a sledování životního cyklu hardwaru i softwaru až po proaktivní dohled nad licencemi a certifikáty. Pokud správu ICT aktiv outsourcujete, opět se vyhnete dalším vícenákladům. Naopak získáte jednotný přehled o veškerém vašem firemním ICT majetku a díky přehlednému reportování budete mít na jednom místě potřebné informace pro manažerská rozhodnutí týkající se investic do nového hardwaru a softwarových licencí. Navíc lépe ochráníte vaše firemní data díky jednotnému přehledu o softwarových aktualizacích.

→ Tip: Přečtěte si o tom, jak mít hardware i software pod kontrolou díky asset managementu.

 

Školení kybernetické bezpečnosti

Věděli jste, že za více než polovinu kybernetických bezpečnostních incidentů může lidská chyba? V drtivé většině případů jde o chybu některého zaměstnance. Z provedených průzkumů vyplývají dvě podstatné skutečnosti:

  • Únik dat je až v polovině zaznamenaných případů příčinnou ukončení činnosti menších a středních společností
  • Jednou z nejčastějších příčin chyb vedoucích k bezpečnostním incidentům je nedostatečné proškolení zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti.

Aby školení v oblasti bezpečného chování a zacházení s ICT prostředky byla dostatečně efektivní, musíte i s ohledem na fluktuaci zaměstnanců neustále opakovat. To ovšem s sebou přináší růst nákladů. Tyto náklady můžete efektivně snížit, pokud školení outsourcujete.

→ Tip: Přečtěte si, proč jsou proškolení zaměstnanci alfou a omegou bezpečnosti firemních dat.

 

Audity ICT

Pohled zvenčí je vždy odlišný od našeho vlastního. Audity ICT využívají firmy k vyhodnocení jejich schopnosti chránit vlastní informační majetek a poskytnout dostupné IT prostředky vždy, když jsou potřeba. Výsledkem auditů je zhodnocení stavu, a především doporučení, jak vyřešit nalezené nedostatky a stanovit cíle pro zlepšení kvality poskytovaných IT služeb. Aby audity obdobného typu a rozsahu přinesly objektivní výsledky, měli byste je vždy outsourcovat – právě kvůli zmíněnému nezávislému „pohledu zvenčí“.

→ Tip: Přečtěte si, proč se vám vyplatí auditovat vaše ICT.

 

Penetrační testy

Penetrační testy (zkráceně pentesty) představují efektivní ochranu vašich dat. Představují jakousi analogii hackerského útoku. Jejich cílem však není získat nebo ohrozit vaše data. Výsledkem penetračních testů je podrobná analýza bezpečnosti IT systémů, resp. odhalení jejich zranitelností a slabých míst. Pentesty se však mohou týkat i zabezpečení mobilních systémů, budov, a dokonce vašich zaměstnanců. Prakticky žádná společnosti si ale nemůže najímat vlastní etické hackery (penetrační testery), a to i vzhledem ke skutečnosti, že penetrační testy se obvykle provádějí pouze jedenkrát za rok, případně po implementaci většího systému. Outsourcing penetračních testů je tedy jediná ekonomicky přijatelná alternativa.

→ Tip: Přečtěte si, jak penetrační testy pomáhají chránit vaše podnikání.

 

Závěr

Díky IT outsourcingu ušetříte čas i peníze. Jste flexibilnější, efektivnější a platíte jen za to, co skutečně využijete – navíc za stejnou či vyšší úroveň poskytovaných IT služeb zaplatíte méně. Za takto vynaložené prostředky pro vás pracují skutečně špičkoví IT experti, které byste nemohli zaměstnat už je proto, že by to nedávalo ekonomický smysl.

 

 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice