Krizový management: jak se připravit na nejhorší scénáře?

Pobíhat zmateně po chodbách, rvát si vlasy nebo už potřetí měnit propocenou košili rozhodně není ideální scénář pro řešení krizí. Abyste se jim mohli postavit s chladnou hlavou a jasným záměrem, sepsali jsme pro vás několik rad, jak krizím čelit.
Krizový management: jak se připravit na nejhorší scénáře?

V případě krize je fungování podniku – ať už v důsledku náhlé události, nebo dlouhodobého vývoje – v ohrožení a úkolem krizového managementu je minimalizovat škody. Někdy krizový management rozhodne o tom, jestli se podnik opět postaví na nohy, nebo definitivně zanikne.

Krizový management se nejčastěji zaměřuje na:

 • škody na majetku a infrastruktuře podniku,
 • dopad na zaměstnance a zákazníky,
 • dobrou pověst firmy,
 • přípravu na budoucí krize.

 

Buďte připraveni na vše

Když nastane náhlá krize, je důležité jednat rychle. Proto krizové řízení rozhodně nepodceňujte a mějte dopředu sestavený plán alespoň pro ty scénáře, které se mohou snadno stát. Mějte například připravený postup pro výpadek elektřiny v celé budově firmy, pro ztrátu důležitých firemních dat, odchod důležitého dodavatele, poškození reputace firmy apod.

Vyberte zodpovědné osoby a vytvořte plán, podle kterého budou postupovat v případě krize. Plán pravidelně aktualizujte a testujte, abyste zajistili jeho účinnost.

Asi jen málokterá firma byla připravená třeba na celosvětovou pandemii koronaviru, která výrazně zahýbala s trhem. To dokazuje, že je lepší mít vytvořený scénář i pro velmi nepravděpodobné krizové situace nebo být schopný na ně pohotově reagovat.

Postup řešení krize se skládá z těchto základních kroků:

 • identifikace krizových faktorů,
 • stanovení řešení,
 • realizace řešení,
 • vyhodnocení současného stavu a úspěšnosti řešení krize.

 

 

Včasné odhalení a předcházení krizi

Abyste krizi včas rozpoznali, musíte znát podněty, které ji mohou vyvolat a díky tomu vytvořit scénáře, jak jí předejít. Tento model vám pomůže při brainstormingu ohledně včasné identifikace potenciálních rizik.

Krizové symptomy uvnitř a vně podniku

 • A = vnitřní údaje podniku, které měřitelným způsobem ukazují jeho současný stav (př. finanční analýza ukazuje finanční stav).
 • B = vnitřní faktory ovlivňující chod podniku, které se nedají změřit (př. pokles pracovní morálky, pokles iniciativy, špatná komunikace v týmu).
 • C = vnější faktory, které lze změřit (př. míra inflace).
 • D = vnější faktory, které změřit nejde (př. rostoucí konkurence ve vašem oboru).

 

Preventivní fáze krizového managementu

Snažte se v podniku odhalit krizové faktory už v zárodku a předejít tomu, aby se rozvinuly. Analyzujte vnější i vnitřní rizika, neopomeňte je. Abyste poznali, jestli krize už nastala, nebo ne, musíte zkoumat, jak se krize projevuje a čím se vyznačuje. Pokuste se stanovit i časový horizont příchodu krize.

Poté při řešení upřednostněte krize, kterým hrozí propuknutí nejdříve a zároveň mají velký vliv na chod vašeho podniku. Viz krizová matice:

Krizová matice

T (troubleshooting) = krize neohrožující, věnujte se jim až při jejich vzniku.

A (alternativní plány) = připravte si plán pro řešení této krize, pro případ, že by nastala.

O (odstranění ohnisek) = co nejdříve určete a odstraňte centra těchto možných krizí, abyste jim zabránili.

Při krizovém řízení můžete také využít například SWOT analýzu silných a slabých stránek podniku, které porovnáte s hlavními vlivy z okolí (s příležitostmi a hrozbami). Vašim cílem pochopitelně bude odstranění slabých stránek a rozvoj silných stránek.

→ Tip: Neustále si držte finanční rezervu právě pro případ krize.

 

Jak jednat při propuknutí krize?

 1. Držte se vámi navrženého plánu pro tyto situace. (Pokud pro danou situaci plán nemáte, vytvořte ho).
 2. Rozdělte jednotlivým členům krizového managementu úkoly, které povedou k potlačení krize.
 3. Komunikujte krizi se zaměstnanci i se zákazníky. Jasně definujte, co se děje a co děláte pro nápravu. Udělte instrukce, co mohou zaměstnanci dělat, aby pomohli zvládnutí krize. Komunikujte i s dodavateli, investory nebo médii, když to bude krizová situace vyžadovat – snažte uklidnit obavy a prezentovat řešení.
 4. Identifikujte nejohroženější důležité segmenty podniku a upřednostněte je při řešení krize.
 5. Neustále sledujte vývoj situace.
 6. Buďte flexibilní – krizová situace se často mění každým okamžikem a vy musíte být pružní a přizpůsobovat se, možná budete muset provést změny, kterých se bojíte.
 7. Řekněte si o pomoc. Spolupracujte s ostatními organizacemi, které by vám mohly být nápomocné nebo přizvěte odborníky, kteří vám poradí.
 8. Vyhodnocujte účinnost opatření, která jste doposud přijali.
 9. Pokud jsou řešení neúčinná, vytvořte nový plán.

 

Krizový manažer: nezbytný hrdina

Krizový manažer musí především hledat možné závady a těm předcházet či je včas napravovat. Krizový manažer musí umět rychle reagovat, nenechat se rozhodit, mít dobré strategické myšlení, umět vést tým a měl by mít předchozí zkušenosti s řízením krizových situací (ideálně v podobném oboru).

Určitě mějte v týmu krizového manažera, který bude neustále připravený zasáhnout a vysekat váš podnik z každého problému. Pouhé doufání, že vás žádná krize nepotká, by se vám mohlo ošklivě vymstít.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice