Konec investování do nezodpovědných firem: ESG investice odhalí, které to jsou

Termíny ESG investice či zelené investice se staly stále více vyhledávanými pojmy. Patříte k lidem, kteří mají vyhrazené peníze na investování a zároveň nechtějí investovat do firem, které podnikají bez zodpovědnosti k životnímu prostředí a k lidem na nich závislých? Pak pro vás budou pro informace o ESG faktorech klíčové.
Konec investování do nezodpovědných firem: ESG investice odhalí, které to jsou

O ESG investicích 

Dlouhé roky zkoumali investoři při vkládání svých financí do společností jen finanční stránku daných firem. Tedy pokud chtěli někam investovat peníze, řešili ekonomické ukazatele dané společnosti (jako je historická výkonnost nebo složení aktiv). Tyhle časy ale už téměř pominuly s nástupem investorů narozených po roce 1981, kteří začali řešit to, jak se firmy chovají k životnímu prostředí i k lidem. Pojďme si tedy zodpovědět otázku, co to je ESG investování. Tento systém hodnotí: 

  • jakým způsobem společnosti přistupují k životnímu prostředí,  
  • jaký má daná společnost sociální dopad, 
  • jaké jsou principy jejího řízení.  

Zajímá nás tedy dopad na životní prostředí a společenská odpovědnost firem. Samotný název ESG je pak zkratkou těchto tří slov: enviroment, social, governance

S důrazem na hodnoty 

Pojďme si vysvětlit, co si pod jednotlivými pojmy představit: 

  1. E (enviroment / životní prostředí): zkoumáme, jak se společnosti snaží snižovat svou uhlíkovou stopu, zda investují do obnovitelných zdrojů, jak hospodaří s vodou nebo např. jak investují do nových technologií či k recyklaci a elektromobilitě. 
  2. S (social / sociální prostředí): zajímá nás, jak si společnost nastavila firemní hodnoty a etiku na pracovišti, jak se vypořádává s novodobým otroctvím (tedy zda neeticky nevyužívá lidi ve složité či bezvýchodné situaci), s jakým respektem přistupuje ke svým dodavatelům a k jejich životním podmínkám, ale sledujeme i to, zda přistupuje rovně k mužům a ženám. 
  3. G (governance / řízení společnosti): zde se zaměřujeme zejména na soulad s právem, tedy zda nemá společnost problém s korupcí, s placením daní nebo zda ji vedení neřídí nezodpovědně s přílišnými riziky. 

Jak poznat společnosti se zodpovědným přístupem 

Určitě si pokládáte otázku, jak poznáte, která firma zodpovědný přístup má, případně jak moc velký. Sami byste ESG faktory vyhodnocovali zřejmě jen těžko. A ještě obtížněji byste jednotlivé firmy mezi sebou porovnávali. Naštěstí na poptávku po ESG investicích reagují různé agentury, které vytváří ESG rating. Jedničkou je v této oblasti agentura MSCI, která zkoumá ESG index dokonce už od 1990. Ratingy vydává také např. Global Reporting Initiative nebo IFAC. 


Jak samotné hodnocení probíhá? Tak např. zmíněná agentura MSCI přidá ke třem základním oblastem vždy cca 10 dalších podoblastí (dohromady 35) a u těch definuje největší rizika a vyhodnocuje klíčové problémy. Konečný rating vznikne tak, že analytici přiřadí ke každému riziku procentuální váhu, která vyjadřuje závažnost tohoto rizika. Výsledné hodnoty pak srovnají s ostatními subjekty. 

ESG rating v České republice 

Bohužel musíme konstatovat, že je ESG rating v tuzemsku působících firem ještě na svém začátku. Přesto ale už nějaké iniciativy vznikly. První českou metodiku hodnocení firem přinesla Asociace společenské zodpovědnosti s Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické. Společně vytvořily v roce 2022 ESG rating, do kterého se zapojilo 87 firem. Šlo o společnosti, které se v roce 2021 podílely na tvorbě HDP v České republice z 22 %.  


V současnosti probíhá toto nezávislé srovnání podle ESG u společností, které se přihlásily do letošního sběru dat. 2. listopadu 2023 pak Asociace společenské zodpovědnosti plánuje zveřejnění výsledků. Význam ESG financí dokresluje právě ten fakt, že se firmy do měření přihlašují dobrovolně.   

Možnosti investování jsou v dnešní době opravdu široké. Investičních nástrojů je celá řada: dluhopisy, akcie, podílové listy, hypoteční zástavní listy a další. Tyto nástroje se vždy váží k nějaké společnosti. Možná i vy patříte k lidem, které zajímá, jak se daná společnost chová k lidem, kteří v ní či pro ni pracují, jak přistupuje k životnímu prostředí a jak ctí spravedlnost. Pokud jsou i pro vás tyto tři otázky klíčové a nechcete investovat do firem, které si nelámou hlavu nad tím, v jakém stavu je životní prostředí a jak na něj působí, rozhodně sledujte ESG faktory a ratingy. ESG investice jsou totiž to, co hledáte. 
 


 

 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice