Jak se stát lepším leaderem: Zásadní rady pro vedení týmu

Zjistěte, jak může vhodný přístup k ledareshipu, tedy k vedení týmu a řízení procesů, proměnit vaše podnikání a posílit vaši osobní kariéru. S praktickými radami, které můžete okamžitě aplikovat, vás tento článek provede základy účinného vedení a pomůže vám stát se pravým leaderem.
Jak se stát lepším leaderem: Zásadní rady pro vedení týmu

Co je leadership? 

Základní definicí leadershipu je, že je to schopnost jedince ovlivňovat a motivovat ostatní k dosažení cílů. Lídr se zaměřuje na změnu, stanovuje směr, sjednocuje a inspiruje lidi. Mezi historické vůdce patří osobnosti, které inspirovaly svou odvahou a vizí. Můžeme si uvést například Mahátma Gándhího, který bojoval za nezávislost Indie pomocí nenásilného odporu a stal se symbolem statečnosti a odhodlání. 

Kdo je leader? Leader je tedy ten, kdo vede, osoba, která dokáže ostatní přesvědčit, aby ji následovali. Skvělý leader vzbuzuje v lidech důvěru a motivuje je k jednání. 

Co je management? 

Pojem management se v češtině stal běžnou a uznávanou součástí slovníku. Manažeři mají autoritu a vedou zaměstnance. Jejich pracovní vztahy jsou většinou založené na „transakcích“, což znamená, že jsou závislé na vzájemném plnění dohodnutých podmínek a úkolů.  

Kdo je manažer? Manažeři zajišťují hladký každodenní provoz a udržují status quo. Soustředí se na dosahování cílů kontrolním způsobem. Úkolem manažerů je řídit tým, určovat úkoly a dohlížet na jejich plnění. 

Leadership vs. management 

Skvělý leader je zdrojem nápadů a inspiruje ostatní, ale nemusí být dobrý v rutinní práci, která je potřebná k dokončení projektu. Vedení souvisí s inspirací a inovací. Vlastnosti leadershipu zahrnují schopnost apelovat na kolegy na základě integrity (leader by měl být čestný, konzistentní a etický ve svém jednání a rozhodování) a odhodlání.  

Úspěšný leader je schopný identifikovat a komunikovat jasnou a přitažlivou vizi nebo cíl, který rezonuje s hodnotami a zájmy jeho týmu. Manažeři jsou zase efektivní v koordinaci projektů a v dosahování výsledků. Jsou skvělí v plánování a organizování. Podle Wall Street Journal jsou hlavními úkoly manažera: 

 • stanovování cílů,  
 • organizace,  
 • motivace týmu a komunikace,  
 • měření výkonu  
 • a rozvoj lidí. 

Tip: Přečtěte si rozhovor s Tomášem Myslivcem, ve kterém se podělil o své zkušenosti s vedením technické divize TOTAL SERVICE. 

8 kroků k úspěšnému a vyváženému leadershipu 

V následujícím textu si shrneme deset klíčových principů, které by měl každý úspěšný a uvědomělý leader znát. Tato pravidla nejsou jen teoretickými koncepty, ale reálnými nástroji, které mohou pomoci rozvíjet a posilovat vaše schopnosti vedení. 

 1. Buďte skromní: Skromní lídři sdílí úspěch s celým týmem, přičemž uznávají práci a úsilí každého člena. Tento přístup zahrnuje veřejné uznání výkonů jednotlivců a podporuje pocit začlenění a hrdosti na práci v týmu. 
 2. Buďte orientovaní na cíle: Efektivní lídři se zaměřují na řešení, namísto na problémy. Stanovují jasné cíle a vyvíjejí plány k jejich dosažení. 
 3. Budujte důvěru: Vztahy a důvěra jsou v týmu klíčové pro lepší spolupráci. Lídři by měli být aktivní v budování důvěry, což zahrnuje začleňování zaměstnanců na všech pozicích – od stážistů až po manažery – do procesu rozhodování. To může znamenat, že žádá o názory a připomínky jedince na různých úrovních hierarchie a zohledňuje je při formování konečných rozhodnutí.  
 4. Buďte rozhodní: Při výběru řešení by lídři měli zvážit cíle projektu a firmy a zvolit strategii, která je s těmito cíli v souladu. 
 5. Jděte příkladem: Jako lídr byste měli být vzorem pro svůj tým. Pokud například očekáváte od svých kolegů dochvilnost, buďte sami přesní. 
 6. Podporujte komunikaci: Vytvořte prostředí, kde mohou členové týmu bezpečně vyjadřovat a sdílet své názory a obavy. To zahrnuje povzbuzení k zpětné vazbě a respekt k různým názorům. 
 7. Poznejte svůj tým: Zkuste trávit čas se svým týmem a poznávejte individuální osobnosti, cíle a pracovní styly každého člena. Toto poznání vám pomůže lépe řídit a rozvíjet strategie. 
 8. Poznejte své limity: Lídři si uvědomují své silné stránky a omezení. Toto sebepoznání jim umožňuje delegovat úkoly, které lépe sedí jiným členům týmu, a zároveň si tímto udržují respekt svých kolegů. 

Zajímavost: Věděli jste, že jen 10 % lidí lze označit za přirozené leadery? U dalších 20 % je důležitý trénink, aby se tuto schopnost naučili.  

Co je to situační leadership? 

V rámci efektivního leadershipu je důležité pochopit, že přístupy k vedení se mohou a měly by se lišit v závislosti na konkrétní situaci. Toto pojetí má mnoho společného s managementem, kde jsou také rozlišované různé styly práce v závislosti na okolnostech. Stejně jako manažer, který si osvojuje různé přístupy k řízení projektů, zdrojů nebo týmů v závislosti na potřebách a cílech, by i leader měl být schopný adaptovat svůj styl vedení. Situační leadership po vzoru managementu rozlišuje čtyři hlavní styly vedení: 

 • Direktivní styl: Je charakteristický pevným vedením a udržováním kontroly nad procesem rozhodování. Tento styl je vhodný pro situace, kde je potřeba rychlých a jasných rozhodnutí, například v krizových situacích. 
 • Konzultativní styl: Zahrnuje zapojení názorů a připomínek členů týmu do rozhodovacího procesu, i když konečné rozhodnutí zůstává na vedoucím. Tento styl je efektivní ve fázích rozvoje týmu, kde členové mají důležité informace, ale nejsou ještě plně připravení samostatně rozhodovat. 
 • Konsenzuální styl: Tento styl podporuje zapojení týmu do rozhodování, podporuje pocit angažovanosti a odpovědnosti. Je vhodný v situacích, kde členové týmu mají podobné kompetence jako leader a je potřeba, aby se stali řešiteli úkolu. 
 • Delegativní styl: Orientuje se na individuální odpovědnost členů týmu za rozhodování. Tento styl je účinný pro motivaci a zvyšování morálky v kompetentním týmu a je vhodný pro chvíle, kdy jsou členové týmu více znalí dané problematiky než vedoucí. 

Důležitost leadershipu v moderním byznysu 

Vedení je nezbytnou dovedností pro manažery a klíčové zaměstnance v jakémkoli oboru. Přestože je význam silného leadershipu obecně uznávaný na všech úrovních společnosti, mnoho podniků se potýká s jeho nedostatkem a stagnujícím rozvojem. Zde jsou některé zajímavé statistiky, které odhalují aktuální stav leadershipu v pracovním prostředí: 

 • Podle nedávného průzkumu společnosti Zippia až 77 % podniků uvádí, že se ve svých řadách potýká s neuspokojivým leadershipem. Tento významný nedostatek v oblasti vedení samozřejmě poukazuje na potřebu lepšího rozvoje leadershipu a manažerských dovedností. 
 • Další studie ukázaly, že 69 % zaměstnanců by pracovalo tvrději, pokud by cítili, že jejich úsilí je lépe oceněné. Tím se zdůrazňuje role manažerů a leaderů v uznání a ocenění práce zaměstnanců, které by mělo vést k větší angažovanosti a lepšímu výkonu. 
 • Pouze 33 % zaměstnanců říká, že se cítí na svém pracovišti angažovaně. Angažovanost zaměstnanců je významná pro úspěch firmy, ale mnoho zaměstnanců necítí v tomto směru od svého vedení dostatečnou podporu. 
 • Zajímavým poznatkem je, že firmy s vysokou mírou angažovanosti zaměstnanců jsou o 22 % rentabilnější. Tato statistika by měla být podnětem pro všechny leadery, aby podporovali zapojení svých týmů a zaměřili se na zjištění, co by mohlo pomoci jejich pracovníkům být produktivnějšími. Zapojení zde slouží jako klíčový prvek pracovního prostředí, který ovlivňuje výkonnost a efektivitu. 

Zjistěte, jak mohou naše inovativní technologická řešení, expertní poradenství a personalizovaná školení podpořit a obohatit vaše vedení a management. TOTAL SERVICE nabízí nástroje a znalosti, které mohou zvýšit efektivitu a produktivitu vašeho týmu. Pro více informací o našich službách nás můžete kontaktovat. Jsme zde, abychom vám poskytli veškeré potřebné informace a pomohli vám najít řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám. 
 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice