Jak na strategické plánování pomocí GE matice

Matrix GE – nebojte, naštěstí nejde o další díl kultovního sci-fi snímku. Řeč je o poměrně mocném nástroji multifaktorové analýzy v češtině známém jako GE matice. V procesu strategického plánování vám dokáže poskytnout cenné informace, do jakého produktu dále investovat a který raději utlumit. Pokud GE matici váš firemní strategický management ještě nepoužívá, po přečtení následujících řádků to možná zváží.
Jak na strategické plánování pomocí GE matice

Zenové moudro praví, že i cesta může být cíl. Zatímco v osobním životě se s tímto postojem lze v některých situacích snad i ztotožnit, v byznysu skutečně nejde o nejúspěšnější filozofii. V byznysu je cílem generování zisku. Tento hlavní cíl pak obvykle zahrnuje podružné cíle či milníky. Jak jich dosáhneme? Musíme mít nějaký plán. Pokud zahrnuje dlouhodobé činnosti a přímo zahrnuje postup, jak dosáhneme konkrétního vytyčeného cíle, takový plán jsme povýšili na strategii. A tu má na starosti zpravidla strategický management firmy.

Strategický management a jeho role ve společnosti

Základní principy strategického managementu vychází z vybudování silné a hodnotné pozice na trhu, definování procesů, jak toho dosáhnout (včetně stanovení případných kompromisů) a následné koordinaci firemních aktivit, které by za všech okolností měly zvolenou firemní strategii podporovat. Strategický management společnosti si pokládá dvě základní otázky:

 • V jakém oboru by naše společnost měla působit?
 • Jakým způsobem máme v daném oboru soutěžit?

→ Tip: Mohlo by vás zajímat 7 způsobů optimalizace marketingové strategie dle současných trendů.

Jakmile se byznys „rozjede“ a společnost začne růst, je třeba si pokládat už výrazně specifičtější otázky:

 • Jak ideálně rozložit vnitřní zdroje společnosti?
 • Jak si stojí firemní portfolio v závislosti na atraktivitě trhu a konkurenčním prostředí?
 • Kde se vyplatí inovovat?
 • Jaké produkty je vhodné už raději stáhnout z trhu?
 • Do jakých produktů je naopak výhodnější investovat?

Od doby, kdy vznikly teoretické základy moderního managementu a strategického plánování, vzešly z akademického prostředí i soukromého sektoru desítky různých nástrojů, které strategickému managementu pomáhají v zodpovězení výše uvedených otázek. Jedním z těchto analytických nástrojů je tzv. GE matice (někdy uváděná jako matice GE, případně McKinseyho matice). Pojďme si na ni trochu blíže „posvítit“.

GE matice (McKinseyho matice)

Tento analytický portfoliový nástroj vyvinula společnost McKinsey (odtud alternativní název) v 70. letech 20. století, a to pro firmu General Motors (odtud hlavní název). Jedním z důvodů byla nedostatečnost do té doby používaného nástroje BCG matice. Ta k segmentaci firemního portfolia používá 4 sektory a produkty tedy rozřazuje do 4 kategorií. 

Oproti tomu se GE matice skládá z 9 polí v rastru 3 × 3 – tím pádem poskytuje výrazně širší možnosti analýzy firemního portfolia a namísto 4 možných výstupů jich nabízí hned 9. Obrázek vydá za tisíc slov:

GE matice

Jak schématu porozumět? Začněme nejprve u os, jak se u každého grafu sluší a patří (byť je třeba uvést, že oproti klasickým grafům je u GE matice osa x invertovaná).

 • Osa x – konkurenční výhody: představuje sumu faktorů, které ovlivňují konkurenční postavení společnosti na trhu. Mezi zmiňované faktory patří např. finanční síla, ziskovat, výrobní síla, potenciál k inovacím, ale i výkonnost managementu a další ukazatele.
 • Osa y – atraktivita trhu: představuje sumu faktorů, které ovlivňují atraktivitu trhu nebo oboru, kterému se společnost věnuje. Mezi tyto faktory patří např. stabilita cen, náročnost jednotlivých vstupů velikost trhu a tempo jeho růstu a další ukazatele.

Pole GE matice potom vytváří tři různá pásma:

 • Zelené pásmo s poli 1, 2, 3 – označuje se rovněž jako „investiční pásmo“. Hodnoty obou os jsou v tomto poli vysoké, je tedy výhodné systematicky podporovat růst produktů, které se umístí v těchto zelených polích.
 • Žluté pásmo s poli 7, 8, 9 – obsahuje průměrně výhodnou část firemního portfolia, ohledně investic do dalšího vývoje se tedy doporučuje zvýšená opatrnost a přísná kritéria výběru.
 • Červené pásmo s poli 4, 5, 6 – někdy se označuje jako „no-go zóna“, u produktů, které se zde nachází, je namístě uvažovat o ukončení jejich produkce.

Z hlediska podpory strategického plánování potom jednotlivá pole můžeme popsat následujícím způsobem:

 • Pole 1 – omezit rozvoj.
 • Pole 2 – investovat do dalšího rozvoje.
 • Pole 3 – udržovat status quo.
 • Pole 4 – omezit investice.
 • Pole 5 – přehodnotit.
 • Pole 6 – restrukturalizovat.
 • Pole 7 – uvážlivě investovat.
 • Pole 8 – vytěžovat („sklízet“).
 • Pole 9 – investovat do rozvoje.

→ Tip: Nejen strategický management hraje ve firmě zásadní roli. Přečtěte si více o krizovém management a jak dokáže připravit i na nejhorší scénáře.

GE matice v praxi

Nejprve se identifikují faktory, které utvářejí osy x a y a přiřadí se jim konkrétní hodnoty podle těchto pravidel:

 • Stanovení váhy významnosti každého jednotlivého faktoru. Součet vah se musí rovnat hodnotě 1.
 • Přiřazení známky ke každému faktoru (v hodnotách 0–7, popř. 0–5, které odpovídají minimální až maximálním známce), která vyjadřuje závislost osy na daném faktoru.

V praxi se obvykle osloví členové vrcholového a strategického managementu společnosti. Jejich známky se zanesou do tabulek (každá pro jednu osu GE matice) a udělené známky se následně zprůměrují, resp. se dle povahy dat určí jejich střední hodnota. Výsledek potom určí konkrétní číselné hodnoty, na kterých se mění hodnota pole.

U každého analyzovaného produktu (segmentu portfolia) se následně určí odpovídající souřadnice v GE matici. Vynásobí se průměrná (či střední) váha bodu u každého faktoru (pro každou osu matice). Součet výsledných hodnot pak v GE matici tvoří příslušnou souřadnici zkoumaného produktu. Podle souřadnic produkt zaneseme do matice a vyhodnotíme dle hodnot polí a pásem popsaných výše.

 

Vyplatí se vám GE matici používat? GE matice je bezesporu zajímavým nástrojem multifaktorové analýzy, především ale ve větších podnicích nebo korporátech. Jako každý silný nástroj obdobného typu vyžaduje zkušenost – především s ohledem na výběr kritérií jejich následného známkování (které je i přes statistické zpracování sesbíraných hodnot silně zatížené subjektivním vnímáním). Přesto považují experti matici GE jako užitečný nástroj strategického plánování společnosti.

Pokud si na GE matici netroufáte nebo pro vás není vhodná, vůbec nic se neděje. Rádi vám pomůžeme ve vašem strategickém plánování a rozhodování, a to implementací těch nejvhodnějších nástrojů BI pro vizualizaci a analýzu firemních dat. Zažijte zcela nový pohled na vaše podnikání, stačí nás kontaktovat a o vše další už se postaráme my.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice