Jak na cloud aneb velký průvodce cloudovými službami

Cloud computing a cloudové služby obecně už dnes vnímáme prakticky jako stejnou samozřejmost jako stabilní internetové připojení nebo mobilní telefonii. Je to důsledek soustavné „marketingové masáže“, nebo se cloud opravdu prokazatelně vyplatí? A jak se vůbec v záplavě cloudových služeb vyznat a zorientovat? Jak vlastně funguje cloud? Sepsali jsme pro vás podrobného průvodce, abyste věděli jak na cloud a která služba se vám skutečně vyplatí.
Jak na cloud aneb velký průvodce cloudovými službami

Ať se nám to líbí, nebo ne, v současném digitálním věku představuje cloud computing v zásadě už neodmyslitelnou součástí moderního podnikání. Cloudové služby přinášejí flexibilitu, škálovatelnost a snadnou dostupnost dat i aplikací. Prostřednictvím cloudových řešení podniky získávají konkurenční výhody a optimalizují své IT infrastruktury z technického i ekonomického hlediska.

V tomto průvodci se dozvíte, proč a jak na cloud: co je to cloudové úložiště, jaké jsou výhody cloudu a zaměříme se i na různé druhy cloud computingu a modely poskytovaných služeb. Začneme ale od úplných základů: co je a jak funguje cloud.

 

Jak funguje cloud?

Co je to cloud computing? Cloud je anglický výraz pro mrak či oblak. Přeneseně tímto „oblakem“ míní servery umístěné v datových centrech, která jsou propojena sítí – internetem. Cloud computing můžeme tedy definovat jako model používání počítačových technologií založený na internetu. Lepší a srozumitelnější charakteristikou cloudu je poskytování služeb pomocí serverů dostupnými z internetu, ke kterým uživatelé přistupují vzdáleně – tedy prostřednictvím internetového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty.

Cloudové služby fungují na principu virtualizace a sdílení výpočetních zdrojů, které generují výše uvedené servery v datových centrech. Pokud tedy využíváte cloudovou službu, vaše požadavky na výpočetní výkon, úložiště nebo software jsou směrovány do cloudu, kde se zpracují na jednom nebo více serverech. Výsledky jsou pak zpětně posílány zpět na vaše zařízení. V mnoha případech se tak děje formou specializovaného softwaru – od kancelářských aplikací přes systémy pro distribuované výpočty až po streamované operační systémy jako např. Microsoft Windows 365 Cloud PC.

Cloudové služby jsou zpravidla zpoplatněné, nicméně uživatelé neplatí za software jako takový, ale za jeho užití na měsíční či roční bázi – tedy formou jakéhosi předplatného. Mezi cloudové služby, které jsou k dispozici zdarma, patří typicky nejrůznější webmaily – poštovní schránky uživatelů jsou v cloudu.

Určitým „protikladem“ cloudu a termínem, se kterým můžete často setkat, je potom tzv. on-premise IT infrastruktura – tj. ještě donedávna v zásadě „klasické“ řešení, představující software či hardware lokalizovaný v interním prostoru společnosti. U on-premise řešení veškerá údržba, aktualizace i zabezpečení spadají do správy společnosti samotné, případně společnosti prostřednictvím IT outsourcingu najímají externí pracovníky, kteří zajišťují serverovou podporu.

→ Tip: Podívejte se na porovnání cloudových služeb a on-premise řešení.

 

Co je to cloudové úložiště?

Cloudové úložiště je pravděpodobně jednou z prvních věcí, která se vám vybaví ve spojitosti s cloudovými službami. Cloudové úložiště představuje koncept ukládání dat a souborů na vzdáleném serveru. Představuje virtuální úložiště, ke kterému máte přístup z libovolného zařízení s připojením k internetu. Vaše data jsou uložená na serverech poskytovatele cloudových služeb a jsou dostupná prostřednictvím online rozhraní nebo specializovaných aplikací. Cloudové úložiště nabízí rychlý a snadný přístup ke všem vašim dokumentům, souborům a datům – bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

Cloud úložiště je perfektním řešením pro zálohování firemních dat. Oproti on-remise ušetříte značné množství prostředků (v přepočtu na 1 GB). Všechna důležitá data se cloud úložiště automaticky zálohují, a to včetně jejich změn. To znamená, že se kdykoliv můžete vrátit ke starší verzi souboru, který jste např. omylem smazali nebo přepsali. Svoje data máte navíc v bezpečí před kybernetickými útočníky i před případným hardwarovým selháním. To nicméně platí i pro ostatní cloudové služby, o kterých bude dále řeč.

 

Cloud computing a jeho další dělení

Využít můžete hned několik různých druhů a modelů cloud computingu, které se liší podle toho, jak a kým jsou poskytovány a spravovány zdroje – a o které zdroje se konkrétně jedná. Z hlediska poskytovatele služeb se nejčastěji setkáváme s veřejným, privátním a hybridním cloudem.

 

Privátní cloud

Privátní cloud je provozovaný pro konkrétní organizaci a je určený pouze pro interní použití. Infrastruktura a služby privátního cloudu jsou spravovány organizací samotnou, případně třetí stranou na základě jejich potřeb a požadavků. Poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti a kontrolu nad daty a zdroji, ale vyžaduje větší investice do infrastruktury a údržby. Někdy se za privátní cloud označuje i „on-premise“ cloudové řešení. Výhodou je, že toto cloudové řešení zcela podléhá jen vám samotným a vašim potřebám; pokud si jej ovšem spravujete pouze vy sami, počítejte s nižší kybernetickou bezpečností – profesionální poskytovatelé cloudových služeb zpravidla dosahují velmi pokročilých úrovní zabezpečení dat, a to po hardwarové i softwarové stránce.

→ Tip: Zajímá vás problematika kybernetické bezpečnosti? Mrkněte na naši stručnou příručku „digitální sebeobrany“.

 

Veřejný cloud

Nejrozšířenější forma cloudu, kde jsou výpočetní zdroje poskytovány třetí stranou, jako je například Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure nebo Google Cloud. Tito poskytovatelé nabízejí širokou škálu služeb a infrastruktury, které jsou sdíleny mezi mnoha uživateli. Veřejný cloud je snadno dostupný, škálovatelný a obvykle nabízí platbu za spotřebované zdroje (tj. platíte pouze za to, co skutečně využíváte). Pokud využijete veřejný cloud, odpadnou vám pořizovací i provozní náklady na pořízení a údržbu vašeho vlastního „on-premise“ cloudového řešení a v neposlední řadě i náklady na vlastní IT personál.

 

Hybridní cloud

Cloudové řešení kombinující obě předchozí varianty. V základu provozujete privátní cloud (zejména pro citlivá data a aplikace) a pokud z operativních důvodů potřebujete navýšit úložnou nebo výpočetní kapacitu, využijete navíc veřejné cloudové řešení pro škálovatelné výpočetní zdroje a přístup k externím službám. Hybridní cloud umožňuje organizacím flexibilitu a možnost optimalizovat svou IT infrastrukturu podle aktuálních konkrétních potřeb.

 

Multicloud

Multicloudové řešení je způsob využívání vícero veřejných cloudů, případně v kombinaci s hybridním modelem. Přináší minimalizaci rizik, možnost využití rozmanitých funkcionalit různých cloudových poskytovatelů či snížení závislosti na jednom dodavateli (vendor lock-in).

→ Tip: Mohl by vás zajímat článek „Vendor lock-in“ aneb řiďte bezpečně své IT projekty.

Nicméně existují i určité nevýhody tohoto přístupu – jako je potřeba udržovat si rozsáhlé znalosti o různých cloudových platformách nebo nutnost zajistit bezpečnou a sjednocenou správu přístupů.

Velmi speciálním „typem“ cloud computingu může být i tzv. edge computing a meshed computing. Jde už o jakousi „cloudovou vyšší dívčí“ a do základního přehledu tak úplně nezapadá – uvádíme spíše pro úplnost. Pokud se chcete o tématu dozvědět více, podívejte se na náš článek Edge computing a mesh cloud – revoluce srovnatelná s nástupem internetu.

My se ale vrátíme k základům a cloudové služby ještě rozdělíme podle rozsahu poskytovaných prostředků na tzv. distribuční modely.

 

SaaS (Software as a Service)

SaaS (Software as a Service, tedy software jako služba) je patrně nejrozšířenější model, ve kterém je software poskytován jako služba přes internet. Namísto investic do nákladného softwaru u poskytovatele cloudových služeb získáte přístup k danému softwaru přes webové rozhraní (případně ve formě dedikovaných webových aplikací). Odpadají tak problémy s licencováním, a navíc máte zaručeno, že používáte vždy aktuální verzi. Software využíváte bez nutnosti instalace na svých zařízeních. Poskytovatelé SaaS nabízejí širokou škálu aplikací, od e-mailu a kancelářských balíků přes správu dokumentů až po CRM systémy, účetnictví a další.

 

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaS (Infrastructure as a Service, tedy infrastruktura jako služba) poskytuje prostřednictvím internetu IT infrastrukturu, jako jsou virtuální servery, úložiště a sítě. Poskytovatel cloudového řešení vám přidělí přístup ke správě serverů z cloudu a o svůj cloudový software se staráte vy sami. Odpadají vám tak starosti o provoz a údržbu on-premise hardwaru. Navíc získáte kontrolu nad operačními systémy, aplikacemi a daty, zatímco poskytovatel cloudových služeb zajišťuje fyzickou IT infrastrukturu.

Tip: Přečtěte si, proč stále stoupá zájem o IaaS a jaké výhody přinese vaší společnosti.

 

PaaS (Platform as a Service)

PaaS (Platform as a Service, tedy platforma jako služba) je model, v jehož rámci si pronajímáte celou platformu jako prostředí pro vývoj a provozování vlastních aplikací, aniž byste museli sami řešit údržbu vlastní základní infrastruktury. Služba je tedy ideální zejména pro softwarové vývojáře – poskytovatelé PaaS nabízejí nástroje, knihovny a frameworky, které umožňují vývojářům vytvářet a provozovat aplikace bez nutnosti správy infrastruktury.

 

GPUaaS (GPU as a Service)

GPUaaS je specifický model, který poskytuje výpočetní výkon grafických procesorů (GPU) jako službu. Tento model je využíván pro výpočetně náročné úlohy, jako je strojové učení, analýza dat a vykreslování grafiky.

 

Výhody cloudu

Popsali jsme si základní (ale i specifičtější) modely cloudových služeb, ale explicitně jsme neuvedli, proč by vás měl cloud zajímat. Hned to napravíme:

  • Snadný přístup – cloudové služby jsou přístupné z libovolného místa a zařízení s připojením k internetu, což usnadňuje práci na dálku a spolupráci. Uživatelé se tak mohou ke svému softwaru či datům připojit z jakékoli části světa. V rámci objektivity dodáme, že závislost na internetovém připojení může být vnímána i jako nevýhoda (zejména v případě výpadku služeb vašeho ISP).
  • Flexibilita – cloud umožňuje snadné a operativní škálování zdrojů podle potřeby, což vám umožní přizpůsobit se rychle měnícím se požadavkům. Cloudové řešení roste společně s vámi.
  • Nákladová efektivnost – využívání cloudových služeb vám umožní platit pouze za spotřebované zdroje, čímž snižujete náklady na infrastrukturu a provoz.
  • Bezpečnost a spolehlivost – poskytovatelé cloudových služeb chrání vaše firemní data výrazně lépe, než je ve vašich ekonomických možnostech. Datacentra jsou pod nepřetržitým dohledem expertů na kyberbezpečnost, kteří kontinuálně hledají digitální hrozby kybernetických útočníků a mají k dispozici potřebné nástroje k jejich účinnému odražení. Používání firewallů nové generace funguje trochu jako jakási neprostupná zeď, která udržuje vaše data v bezpečí díky aplikaci pravidel síťového provozu. Ta jsou navržena tak, aby v datových centrech poskytovatelů cloudových řešení odfiltrovala veškerý podezřelý provoz. Zásadní je rovněž architektura využívající principu redundance, tj. funkčního nadbytku systémů a zařízení. Ta zaručuje další vrstvu bezpečnosti dat jejich automatickou duplikací na záložní disková pole serverů, které se často nachází v různých lokalitách. Data se tak chrání vůči selhání původního serveru nebo dlouhodobého blackoutu.

 

Jak na cloud: praktické tipy pro implementaci

Přechod na cloud (tzv. migrace do cloudu) vyžaduje provedení několika klíčových kroků:

  • Analýza požadavků – zjistěte, jaké potřeby má váš podnik a jaké služby byste měli poptávat.
  • Výběr poskytovatele – při výběru poskytovatele cloudových služeb mějte na paměti vždy kybernetickou a informační bezpečnost: ideálně volte firmu, jejíž datová centra se nacházejí na území EU. Budete tím mít zajištěno, že se na vás vztahuje ochrana GDPR. Spolehlivý poskytovatel cloudového řešení navíc garantuje bezpečnost informací díky příslušným ISO certifikacím (27001). Ujistěte se, že poskytovatel cloudového řešení nabízí dostatečnou škálovatelnost pro vaše budoucí potřeby a zjistěte, jakou dostupnost a spolehlivost poskytuje poskytovatel, a především jaké jsou záruky pro dobu výpadku. V neposlední řadě zvažte, jak snadno lze integrovat cloudové služby se stávajícími systémy a aplikacemi ve vaší firmě. Pochopitelně zvažte celkové náklady včetně správy a údržby.
  • Plánování migrace – sestavte plán migrace, který zahrnuje postupné přesunutí dat a aplikací do cloudu.
  • Implementace a testování – proveďte implementaci cloudových služeb a ověřte, zda vše funguje správně.
  • Školení zaměstnanců – poskytněte svým zaměstnancům potřebná školení a podporu pro práci s novými cloudovými nástroji a službami.
  • Monitorování a optimalizace – pravidelně monitorujte a optimalizujte své cloudové prostředí, abyste maximalizovali efektivitu a zabezpečení.

→ Tip: Zjistěte, jakých existuje pět „R“ pro migraci vaší IT infrastruktury do cloudu.

 

 

Volba cloudové služby a modelu by měla být přizpůsobená konkrétním potřebám a strategii vaší firmy. Je důležité provést důkladnou analýzu a konzultovat s odborníky výběr optimálního cloudového řešení pro váš podnik. Ať už je vaše strategie jakákoliv, rádi vám pomůžeme nejen s migrací do cloudu, ale i s přípravou cloudového prostředí pro vaše aplikace. V cloudu jsme jako doma – kontaktujte nás a sjednejte si bezplatnou konzultaci.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice