Jak může výpadek systémů ohrozit vaše podnikání?

Když se vás někdo zeptá, co je ve vaší firmě nejcennější, možná vás jako první věc nenapadnou data. Přitom právě ta jsou největším bohatstvím, které máte.
Jak může výpadek systémů ohrozit vaše podnikání?

Výpadek IT systémů a s ním spojená ztráta dat může pro mnoho společností znamenat velké problémy a pro některé dokonce i konec činnosti. Podívejte se, jak můžete své podnikové systémy chránit. 

Podnikové informační systémy, které s daty pracují, jsou v podstatě nepřetržitě vystaveny nejrůznějším vnitřním i vnějším rizikům. Abyste dokázali své systémy chránit, je potřeba zjistit, jaké nebezpečí vám může hrozit, a minimalizovat rizika. K tomu mimo jiné slouží monitorovací systémy a nastavení efektivního patch managementu. Pojďme se ale nejdříve podívat na hrozby, které mohou chod vašich systémů ovlivnit.

Výpadek výpočetního systému

Výpadek výpočetního systému může způsobit selhání části hardware. Náprava trvá zpravidla několik hodin a pro firmu to neznamená nijak zásadní problém. Vše je závislé na dostupnosti náhradních dílů, které potřebujete, a na čase techniků z IT servisu. Navíc je obvyklé provozovat infrastrukturu v redundantní konfiguraci (zdvojené systémy, vysoká dostupnost), která zajistí bezvýpadkový provoz i v případě vadných komponent.

Výpadek komunikačního systému

Výpadek komunikačního systému je také poměrně častou hrozbou. Fakticky znamená, že znemožní komunikaci vašich zákazníků s webem (objednávky, přihlášení, komunikace s podporou nebo infolinkou), ale obvykle trvá pouze několik minut.

Ztráta dat

Výpadky výpočetního a komunikačního systému jsou sice nepříjemné, ale mají tu výhodu, že se dají zpravidla lehce a relativně rychle odstranit. Bohužel existují hrozby, jejichž následky úplně napravit nelze. Jednou z nich je ztráta dat. Obnova dat ze záložních kopií může být časově i technicky náročná a výsledek ne vždy splní očekávání. V mnoha případech nelze obnovit úplně všechna data, a to především u "živých" informačních systémů, zpracovávajících transakce v režimu on-line.

Celkový výpadek informačního systému

Celkový výpadek IT systémů je opravdový problém, protože pokud k němu dojde, obnovení dat může trvat i několik měsíců. Přitom není jisté, že se podaří.

Co může IT výpadek způsobit?

Obvyklou příčinou těchto problémů jsou výpadky technologie (HW chyba, SW chyba, výpadek elektrického proudu apod.), lidský faktor (chyba obsluhy, úmyslné poškození) nebo vnější zásah do provozu informačních systémů (požár, zamoření škodlivými nebo výbušnými látkami, velká havárie, teroristický útok). Stále častějším problémem, se kterým se musí firmy potýkat, je napadení podnikových systémů zvenčí formou kybernetických útoků, např. za účelem převzetí systému, zašifrování dat a následného vymáhání výkupného nebo k využití serverů k těžbě kryptoměn. 

 
Jaké jsou důsledky výpadku IT systémů?

Přesné důsledky a dopady na váš business se budou lišit podle toho, v jakém oboru podnikáte a jak velký výpadek nastane. Například se může stát, že se zastaví technologický řetězec, který je řízen podnikovým informačním systémem, a dojde k zastavení výroby či spedice zboží. Výpadek může ovlivnit i výplaty mezd a způsobit nemalé finanční ztráty, právní problémy nebo poškodit pověst vaší společnosti.

  


Jak se bránit IT výpadkům systému?

Zcela zabránit výpadkům nelze, ale je možné jim do jisté míry předcházet například pomocí monitorovacích nástrojů, které dokáží sledovat provozní stav vaší ICT infrastruktury, aplikací i jejich záloh. Díky nepřetržitému vyhodnocování stavu systémů, trendů a predikci chyb je možné docílit účinné prevence výpadků.

Pro zajištění služeb IT monitoringu a vyhodnocování využíváme open source monitorovací nástroj Zabbix, který umožňuje kontinuální sledování dostupnosti a výkonu technologií IT infrastruktury a aplikačních systémů. Velmi efektivně tak dokážeme monitorovat síťová zařízení, virtualizační platformy, databázové systémy, webové služby, aplikační servery, hardwarové komponenty, síťovou dostupnost aj. Nástroj provozujeme ve vaší síti na virtuálním nebo fyzickém Zabbix proxy serveru, který zasílá šifrovaná data k vyhodnocení do našeho centrálního serveru v dohledovém centru.

Nepřetržitý monitoring, který je důležitý pro firmy všech velikostí, jde ruku v ruce se službou 24/7 service desku. Samotný monitoring bez zajištění provozu a predikce výpadků není efektivní. Obrana před výpadky je zkrátka komplexní záležitostí, která v sobě zahrnuje kombinaci monitoringu, zálohování, kvalitní HW, virtualizace (která obvykle poskytne vysokou dostupnost), 24/7 Service Desku a v neposlední řadě zajištění kybernetické bezpečnosti.

Co poskytuje řešení Zabbix

Zvažujete-li pravidelný monitoring IT systémů, obraťte se na TOTAL SERVICE. Jsme jedním z předních certifikovaných českých partnerů společnosti Zabbix a díky spolehlivosti nástroje i rychlé reakci našich specialistů budete lépe připraveni na případné útoky a hrozby zvenčí. V konečném důsledku to povede k vyšší bezpečnosti vašich systémů, lepší stabilitě a v neposlední řadě i úspoře prostředků, které byste museli vynaložit na nápravu problémů způsobených výpadkem či napadením.

Zabbix je známý open source software, který je určený pro dohled nad prvky IT infrastruktury, cloudu i aplikacemi, jedná se o SW poskytovaný zdarma a jeho instalační balíček si může stáhnout každý. Avšak bez 24/7 Service Desku a L3 expertů a zajištění provozu a kybernetické bezpečnosti za pomoci našich specialistů není natolik efektivní.

Monitoring Zabbix se snažíme poskytovat u všech svých zákazníků, kteří nějakou, byť malou, infrastrukturu mají. Poskytujeme hotové šablony pro okamžité nasazení monitoringu pro rozmanité škály infrastruktur i aplikačního portfolia, a to i v organizacích státní správy a samosprávy. Sledujeme a vyhodnocujeme nejen dostupnost systémů, ale také trendy vytížení nebo například teploty v serverovnách a datových centrech.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice