Inovace bez legrace aneb cesta zvyšování konkurenceschopnosti firmy

Kreativní destrukce je základním principem kapitalismu. Jinými slovy nelze tvořit, aniž bychom rozbili to staré, které se není schopné přizpůsobit. Zní vám to drsně, jako výrok některého ze současných korporátních žraloků? Takto ovšem popsal už v roce 1945 inovace v podniku americký ekonom Schumpeter (mimochodem jihlavský rodák). Jsou inovace vaší konkurenční výhodou, nebo jen samoúčelným vylepšováním?
Inovace bez legrace aneb cesta zvyšování konkurenceschopnosti firmy

Pojem inovace vychází z latinského výrazu „innovare“ – obnovovat. Díky přirozenému zájmu o nové jsou inovace neodmyslitelnou stránkou lidského života a rozvoje. V následujícím textu se na inovace zaměříme především z ekonomického a byznysového hlediska.

→ Tip: Mohlo by vás zajímat, proč jsou české podniky konzervativní a proč vy byste být neměli.

 

Inovace v podnicích a ekonomice

Jednu z prvních teorií inovací v ekonomii vyslovil v perexu zmíněný ekonom Schumpter, který prohlásil, že podniky musí neustále zdokonalovat svou ekonomickou strukturu, tedy zefektivňovat firemní procesy a zdokonalovat produkty. Z hlediska udržení konkurenceschopnosti firmy to v zásadě platí dodnes. Navíc bychom dodali, že v podnikání jako takovém je principem inovací neustálé hledání lepší cesty k uspokojení potřeb zákazníka zvyšováním kvality servisu, produktů a snižováním ceny, což vede k lepší realizaci rozvoje technologií a organizačních strategií.

Hlavním hnacím motorem inovací ovšem není – jak by se mohlo z výše uvedeného jevit – zákazník a jeho potřeby, nýbrž jedna z nejdůležitějších složek tržní ekonomiky, tedy konkurence.  

 

Inovace – vaše konkurenční výhoda

Podnikání a inovace jsou tedy vzájemně propojené. Inovace je hnací silou, která umožňuje podnikům reagovat na změny v poptávce, technologický pokrok a nové trendy na trhu. To zase vede k zajištění konkurenceschopnosti firmy, což je klíčovým faktorem pro její dlouhodobý úspěch. Podnik, který nedrží krok s inovacemi, riskuje, že bude vytlačený konkurencí.

A naopak. Úspěšným zavedením inovací můžete jako společnost vstoupit na dosud nenasycený trh. Profesoři prestižního institutu INSEAD Kim a Mauborgne přes 15 let zkoumali stovky podniků, včetně cest, kterými dosahovaly mimořádné konkurenceschopnosti firmy. Tou cestou byly právě neustálé inovace, kterými se tyto podniky zcela oprostily od zbylých firem: dodaly na trh originální produkt řešící problémy konkrétní skupiny lidí takovým způsobem, jakým to dosud jiná společnost neudělala. Takovýchto společností je na globálním trhu okolo 14 %, ovšem dosahují přibližně 61% podílu na celkovém zisku tohoto trhu.

 

Management inovací – jak na úspěšnou realizaci

Dodání na trh originálního produktu, který popisujeme výše, vyžaduje efektivní management inovací. Spadají sem procesy, které umožňují identifikovat, vyvíjet a implementovat nové nápady do praxe. Tyto procesy můžeme zhruba nastínit následujícími kroky:

 • Identifikace příležitostí – prvním krokem je identifikace oblastí, ve kterých může inovace přinést nejvíce hodnoty. Může se jednat např. o nedostatky ve stávajících produktech, změny ve spotřebitelských preferencích nebo technologický pokrok.
 • Kreativní proces – zahrnuje vytvoření prostoru pro generování nových nápadů. To může zahrnovat brainstormingové sezení, inovační workshopy nebo spolupráci s externími partnery.
 • Hodnocení a výběr – vyberte nejlepší nápady a proveďte jejich detailní hodnocení. Zvažte proveditelnost, potenciální výnosy i náklady.
 • Vývoj a testování – vybrané nápady převedete do fáze vývoje a testování. Může sem spadat vytvoření prototypů, testování na malém vzorku zákazníků, sběr a analýza zpětné vazby.
 • Implementace – po úspěšném testování implementujte inovace do hlavního provozu. Ujistěte se, že zaměstnanci jsou připravení na nové procesy a zákazníci jsou informovaní o nových produktech či službách.
 • Analýza a optimalizace – sledujte výsledky zavedených inovací a sbírejte data. Pokud je to nutné, provádějte úpravy a optimalizace.

 

Příklady inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Abychom jenom neteoretizovali, uvádíme níže několik tipů, jak by inovování mohlo probíhat.

 • Vývoj nových produktů – výrobci elektroniky mohou zavádět inovace tím, že přicházejí s novými funkcemi a technologiemi ve svých zařízeních.
 • Optimalizace firemních procesů – výrobní podniky mohou inovovat tím, že optimalizují své výrobní procesy, což vede k nižším nákladům a rychlejším dodávkám.
 • Personalizace a cílení – e-commerce společnosti úspěšně inovují v oblasti personalizovaného marketingu a nabídky na míru pro koncové zákazníky.
 • Spolupráce se startupy – spolupráce s vhodnými inovativními startupy umožní podnikům rychleji a efektivněji implementovat nové technologie a nápady.
 • Digitalizace a automatizace – například restaurace mohou získat konkurenční výhodu tím, že zavedou insite systém online objednávek a plateb, což zlepší zážitek zákazníků a zefektivní provoz.

→ Tip: Přečtěte si, co získáte skutečnou digitální transformací podniku.

 

Abyste měli prostor, čas a prostředky na kreativní proces vytváření inovací a získali právě tu svoji konkurenční výhodu, musí vaše IT šlapat spolehlivě jako hodinky z hlediska funkčnosti i financí. S TOTAL SERVICE máte vždy IT náklady pod kontrolou. Ozvěte se nám, jsme spolehlivým partnerem v IT už téměř 30 let.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice