Hybridní model a automatizace IT

Covid už je (snad definitivně) naštěstí za námi, ale pracovní návyky mnoha zaměstnanců se patrně už natrvalo změnily. Zvolila vaše společnost nekompromisní Muskův přístup „kdo nestráví minimálně 40 hodin týdně v kanceláři, ať si hledá práci jinde“, nebo jste se vydali opačnou cestou a práci z domova plně podporujete? A pokud ano, co na to říká vaše IT oddělení – je vaše společnost skutečně plně připravená na hybridní pracovní režim?
Hybridní model a automatizace IT

Začátkem doby „post-pandemické“ mnoho společností drasticky omezilo, nebo přímo zrušilo možnost tzv. home office čili práce z domova. Na druhou stranu si tento model našel i mnoho zastánců, a to i z řad managementu. K tomu se přiklání i většina expertů – mnoho studií potvrdilo vyšší efektivitu zaměstnanců na home office a odborníci se domnívají, že se nebude odehrávat masovější návrat do kanceláří. Většina společností zvolila nebo volí nějakou z forem tzv. hybridního pracovního modelu.

Home office v datech aneb trocha statistiky

Společnosti díky zavedení cloudových služeb už v současnosti nemohou tvrdit, že práce z domova není z technických důvodů možná. A jaké jsou převládající názory zaměstnanců? Níže uvádíme několik zajímavých údajů ze studie The Accenture Future of Work z roku 2021, které se zúčastnilo 9000 respondentů:

  • 83 % dotazovaných si myslí, že do budoucna je optimální právě hybridní model.
  • 79 % respondentů uvedlo, že možnost home office považují za jeden z klíčových faktorů při výběru nového zaměstnání.
  • 59 % tázaných by po vynuceném návratu do kanceláří podalo výpověď.
  • 55 % účastníků průzkumu preferuje hybridní model 3:2 (tj. 3 dny home office a 2 dny v kanceláři).

Hybridní model a snížení nákladů na provoz

Za hybridní model obvykle označujeme flexibilní přístup zaměstnavatele, který umožňuje práci z domova a současně i možnost docházení do kanceláře. Přesnější definice neexistuje, existuje totiž nespočet variant dle poměru času stráveného v kanceláři a odpracovanému vzdáleně. V zásadě ale existují 3 základní druhy hybridního modelu práce:

  • Office First – jak už název napovídá, primárním místem výkonu zaměstnání je kancelář, práce na dálku je ale povolena. Není až tak překvapivým faktem, že tuto variantu preferuje management, který běžně chodí do kanceláře na denní bázi.
  • Office Occasionally – kanceláře se používají pouze příležitostně, obvykle několikrát týdně po předem stanovený čas. Někdy mají zaměstnanci možnost si vybrat, většinou jsou ale určené dny, kdy je nutno pracovat v kanceláři.
  • Remote First – společnost se primárně chová jako plně vzdálená s výjimkami pro některé zaměstnance. Důležité je, že i když výjimečně pracují zaměstnanci v kancelářích, využívají k tomu stejné procesy, prostředky a nástroje jako na home office.

Správným nastavením hybridního modelu můžete snížit náklady na běžný kancelářský provoz. Klíčové je ovšem nastavení firemních procesů s primárním ohledem na vzdáleně pracující zaměstnance a nevnímat je jako jakýsi dodatečný „přílepek“. Tento způsob nastavení procesů dokáže zajistit úspěch hybridního modelu. To znamená, že se pravděpodobně vyhnete kritickým situacím, kdy se cítí vzdáleně pracující zaměstnanci opomíjení či odsunutí na „druhou kolej“.

 

Hybridní model, IT služby a kybernetická bezpečnost

Nadpoloviční většina podniků a společností koreluje s výše uvedenými názory zaměstnanců a přešla – či se chystá přejít – na hybridní model. Jeho implementace však představuje zátěž pro interní IT oddělení, a to z hlediska nutnosti zajištění spolehlivých cloudových služeb, a především kybernetické bezpečnosti. Je zapotřebí si uvědomit, že každý zaměstnanec i každé zařízení představuje určitou „vstupní bránu“ do společnosti a každý takovýto průchod musí být:

  • dobře zabezpečený,
  • funkční za všech okolností, zejména s ohledem na skutečnost, že zaměstnanci k aplikacím přistupují z nejrůznějších míst.

Outsourcing IT představuje jednu z možností bezchybné zajištění obojího a současně další snížení nákladů. Ideální podporou hybridního pracovního režimu z pohledu interních IT služeb je zavedení automatizace a vytvoření jednoduchých a jednotných procesů.

 

Obraťte se na nás, rádi vám zajistíme spolehlivé cloudové služby i kybernetickou bezpečnost koncových zařízení, aby vaše společnost mohla bezproblémově fungovat v jakékoliv variantě hybridního pracovního modelu.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice