Co vám přinese digitální transformace z byznysového pohledu

Nahlédněte do světa „digitálních lídrů“ a „opozdilců“ a zjistěte, jaký dopad má digitalizace na ekonomiku, pracovní trhy a byznysové modely. Přečtěte si o tom, jak se digitální technologie stávají nezbytnou strategií pro každou organizaci a proč 41 % firem tvrdí, že jejich digitální transformace nedosahují očekávaných výsledků.
Co vám přinese digitální transformace z byznysového pohledu

Digitální transformace je termín, který mohl být dříve vnímaný jen jako pouhý „buzzword“ – výraz bez jasného významu, který se ale nyní v obchodním kontextu ukazuje jako klíčový prvek strategie. Digitální transformace se stává nezbytnou součástí plánování a provádění obchodních procesů, což znamená, že již není jen prázdným pojmem, ale má jasně definovanou roli ve vytváření hodnoty pro organizace a jejich zákazníky. 

Nejde jen o digitalizaci stávajících procesů; jedná se o hluboké přehodnocení obchodních modelů a strategií za účelem využití síly digitálních nástrojů a technologií. Jaké jsou klíčové trendy v digitální technologii? 

 • Cloud computing 
 • Mobilní technologie 
 • Umělá inteligence (AI) 
 • Hyperautomatizace 
 • Virtuální spolupráce – Tento trend zahrnuje používání technologií, jako jsou video konferenční systémy (například Zoom nebo Microsoft Teams), platformy pro spolupráci na dokumentech (jako Google Disk), komunikační nástroje (například Slack) a aplikace pro správu projektů (jako Asana nebo Trello). 

Digitální transformace: Financování a rozdíl mezi teorií a praxí 

Digitální transformace mění způsob fungování společností, což má významný dopad na jejich celkové finanční plány a rozpočtování. Výzkum TEKsystems ukazuje, že během posledních tří let organizace investovaly neuvěřitelné množství zdrojů do úsilí o transformaci digitálního podnikání, ale tyto snahy ne vždy přinesly očekávanou hodnotu. I v letošním roce se organizace nadále zaměřovaly na zlepšování zákaznické zkušenosti a zvyšování angažovanosti.  

Celých 41 % organizací přesto tvrdí, že jejich iniciativy digitální transformace často nedosahují požadovaných výsledků. Tento jev může být způsobený řadou faktorů, jako je:  

 • nedostatečná integrace technologií do obchodních procesů,  
 • nedostatek zaměření na uživatelskou zkušenost,  
 • nejasné definice cílů  
 • nebo neadekvátní investice do školení a rozvoje zaměstnanců. 

DX Leaders vs. DX Laggards 

Pojem DX Laggards (digitální „opozdilci“) označuje společnosti, které jsou pozadu v oboru digitální transformace. Jedná se tedy o organizace, které nestíhají nebo nejsou efektivní v implementaci digitálních inovací a technologií ve svých obchodních procesech. Naproti tomu termín DX Leaders (digitální lídři) odkazuje na společnosti nebo organizace, které jsou na špičce co se týče využívání digitálních technologií a inovací, účinně implementují digitální transformaci a jsou pokročilé v integraci digitálních procesů a myšlenek do svého obchodního modelu a operací. 

 • Podle 80 % digitálních lídrů představuje digitální transformace klíčový pilíř obchodní strategie. Tento názor ale sdílí pouze 56 % těch, kteří v oblasti digitálních inovací zaostávají. 
 • V plánovacích fázích digitální transformace považuje správnou kombinaci IT a obchodních stakeholderů 73 % digitálních lídrů. Naproti tomu – stejný přístup uplatňuje pouze 51 % těch, kteří v digitální transformaci zaostávají. 
 • Na přeškolování/upskilling pracovní síly pro produktivní využívání digitálních technologií jsou lídři připravení lépe (77 % z nich) než opozdilci (54 %). 
 • 75 % lídrů v oblasti digitální transformace si definuje požadované obchodní výsledky před zahájením jakékoli digitální iniciativy. Stejný postup však dodržuje pouze 56 % těch, kteří v této oblasti zaostávají.

Průzkum bohužel také ukázal, že právě společnosti, které jsou v digitálním pokroku pozadu, byly v roce 2023 ještě více náchylnější ke snižování výdajů na technologie. 

Přizpůsobení organizací novým výzvám 

Výzkum společnosti McKinsey, který zahrnoval více než 2 500 obchodních lídrů po celém světě, ukázal, že pouze polovina organizací je dobře připravená reagovat na vnější šoky, jako jsou ekonomické krize, politické změny, technologické inovace, přírodní katastrofy nebo zdravotní krize. Tyto události vyžadují od organizací důkladné přehodnocení a adaptaci jejich obchodních modelů a operací. Výzkum také odhalil, že dvě třetiny firem se považují za příliš složité a neefektivní, což je další důvod, proč je potřeba provést organizační změny. Pro úspěšné zvládnutí těchto výzev je potřebný integrovaný přístup, který zahrnuje následující byznys model

 1. Nastavení směru a jasné formulace dlouhodobých cílů a aspirací organizace. 
 2. Silný důraz na rozvoj talentů. 
 3. Investice do vedení, které potáhne organizaci vpřed. 
 4. Integrace těchto aspektů je klíčová pro celkovou efektivní transformaci organizace (směrem nahoru). Tento přístup by měl zajistit, že širokospektrální změny – neboli změny ovlivňující různé úrovně a oblasti organizace – můžou probíhat v prostředí připraveném na adaptaci na nové situace, výzvy a příležitosti. 

Ekonomická transformace vedená digitalizací 

Tři hlavní témata, která se v roce 2023 ukázala jako klíčová pro CEO, zahrnovala disruptivní technologie, ekonomickou situaci a geopolitickou stabilitu. Mezi významné faktory patřila generativní AI, geopolitické napětí včetně války na Ukrajině a ekonomická nejistota. Tyto výzvy se začaly řešit prostřednictvím několika přístupů: vývojem AI technologií pro inovace a efektivitu, zvyšováním odolnosti dodavatelských sítí pro zajištění stability v nestabilním prostředí a snižováním provozních nákladů pro zlepšení finanční odolnosti. 

Generativní umělá inteligence získala v roce 2023 celosvětovou pozornost, když se aplikace generující obrázky, texty, videa a další staly široce dostupné veřejnosti. Firmy z různých sektorů tuto technologii rychle přijaly, což začalo transformovat role v organizacích. Až 40 % pracovních úkolů dnes vyžduje porozumění přirozenému jazyku, takže práce zahrnující komunikaci a dokumentaci mají významný potenciál pro automatizaci pomocí nástrojů generativní AI.  

Jako lídr v oblasti digitálních technologií a inovací vám v TOTAL SERVICE pomůžeme překlenout propast mezi současnými výzvami a budoucími příležitostmi – od integrace nejnovějších technologií po strategické poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti a cloud computingu.  

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice