Chcete zlepšit svou image a firemní identitu? 73 % zákazníků slyší na skvělý zákaznický servis

Přejete si získat loajální klienty, kteří se ztotožní s hodnotami vaší firmy? Chcete, aby vaše značka vynikala nad konkurencí a stala se středem pozornosti? Toužíte po tom, aby si zákazníci vaši značku spojovali s kvalitou a důvěrou? V našem novém článku se podíváme na klíčové strategie, jak zvýšit povědomí o značce a vybudovat silný vztah s vašimi zákazníky. Ponoříme se do efektivních metod, jak využít vizuální identity, emocionálního spojení a sociálních sítí k posílení vaší pozice na trhu.
Chcete zlepšit svou image a firemní identitu? 73 % zákazníků slyší na skvělý zákaznický servis

Jaká je definice firemní identity? 

Firemní identita se týká vizuálních a komunikačních prvků, které firma používá k prezentaci sebe sama. Zahrnuje prvky designu, jako je logo, firemní barvy, typografie, komunikaci a kulturu, stejně jako to, jak firma jedná navenek. Firemní identita vypovídá o tom, jak firma chce být viděná a jak se prezentuje interně (zaměstnancům a spolupracovníkům) i externě (zákazníkům a veřejnosti).  

Cílem je vytvořit konzistentní a soudržný obraz firmy, který podporuje její hodnoty a cíle, a to ve vizuálním výrazu i v chování a komunikaci

Co je to brand awareness? 

Brand awareness odkazuje na míru, do jaké jsou zákazníci a veřejnost obeznámení s vaší značkou a jak snadno ji mohou identifikovat na základě jejích atributů, jako je logo, slogan nebo charakteristické produkty. Jedná se o míru povědomí o značce mezi spotřebiteli

Klíčovým cílem brand awareness je zvýšit rozpoznatelnost značky na trhu, což pomáhá při budování důvěry a preferencí u zákazníků. Vyšší brand awareness může vést ke zvýšené loajalitě zákazníků a lepším prodejním výsledkům. 

Je to základní stavební kámen pro budování silného vztahu mezi značkou a jejími zákazníky, protože vyšší znalost značky může vést k větší důvěře a loajalitě zákazníků. Důležitost brand awareness spočívá v tom, že značky s vysokou mírou povědomí bývají považované za spolehlivější a atraktivnější.  

Podle výzkumu Influencer Marketing Hub se až 90 % názorů, které si spotřebitelé udělají o produktech, zakládá pouze na barvě, což zdůrazňuje význam vizuálních prvků značky ve vnímání zákazníků​. Navíc 89 % spotřebitelů uvádí, že pravděpodobněji nakoupí u značky, kterou sledují na sociálních sítích, a 84 % by této značce dalo přednost před konkurencí​​. 

Zatímco firemní identita je základem, který definuje, jak se firma chová a jak vypadá ve všech aspektech svého působení, brand awareness je výsledkem úspěšného komunikování této identity veřejnosti. Firemní identita vypovídá o tom, co firma dělá a jak se prezentuje, zatímco brand awareness se týká toho, jak je vnímaná a jak hluboko je zakotvená v povědomí veřejnosti. 

1. Pochopení a definování firemní identity vaší značky 

Základem přitažlivé firemní identity je jasné pochopení toho, co vaše značka znamená. To zahrnuje vaše poslání, vizi a základní hodnoty, které odlišují vaši značku od konkurence. Je důležité vytvořit firemní identitu značky, která tyto prvky konzistentně odráží ve všech kontaktních bodech. Identita vaší značky by měla vašim zákazníkům sdělovat osobnost a příslib vaší firmy, aby byla jedinečná a zapamatovatelná

Když se snažíte lépe pochopit a definovat, co vaše značka znamená, je klíčové zamyslet se nad tím, jaký to má skutečný vliv na trhu a jak vás lidé díky tomu vnímají. Níže si uvedeme příklady s konkrétními statistikami, které vycházejí z výzkumu společnosti Oberlo a Top Branding Statistics od Smallbizgenius. 

Konzistence značky a růst příjmů: Přibližně 68 % firem potvrdilo, že udržování konzistentní identity značky napříč všemi platformami jim pomohla zvýšit jejich příjmy alespoň o 10 %. To ukazuje, jak je důležité, aby vzhled a sdělení značky byly všude stejné, protože to pomáhá zlepšovat obchodní výsledky. 

 • Rozpoznatelnost prostřednictvím barvy: Strategické využití barvy v brandingu může zvýšit rozpoznatelnost značky až o 80 %. Tato statistika podtrhuje význam výběru konzistentní barevné palety, která nejen přitahuje pozornost, ale také pomáhá zákazníkům rychle rozpoznat značku. 
 • Vliv zákaznického servisu na vnímání značky: Celých 73 % spotřebitelů preferuje značky, které nabízejí vynikající zákaznický servis. Tento aspekt identity vaší značky může výrazně ovlivnit loajalitu zákazníků a jejich náklonnost, což zdůrazňuje potřebu začlenění reagujícího a kvalitního servisu do jádra vašeho byznysu. 
 • Transparentnost a důvěra spotřebitelů: Transparentnost se stává základním kamenem důvěry značky. Přibližně 74 % spotřebitelů uvádí, že jasná a upřímná komunikace ze strany značky je nyní důležitější než kdy jindy. Tento posun zdůrazňuje potřebu, aby značky komunikovaly otevřeně ohledně svých operací a závazků, což může výrazně ovlivnit udržení a získávání zákazníků. 
 • Přizpůsobený obsah a jeho význam pro zákazníky: Když firmy tvoří obsah přímo na míru zájmům a potřebám svých zákazníků, lidé to oceňují – až 82 % z nich to vnímá velmi pozitivně. Tento přístup nejen zlepšuje vnímání značky, ale také zvyšuje pravděpodobnost nákupu, což z něj činí silnou strategii při budování silné identity značky. 
 • Jak personalizace pomáhá udržet zákazníky: Personalizace u nakupování je důležitá pro 73 % zákazníků. Lidé mají rádi, když se značky snaží přizpůsobit své produkty a služby jejich osobním přáním a potřebám. Když vidí, že firma dbá na jejich preference, pravděpodobněji se k ní budou vracet a zůstanou jí věrní. 

Tip: Přečtěte si náš článek Obsahový marketing v číslech: 7 trendů, které vám pomohou s akvizicí zákazníků

2. Zapojení zákazníků a jejich zpětná vazba 

Zapojení zákazníků a získávání jejich zpětné vazby jsou klíčové kroky pro zdokonalení identity vaší značky. Vyzpovídejte své zákazníky pomocí dotazníků, pobavte se s nimi na sociálních sítích nebo si řekněte o zpětnou vazbu. Díky tomu lépe porozumíte jejich očekáváním a tomu, jak vaši značku vnímají.  Tento proces nejenže pomáhá vaší značce, aby byla orientovanější na zákazníka, ale také umožňuje upravit vaše strategie na základě skutečných názorů. 

Podle nedávných statistik společnosti Hiver 77 % zákazníků preferuje komunikaci se značkami prostřednictvím e-mailu a 63 % využívá chat. Tento trend ukazuje na rostoucí poptávku po vícekanálové podpoře, což zahrnuje aktivitu přes různé platformy, jako jsou chaty, e-maily, sociální sítě a telefon.   

Podle statistik ProProfs dojde k 57 % rozhodnutí o koupi ještě před tím, než zákazníci vůbec začnou komunikovat se značkou. To znamená, že týmy podpory a prodeje často nemají přímou příležitost zákazníky zapojit. Proto je velmi důležité neustále sbírat zpětnou vazbu od zákazníků a přizpůsobovat strategie zapojení podle aktuálních dat a trendů.  

Ale jak tedy zákazníky zapojit? Klíčem je vytvořit atraktivní a informativní obsah, který zákazníky osloví ještě před tím, než se rozhodnou koupit. Může jít o kvalitní webové stránky, blogy, videa nebo sociální média, která poskytují hodnotné informace a řeší problémy, které zákazníci mají. 

Dle statistiky Zendesk je pro růst a ziskovost firmy důležité zaměřit se na zlepšení zákaznické zkušenosti (Customer Experience, CX). Investice do CX vedou k výraznému nárůstu zisku, přičemž společnosti, které se soustředí na CX, hlásí až 80% nárůst příjmů. Kromě toho značky orientované na zákazníka vykazují o 60 % vyšší zisky než ty, které na zákaznickou zkušenost nedbají​. 

3. Vizuální identita a design 

Vizuální identita značky je důležitá z toho důvodu, aby se vaše značka odlišila od konkurence. Zahrnuje konzistentní použití loga, barevná schémata a marketingové materiály, které odrážejí identitu a hodnoty vašeho podniku. Je důležité, aby tyto designové prvky byly atraktivní a snadno pochopitelné, protože často tvoří první dojem, který vaše společnost zanechá u potenciálních zákazníků. Vizuální identita hraje zásadní roli v budování silné značky z několika důvodů: 

 • Silná vizuální identita pomáhá zákazníkům vaši značku snadno rozpoznat a zapamatovat si ji. Když lidé vidí vaše logo nebo barvy, měli by ihned poznat, o koho se jedná. 
 • Unikátní vizuální styl vás může odlišit od konkurence. Netradiční barvy a designové prvky, které odpovídají „osobnosti“ vaší značky, mohou zaujmout a udržet si pozornost zákazníků. 
 • Konzistentní a soudržný vizuální branding posiluje důvěru a důvěryhodnost u zákazníků a zainteresovaných stran. 
 • Atraktivní vizuální identita může vyvolat emoce u zákazníků a posílit jejich vztah k značce. Jak se to stane? Lidé jsou přirozeně přitahovaní k esteticky příjemným věcem. Barvy, tvary a grafické prvky mohou vyvolat specifické pocity a asociace. Například teplé barvy mohou vyvolat pocit pohodlí a pohody, zatímco čistý a moderní design může evokovat pocit profesionality a důvěry. Pokud vaše vizuální identita rezonuje s hodnotami a emocemi vašich zákazníků, pravděpodobně si vytvoří silnější a dlouhodobější vztah k vaší značce. 

 

Zajímavé statistiky a trendy 

 • Podle DesignRush používání konzistentní barevné palety může zvýšit rozpoznávání značky až o 80 % a výrazně ovlivnit rozhodování o nákupu až u 90 % zákazníků​. 
 • Dle Creatopy konzistentní vizuální identita může zvýšit viditelnost značky až 3,5× a přispět k růstu tržeb až o 23 %​​. 

K vybudování účinné vizuální identity může přispět spolupráce s profesionálními grafiky, kteří rozumí principům designu a pomůžou vaší značce vyniknout. 

4. Využití analýzy konkurence 

Studium vašich konkurentů může poskytnout cenné informace o tom, co funguje ve vašem odvětví a co by zasloužilo vylepšení. Analýza konkurenčního brandingu vám umožní pochopit jejich silné a slabé stránky. To vám posléze pomůže odlišit vaši značku a efektivně využít vaše jedinečné prodejní argumenty. 

Analýza konkurence je klíčová pro plánování a strategické rozhodování ve všech fázích vašeho podnikání. Pomáhá identifikovat, jaké produkty nebo služby vaši konkurenti nabízejí, jaké ceny stanovují a jaké marketingové strategie používají. Kromě toho vám analýza může poskytnout informace o tom, jak jsou aktivní na sociálních sítích apod. 

Koukněte na konkurenční weby 

Při provádění analýzy konkurence je důležité sledovat výkonnost a návratnost investic vašich konkurentů, což vám pomůže stanovit cíle a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro vaši vlastní stránku. Jak ale zjistit, jakou má konkurence ROI? Přímé zjištění přesné ROI konkurence může být obtížné, protože tyto informace obvykle nejsou veřejně dostupné.  

Nicméně, existují metody a nástroje, které vám mohou pomoci odhadnout jejich výkonnost: analýza CPC a pozic, veřejně dostupné finanční zprávy,  benchmarkingové nástroje, sociální média a recenze apod. Dále nástroje jako Semrush umožňují snadno sledovat klíčové metriky výkonu a ROI, jako jsou náklady za kliknutí (CPC) a průměrné pozice​. 

5. Vliv firemní kultury na atraktivitu značky 

Pozitivní a dobře definovaná firemní kultura může značně zvýšit atraktivitu vaší značky uvnitř firmy i navenek. Politiky, které podporují příjemné pracovní prostředí, mají pozitivní vliv na vnímání vaší značky, což ji činí atraktivní nejen pro zákazníky, ale i pro stávající a potenciální zaměstnance. 

Výzkumy ukazují, že firemní kultura má klíčový význam pro výkonnost společnosti. Například 86 % uchazečů o práci považuje kulturu za důležitou nebo velmi důležitou při rozhodování o přijetí pracovní nabídky. Společnosti s dobrou firemní kulturou hlásí až čtyřnásobně vyšší příjmy ve srovnání s těmi, které kulturu nevyvíjejí efektivně. Dále 66 % členů vedení a správních rad tvrdí, že firemní kultura je důležitá pro výkonnost podniku​. 

Tip: Mohlo by vás zajímat, jak na vytvoření a posilování firemní kultury

Firemní kultura ovlivňuje nejen zaměstnance, ale stává se také neoddělitelnou součástí značky, kterou vnímají zákazníci. Autentičnost, smysluplnost a zaměření na hodnoty jsou důležité aspekty, které dnešní spotřebitelé vyžadují od značek. Značky, které se aktivně snaží o pozitivní firemní kulturu a zapojují zaměstnance do své komunikace, mají lepší šanci vytvořit silnou firemní identitu a loajalitu zákazníků​. 

S ohledem na rostoucí důraz na work-life balance a flexibilní pracovní podmínky – firmy, které se adaptují a nabízejí příjemné pracovní prostředí, nejenže získávají a udržují nové talentované lidi, ale také zvyšují svou konkurenceschopnost a přitažlivost značky​. Firemní kultura tedy není jen otázkou interního managementu, ale stává se klíčovým elementem značky, který je viditelný i navenek. 

Tip: Přečtěte si náš článek Flexibilita nade vše: Proč 83 % zaměstnanců volá po hybridní práci

Nemáte na budování značky (brand building) dostatečné kapacity? 

Využitím komplexního IT outsourcingu od TOTAL SERVICE může vaše firma značně uvolnit své interní zdroje a soustředit se tak na klíčové oblasti svého podnikání, jako je budování brand identity. Outsourcing IT umožňuje firmám eliminovat nutnost zabývat se každodenními technickými problémy a správou IT infrastruktury, což může být časově náročné a odvádět pozornost od strategických cílů, jako je rozvoj značky. V případě zájmu nás kontaktujte, se vším vám rádi pomůžeme. 

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice