Budoucnost firem v éře umělé inteligence a automatizace: Jak zůstat konkurenceschopnými

Umělá inteligence (AI) a automatizace je aktuálně středem pozornosti mnoha firem, které hledají způsoby, jak zefektivnit své procesy a zůstat konkurenceschopnými. Tyto technologie v sobě skrývají obrovský potenciál pro zlepšení produktivity, snížení nákladů a zavedení inovací. V tomto článku se podíváme na to, jak AI a automatizace mění firemní prostředí a jak mohou firmy využít těchto technologií k dosažení lepších výsledků.
Budoucnost firem v éře umělé inteligence a automatizace: Jak zůstat konkurenceschopnými

Co je vlastně umělá inteligence? Jedná se o odvětví informatiky, které se zabývá vytvářením algoritmů, jež napodobují lidskou inteligenci. AI může zahrnovat strojové učení, neuronové sítě, analýzu dat a mnoho dalších technologií. 

Přeměna podnikových procesů skrze umělou inteligenci a automatizaci 

AI a automatizace představují revoluční změnu ve způsobu, jakým firmy provozují a spravují své obchodní procesy. Díky těmto technologiím je možné automatizovat rutinní úkoly, což vede k výraznému snížení nákladů a zvýšení efektivnosti. Například v oblasti zákaznického servisu mohou chatboti založení na AI zpracovávat tisíce dotazů za minutu, což by bylo pro lidské operátory nemožné. 

Další významnou oblastí jsou audity a analýzy ICT infrastruktury. AI algoritmy jsou schopné zpracovávat obrovské množství informací a identifikovat klíčové vzory a trendy, které mohou firmám poskytnout cenné náhledy do jejich obchodních procesů. To umožňuje lepší rozhodování a strategické plánování. Výsledkem je, že firmy, které efektivně implementují AI a automatizaci, nejenže snižují své operativní náklady, ale také zvyšují svou konkurenceschopnost a připravují se na budoucí výzvy. 

Rostoucí vliv AI na trh práce 

Podle zprávy Světového ekonomického fóra o budoucnosti pracovních míst se očekává, že do roku 2025 bude technologie transformovat mnoho pracovních pozic a dovedností. Studie ukazuje, že 43 % firem má v úmyslu snížit svou pracovní sílu v důsledku integrace technologie. Tento trend zdůrazňuje, jak je důležité pro pracovníky v různých odvětvích investovat do dalšího vzdělání a získávání nových dovedností, zejména v oblasti umělé inteligence a automatizace. 

Optimalizace průmyslové údržby pomocí AI 

Jedním z nejpopulárnějších využití AI v průmyslu je prediktivní údržba. Podle studie společnosti Capgemini Research Institute tvoří téměř 29 % všech AI aplikací v průmyslu právě nástroje pro predikci poruch strojů a optimální načasování údržby. Tato aplikace AI nejenže zvyšuje spolehlivost strojů, ale také snižuje náklady spojené s nečekanými výpadky a opravami. 

Zákazníci a chatboti: Proč 38 % Spotřebitelů vítá AI v zákaznickém servisu 

Podle výzkumu společnosti Gartner budou v následujícím desetiletí AI chatboti schopní zpracovávat 95 % interakcí se zákazníky, což sníží potřebu lidského zásahu na pouhých 5 %. Tento trend je podporovaný i globálním průzkumem společnosti LivePerson, podle kterého má 38 % spotřebitelů na chatboty pozitivní názor. Tyto statistiky ukazují, jak AI a automatizace mohou výrazně zlepšit zákaznickou spokojenost a efektivitu podnikání.

Zaměřte se na automatizovatelné úkoly a operace 

Před implementací umělé inteligence do firemních procesů je důležité porozumět jejím možnostem i omezením. Jinými slovy, než začnete AI používat ve své firmě, měli byste zvážit, jak ji co nejlépe začlenit do stávajících operací a jaké výhody či nevýhody to může přinést. Každé odvětví organizace má své specifické potřeby a postupy. Proto je důležité, abyste se společně se svým týmem zaměřili na identifikaci úkolů a operací, které: 

 • se často opakují a jsou rutinní, 
 • nepotřebují lidskou kreativitu, inovativní myšlení, osobní názory, empatii nebo schopnost rozhodování, 
 • se zakládají na zpracování dat nebo generování jednoduchých textů. 

Tyto úkoly jsou ideálními kandidáty pro automatizaci pomocí umělé inteligence. Tímto způsobem můžete maximalizovat efektivitu a zároveň uvolnit lidské zdroje pro složitější a kreativnější úkoly. 

Jak AI transformuje IT outsourcing 

V dnešní době se stále více outsourcingových IT služeb obohacuje o integraci umělé inteligence a automatizačních technologií. Díky využití AI v outsourcingových modelech je možné provádět pokročilé analýzy a prediktivní modelování, což umožňuje lepší rozhodování a strategické plánování. Na druhé straně automatizace zvyšuje efektivitu tím, že snižuje náklady na manuální činnost a zvyšuje rychlost a přesnost operací. Celkovým výsledkem je, že IT outsourcingové služby s integrací AI a automatizace přinášejí lepší výkon, nižší náklady a zvýšenou úroveň bezpečnosti. 

Efektivita a modernizace 

Jedním z klíčových aspektů, které AI a automatizace přinášejí do IT outsourcingu, je modernizace procesů. Například IBM Consulting využila AI k přepracování finančních operací a zpracování plateb, čímž ušetřila stovky milionů dolarů a zvýšila svou agilitu a konkurenceschopnost. 

RPA jako klíčové kritérium ve výběru outsourcingových partnerů 

V nadcházejících letech bude robotická procesní automatizace (RPA) jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru dodavatele outsourcingu. Dle Deloitte společnosti totiž již začínají zahrnovat schopnosti RPA jako kritérium při výběru poskytovatele outsourcingových služeb

Inteligentní automatizace jako evoluce v digitální transformaci  

Automatizace procesů se nyní považuje za další logický krok v evoluci digitální transformace. V minulosti byla automatizace často spojovaná pouze s nahrazením manuálních úkonů stroji. Dnešní automatizace však přesahuje pouhé mechanické nahrazení lidské práce. Díky integraci s umělou inteligencí jsou moderní automatizační systémy schopné učit se, adaptovat, a dokonce provádět komplexní úkoly, které by jinak vyžadovaly lidské rozhodování. To znamená, že nejde jen o to, že stroje přebírají manuální práci, ale také o to, že jsou schopné vykonávat úkoly, které by tradičně vyžadovaly lidskou inteligenci.  

Společnosti dnes mohou nabízet inovativní služby, které využívají AI pro efektivnější monitoring IT a správu IT a Service Desk, což umožňuje systémům nejen vykonávat úkoly, ale také „myslet“ ve smyslu analýzy dat, rozhodovacích procesů a adaptace k novým situacím. 

Aktuální vliv a budoucí potenciál AI a automatizace 

Podle nedávného článku od Khurrama Ahtara, který vyšel v časopisu Forbes, umělá inteligence a automatizace procházejí rychlým vývojem a mají zásadní dopad na různá průmyslová odvětví. Zajímavým údajem je, že kolem 44 % společností má zájem o vážné investice do AI. Například IBM (americká mezinárodní technologická společnost) získala v roce 2021 více než 2 300 patentů souvisejících s AI. V následujícím roce měla téměř 9 500 aktivních patentových rodin. Tento rychlý vývoj a integrace AI do různých sektorů ukazuje, že umělá inteligence není jen technologickým nástrojem, ale stává se klíčovým prvkem, který formuje budoucnost globální ekonomiky a společnosti jako celku. 

Hybridní modely a novinky v umělé inteligenci 

Jedním z nejnovějších trendů v oblasti umělé inteligence je hybridní řešení infrastruktury a automatizace. Tento model kombinuje cloudové a on-premise řešení, což umožňuje neuvěřitelnou flexibilitu a škálovatelnost. V praxi to znamená, že firmy mohou využívat výhod obou světů: bezpečnost a kontrolu nad on-premise infrastrukturou i škálovatelnost a flexibilitu cloudových služeb. My nabízíme hybridní řešení jako součást svých služeb v oblasti integrace a cloudu, což firmám umožňuje snadno přizpůsobit své IT prostředí rychle se měnícím podmínkám. 

Tip: Přečtěte si náš článek Hybridní model a automatizace IT, který pojednává o hybridním řešení infrastruktury, jež kombinuje využití veřejného a privátního cloudu, a nabízí organizacím flexibilitu, škálovatelnost a bezpečnost pro různé typy výpočetních úloh a datového uložiště. 

Jak AI a automatizace ovlivňují podnikání: Statistiky a data 

Nyní se podíváme na aktuální statistiky a data z roku 2023, které nám poskytnou hlubší vhled do toho, jak AI a automatizace mění různé aspekty podnikání. Tyto informace pocházejí z článku „Top AI Statistics And Trends In 2023“, který publikoval Forbes Advisor. 

 • Globální trh s umělou inteligencí: Velikost globálního trhu s umělou inteligencí byla v roce 2022 oceněná na impozantních 136,55 miliard dolarů. Co je ještě pozoruhodnější, je očekávání, že tento trh poroste o 37,3 % ročně a do roku 2030 dosáhne astronomické hodnoty 1,811.8 miliard dolarů. Tento růst je podporovaný rostoucími investicemi do AI technologií a digitální transformací. 
 • Růst AI v Indii: Indický trh s AI je také na vzestupu. V roce 2022 dosáhl hodnoty 680 milionů dolarů a očekává se, že do roku 2028 naroste na 3,935.5 milionů dolarů. Tento růst je poháněný rychlou digitalizací v klíčových sektorech indické ekonomiky, jako jsou bankovnictví, zdravotnictví a telekomunikace. 
 • ChatGPT a jeho vliv: ChatGPT, chatový robot od OpenAI, má 100 milionů aktivních uživatelů a významný dopad na produktivitu v podnicích. V jedné z technologických firem se produktivita pracovníků zvýšila o 14 % díky používání nástrojů jako ChatGPT. Tento růst produktivity ukazuje, jak mohou nástroje umělé inteligence efektivně transformovat pracovní prostředí. 
 • Vliv AI na zaměstnanost: Jak už jsme zmínili, AI představuje dvojsečnou zbraň v kontextu zaměstnanosti. Do roku 2030 by mohla nahradit až 85 milionů pracovních míst, ale na druhé straně by mohla vytvořit 97 milionů nových pozic. Tento fakt zdůrazňuje potřebu adaptace a přeškolení pracovní síly.   
 • AI ve zdravotnictví: Ve zdravotnictví má AI potenciál zásadně změnit diagnostiku a léčbu. AI v lékárnictví by mohla dosáhnout hodnoty 4 miliard dolarů do roku 2027. Globální trh s robotickou procesní automatizací (RPA) ve zdravotnictví by mohl dosáhnout hodnoty 6,2 miliard dolarů do roku 2030.   
 • Spotřebitelské názory: Spotřebitelé jsou vůči rostoucímu využívání AI stále opatrní. Dezinformace generované AI nástroji znepokojují až 76 % spotřebitelů. Tento fakt poukazuje na potřebu transparentnosti a etických pravidel v oblasti AI. 

Tyto informace a číselné údaje nám poskytují komplexní pohled na to, jak AI a automatizace transformují různé sektory a co to znamená pro budoucnost podnikání. 

Inovace v kybernetické bezpečnosti prostřednictvím AI 

Naše portfolio IT outsourcingových služeb zahrnuje klíčové aspekty, jako je kybernetická bezpečnost a integrace a cloudová řešení. Oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně SIEM a log managementu, bezpečnostního dohledu SOC a penetračních testů, mohou být nyní posílené umělou inteligencí. AI umožňuje rychlejší detekci a reakci na bezpečnostní hrozby, což může zvýšit celkovou úroveň bezpečnosti ICT infrastruktury. 

Cloudová řešení a integrace v éře umělé Inteligence 

Kromě kybernetické bezpečnosti se AI a automatizace stávají významnými i v cloudových a integračních službách. V TOTAL SERVICE nabízíme širokou škálu cloudových řešení, včetně architektury ICT, integračních platforem a hybridních řešení. Díky AI je možné provádět pokročilé analýzy a optimalizace cloudových prostředí, což taktéž vede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity. Automatizace procesů v těchto službách nejen snižuje manuální náklady, ale také zvyšuje rychlost a přesnost operací.  

Optimalizace nákladů a efektivita: Role AI v asset managementu 

Správa aktiv (asset management) je jednou z klíčových oblastí, která může významně ovlivnit nákladovou efektivitu firmy. V TOTAL SERVICE si uvědomujeme, že správa IT aktiv je komplexní proces. Nejedná se pouze o sledování a údržbu hardwaru a softwaru, ale také o strategické plánování a rozhodování. Ačkoli je integrace umělé inteligence a automatizace do služeb v oblasti asset managementu stále v rané fázi, existuje značný potenciál pro jejich využití. Některé možnosti zahrnují: 

 • Pokročilou analýzu: AI může rychle a efektivně analyzovat velké datové sady, což umožňuje firmám lépe rozumět životnímu cyklu svých IT aktiv. 
 • Prediktivní modelování: S pomocí umělé inteligence je možné vytvářet modely, které předpovídají budoucí vývoj, například ve výkonu aktiv nebo nákladech na jejich správu. 
 • Optimalizaci nákladů: AI může identifikovat neefektivní využití zdrojů a navrhnout způsoby jejich optimalizace. 
 • Prevenci problémů: Díky schopnosti rozpoznávat vzory může AI předcházet budoucím problémům ještě předtím, než se stanou kritickými. 

Je pravda, že potenciál AI v asset managementu ještě nebyl plně využitý. Nicméně jak ukazují průzkumy a zprávy od renomovaných institucí, AI již začíná mít v této oblasti reálný dopad. Proto věříme, že integrace AI do asset managementu není pouze budoucí vizí, ale stává se součástí dnešního světa.  

Investice a rizika v éře umělé inteligence: Jak AI mění paradigma investování 

Umělá inteligence je nyní považovaná za jednu z největších investičních příležitostí, ale také za potenciální riziko. Ti, co jsou si tohoto rizika vědomí, nabízí služby, které pomáhají firmám lépe rozumět investičnímu potenciálu a rizikům spojeným s AI. Takovéto služby v oblasti datové analýzy a prediktivního modelování umožňují firmám vytvářet přesnější prognózy a plánovat strategická rozhodnutí

AI lze tedy využívat jako nástroj pro investiční analýzy. Díky pokročilým algoritmům je možné analyzovat data za dlouhá období a identifikovat vzorce a tendence, které by bylo jinak obtížné odhalit. To umožňuje minimalizovat rizika a maximalizovat zisky, a to nejen v kontextu tradičních investic, ale i při investování do nových technologií a produktů. AI tedy není jen automatizace a efektivita; je to také inteligentní rozhodování, které může mít zásadní dopad na finanční zdraví firmy. 

Tip: Přečtěte si náš článek Investování do umělé inteligence: má skutečný potenciál? 

Připravte se na budoucnost s AI a automatizací 

AI a automatizace nabízejí obrovský potenciál pro transformaci firemního prostředí. Firmy, které jsou schopné efektivně využívat tyto technologie, mohou dosáhnout lepších výsledků, zůstat konkurenceschopné a přizpůsobit se rychle se měnícímu trhu. Pokud hledáte spolehlivého partnera v oblasti IT, můžete se na nás obrátit, nabízíme širokou škálu služeb, které vám pomohou dosáhnout vašich firemních cílů. 

V TOTAL SERVICE nabízíme komplexní řešení v oblasti IT outsourcingu, kybernetické bezpečnosti, integrace a cloudových služeb a asset managementu.  

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice