Audit ICT – co si pod ním představit?

Audit informačních a komunikačních technologií představuje v našem pojetí několik možností a pohledů, jakým způsobem jsme schopni zhodnotit stávající stav vašeho IT, ať už procesní, technický stav infrastruktury nebo kvalitu jejího zabezpečení.
Audit ICT – co si pod ním představit?

Vzhledem k naší více než dvacetileté specializaci v oblasti IT infrastruktury a bezpečnosti, se spojením dlouhodobých zkušeností z širokého portfolia našich klientů, jsme schopni vždy objektivně a nezávisle porovnat váš stávající stav správy ICT i její jednotlivé součásti. Audit ICT vám může pomoci při přípravě k certifikaci mezinárodně uznávaných norem (řízení bezpečnosti informací, systém managementu kvality IT služeb) nebo k porovnáním souladu s tzv. best practice.

Proč auditovat IT?

Primární funkcí auditu IT je vyhodnocení systémů, které slouží pro ochranu a dostupnost informací organizace. Konkrétně se audity informačních technologií používají k vyhodnocení schopnosti organizace chránit její informační majetek a poskytnout dostupné IT prostředky / aplikace vždy, když jsou potřeba. Cílem auditu ICT je vyhodnotit následující:

  • stávající stav ICT služeb a systémů, poskytnout ucelený obraz na efektivitu použitých zdrojů, společně s doložením zjištěných nedostatků a možnostmi pro jeho další vývoj a optimalizaci,
  • dostupnost a schopnost IT systémů být k dispozici, kdykoli je to požadováno,
  • zabezpečení a důvěrnost informací v systémech, zpřístupněné pouze oprávněným uživatelům,
  • integritu informací, tzn. poskytnuté informace systémem jsou vždy přesné, spolehlivé a dostupné v potřebný čas.

 

 

Co je výstupní hodnotou auditu?

Audit provádíme pro všechny klienty v rámci vstupního auditu a převzetí SLA služeb do správy. Zároveň jsme schopni ho zajistit také pro nové klienty nebo jednorázově. Výstup auditu má podobu dokumentu, který obsahuje shrnutí stávajícího stavu v konkrétních hodnocených oblastech (sítě, servery, procesy, vzdálené připojení, pracovní stanice, soupis používaných aplikací a mnohé další).

Výsledkem je zhodnocení stavu a doporučení, které často dělíme dle priorit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Jsou tedy řazené dle kritičnosti a nutnosti vyřešit nalezené nedostatky (krátkodobé). Naopak u dlouhodobých cílů směřujeme více do oblasti zlepšení, inovace, optimalizace IT procesů i infrastruktury, které zahrnují vize a cíle pro zlepšení kvality poskytovaných služeb za IT oddělení pro podporu firemních procesů.

Typy auditů ICT, které poskytujeme

Audit řízení IT služeb a podnikové architektury

Audit s cílem ověřit, zdali je pro správu IT použita vhodná organizační struktura a postupy, zajišťující kontrolované a efektivní prostředí pro zpracování informací. Jsme schopni zajistit vyhodnocení dodavatelských smluv nebo nabídnout vhodné nástroje pro pravidelnou kontrolu a vyhodnocení stavu IT.

Technický audit

Audit zaměřený na ověření technického stavu IT, konfigurace a zabezpečení jednotlivých prvků infrastruktury (firewallů, serverů, Wi-Fi, koncových stanic).

Audit systémů a aplikací

Audit s cílem ověřit, zda jsou použité systémy a aplikace vhodné, účinné a přiměřeně kontrolované, aby zajistily platný, spolehlivý, včasný a bezpečný vstup, zpracování a výstup na všech úrovních činnosti systému.

Security audit

Audit zaměřený na kybernetickou bezpečnost. Zahrnuje například testy zranitelností (vulnerability scan), penetrační testování a další bezpečnostní testy.

Ověřte si, že jsou vaše informační a komunikační technologie ve formě. Naši specialisté je prověří a doporučí vám vhodné řešení případných problémů.

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice