73 % firem se obává ekonomické nejistoty: Je řízení rizik řešením?

Umění řízení rizik je neocenitelnou dovedností, která odlišuje úspěšné organizace od těch, které se potýkají s neočekávanými krizemi. V našem nejnovějším článku se ponoříme do hlubin risk managementu, odhalíme, jak přední společnosti přistupují k identifikaci a minimalizaci rizik a prozkoumáme, proč je důležité, aby se na řízení rizik dívalo jako na strategickou funkci.
73 % firem se obává ekonomické nejistoty: Je řízení rizik řešením?

Risk management (neboli řízení rizik) je komplexní disciplína zaměřená na identifikaci, hodnocení a minimalizaci potenciálních rizik, která mohou ovlivnit organizace v různých oblastech. Zabývá se systematickým přístupem k odhalování, analýze a řešení rizik s cílem chránit organizaci před nežádoucími dopady.    

Významnými fázemi řízení rizik jsou identifikace rizik, jejich analýza, hodnocení možných dopadů a implementace strategií pro jejich zvládnutí. Proces také zahrnuje průběžné monitorování a revize rizikového prostředí, aby byla zajištěná aktuálnost a efektivita přijatých opatření. 

Významnými fázemi řízení rizik jsou identifikace rizik, jejich analýza, hodnocení možných dopadů a implementace strategií pro jejich zvládnutí. Proces také zahrnuje průběžné monitorování a revize rizikového prostředí, aby byla zajištěná aktuálnost a efektivita přijatých opatření. 

Růst tržeb a řízení rizik: Přímá souvislost 

Význam řízení rizik je nezpochybnitelný, neboť umožňuje podnikům připravit se na různé nejistoty a reagovat na ně. Tato příprava je klíčová v prostředí definovaném volatilitou a provázanými riziky. Podle globálního průzkumu rizik PwC z roku 2022, který zahrnoval 3584 vedoucích pracovníků v oblasti podnikání a risk managementu, auditu a compliance, je důležité, aby všechna oddělení společnosti efektivně spolupracovala a měla jednotný přístup k hodnocení a řízení rizik, která by mohla organizaci ovlivnit.  

Průzkum zjistil, že organizace, které efektivně začlení řízení rizik jako klíčovou strategickou funkci, mají pětkrát vyšší důvěru ve svou schopnost dosahovat udržitelných výsledků. Tyto organizace mají také téměř dvojnásobnou pravděpodobnost predikce růstu tržeb o 11 % nebo více v následujícím roce ve srovnání s organizacemi, které řízení rizik nezačleňují tak efektivně. Tato data poukazují na neustále rostoucí potřebu robustních strategií identifikace a zmírňování rizik, a zdůrazňují proměnu ve vnímání a přístupech k risk managementu ve srovnání s předchozími lety. 

Strategická nejistota: Organizace a jejich boj s efektivním řízením rizik 

Přijetí a zavádění systémů řízení rizik se v jednotlivých organizacích liší. Zatímco 76 % společností buď již má nebo plánuje zavést programy podnikového risk managementu (ERM), tak 87 % profesionálů v oblasti řízení rizik si myslí, že tyto procesy nejsou v rámci jejich organizace dostatečně podporované.  

Zpráva „Global State of Risk Oversight“ z roku 2023 poskytuje přehled o řízení rizik v organizacích po celém světě. Ukazuje, že ačkoliv jsou si manažeři vědomí narůstajících a komplexních rizik, tak dovednosti a praxe v risk managementu za touto realitou zaostávají. Z toho vyplývá, že je potřeba zlepšení v oblasti efektivity a stupni zralosti řízení rizik v podnikatelském prostředí​. 

Investice do risk managementu rostou a očekává se, že trh se softwarem pro řízení rizik dosáhne do roku 2028 výše 23,57 miliardy USD, což signalizuje rostoucí závislost na technologii jako podpoře v tomto procesu. Přesto má pouze 45 % organizací formálně zdokumentovanou míru rizika, kterou jsou ochotné přijmout. 

Tip: Přečtěte si náš článek Jak ovládnete trh promyšlenou podnikatelskou strategií

Rostoucí potřeba řízení rizik 

Ekonomická nejistota zůstává hlavním problémem a 73 % firem ji označuje za největší riziko pro své podnikání. V nadcházejících letech plánuje 36 % organizací zvýšit investice do řízení rizik a jejich dodržování, což ukazuje na fakt, že je tato oblast vnímaná jako důležitá. Navzdory těmto skutečnostem nemá významný počet organizací, přesněji 33 %, vyhrazenou pozici ředitele pro kontrolu a dodržování předpisů (CRO), což může omezovat jejich schopnost účinně identifikovat a řídit rizika.  

Ředitel oddělení rizik (Chief Risk Officer, CRO) má širší pole působnosti než ředitel pro kontrolu a dodržování předpisů (Chief Compliance Officer, CCO) Kromě dodržování předpisů se CRO zabývá i obchodními riziky, která mohou ovlivnit jak ziskovost, tak tržby podniku. Efektivní CRO by měl mít přehled o celkovém rizikovém profilu organizace a doporučovat finanční kontroly k prevenci podvodů, IT kontroly pro kybernetické hrozby

Kromě toho je důležité, aby CRO podporoval kulturu integrity, což znamená vytváření prostředí, kde jsou zaměstnanci motivovaní jednat eticky, transparentně a v souladu s firemními hodnotami a etickými standardy. To zahrnuje podporu otevřené komunikace, zodpovědného rozhodování a zavádění politik, které odrážejí tyto principy. 

Řízení rizik jako katalyzátor růstu 

Řízení rizik je nejen ochranný štít, ale i katalyzátor růstu pro podniky, které jej implementují s přehledem a strategickým záměrem. Jako klíčová součást podnikového úspěchu umožňuje organizacím pomocí efektivního risk managementu proplouvat nejistými vodami současného trhu s důvěrou a odvahou inovovat. Výzva nyní spočívá v tom, aby firmy tuto disciplínu plně přijaly a využily ji k vytváření odolnějších a pružnějších strategií

Zajištění IT bezpečnosti s TOTAL SERVICE 

Vzhledem k rostoucí závislosti na technologiích a IT systémech je řízení rizik neodmyslitelně spjato s bezpečností a efektivitou informačních systémů. TOTAL SERVICE nabízí komplexní IT audity a řešení ICT strategií. S naší pomocí mohou organizace nejen identifikovat a řešit slabiny ve své IT infrastruktuře, ale také optimalizovat procesy, čímž zvyšují svou konkurenceschopnost a připravenost na budoucí výzvy. Ozvěte se nám a my vám rádi pomůžeme.  

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice