10 měkkých dovedností, které jsou důležité pro úspěch v podnikání

Návodů a rad, jak se stát úspěšným podnikatelem, jsou nejen plné knihy, ale i internet. Pravidelný pohyb, time management nebo rovnováha mezi pracovním a soukromým životem jsou důležité, avšak skutečné klíče k úspěchu v podnikání spočívají jinde. Jakých 10 měkkých dovedností z vás udělá úspěšného byznysmena?
10 měkkých dovedností, které jsou důležité pro úspěch v podnikání

Co jsou to soft skills?

Soft skills neboli měkké dovednosti nám pomáhají prosperovat nejenom na pracovišti, ale i v osobním životě a ve společnosti lidí. Zatímco hard skills (tvrdé dovednosti) zahrnují vědomosti z různých oblastí, ovládání cizích jazyků, technické dovednosti jako řízení auta nebo ovládání PC programů, soft skills se zaměřují na mezilidskou komunikaci, týmovou spolupráci, řešení problémů a další sociální a emoční dovednosti. 

Jaký je rozdíl mezi soft a hard skills?

Mezi měkkými a tvrdými dovednostmi existuje podstatný rozdíl: 

Tvrdé dovednosti – jsou konkrétní znalosti nebo praktické schopnosti, které lze objektivně měřit pomocí testů nebo zkoušek. Jedná se například o práci s určitým softwarem či rychlost psaní na klávesnici. 

Měkké dovednosti – se testy ani zkouškami hodnotit nedají. Jsou to lidské dovednosti, které vycházejí z osobnostních předpokladů člověka. Nesouvisí totiž s běžnou inteligencí, ale s inteligencí sociální a emoční. Takové dovednosti zdokonalujete osobním rozvojem nebo různými kurzy. 

Co patří mezi soft skills?

Existuje mnoho měkkých dovedností, úspěšný podnikatel by se však měl zaměřit především na tři klíčové oblasti – komunikace s lidmi, sociální dovednosti a osobní růst. A na co konkrétně? 

 • Slušné vystupování a příjemná komunikace – slušné představení, podání ruky, vhodné oblečení, tón komunikace přizpůsobený dané situaci atp. 
 • Uznání chyby – schopnost převzít zodpovědnost za chybu a snažit se o nápravu. 
 • Dochvilnost – dodržení všech stanovených termínů a žádné pozdní příchody na schůzky. 
 • Být k dispozici – ve stanovenou dobu budete k zastižení. 
 • Sebeovládání – promyšlené reakce, žádné impulzivní odpovědi. 
 • Kolegialita – vyhýbat se pomlouvání lidí. 
 • A další ... 

Jak se stát úspěšným podnikatelem?

Měkké dovednosti jsou úzce spjaté s leadershipem, stávají se tak stále důležitějšími pro úspěšné řízení firem. Vedoucím pracovníkům mohou pomoct v různých oblastech, jako je týmová spolupráce, efektivní komunikace, motivace nebo řešení konfliktů. 

Ve svém oboru nemusíte být nejlepší, ale i tak můžete svými dovednostmi a správným chováním dosáhnout úspěchu. V očích vašich klientů budete díky tomu těžko nahraditelní. Zaměřte se proto hlavně na tyto měkké dovednosti: 

1. Komunikační dovednosti

Bez ohledu na to, zda jste vedoucí IT oddělení, manažer, CEO nebo CIO, denně komunikujete se svými kolegy nebo klienty. Efektivní komunikace je zásadní pro budování pevných vztahů s kolegy, klienty a dalšími zúčastněnými stranami a považuje se za klíčový prvek úspěchu v podnikání. 

Mezi komunikační dovednosti patří verbální i neverbální komunikace, aktivní naslouchání a prezentační dovednosti. To zahrnuje schopnost: 

 • formulovat své myšlenky a nápady jasně a přesvědčivě písemně i slovně, 
 • naslouchat a porozumět sdělením druhých, 
 • reagovat na zpětnou vazbu, 
 • přizpůsobit komunikační styl různému publiku. 

2. Vedení

Vůdčí dovednosti zahrnují řízení, strategické myšlení, řešení problémů, koučování a mentoring. Dobrý vůdce tak dokáže:

 • vytvářet dlouhodobé plány a cíle, 
 • efektivně řídit a koordinovat lidi, 
 • inspirovat a motivovat svůj tým ke společnému dosažení cílů. 

3. Týmová práce

Týmovou prací rozumíme schopnost spolupracovat s ostatními a dosáhnout tak společného cíle. Vyžaduje komunikaci, spolupráci a společné nasazení. Pokud to bez problému zvládáte, pak přispíváte k úspěchu nejenom týmu, ale také celé firmy. 

4. Time management

Time management zahrnuje schopnost stanovovat si priority, efektivně organizovat úkoly a přidělovat čas různým aktivitám. To vyžaduje disciplínu a odhodlání nerozptylovat se nepodstatnými činnostmi. 

Pokud umíte efektivně řídit čas, budete nejenom méně ve stresu, ale také zvládnete vše odevzdávat v termínu. A navíc vás budou lidé pokládat za spolehlivé. 

5. Adaptabilita

Abyste byli adaptabilní, musíte se umět přizpůsobit měnícím se podmínkám a aktivně se učit nové dovednosti a technologie. Tím zajistíte, že budete ve firmě stále potřební a dokážete mnohem rychleji čelit neočekávaným výzvám. 

6. Kreativita

Rozvoj kreativity vede ke generování nových nápadů, produktů i služeb, které přinášejí hodnotu, řeší problémy a pomáhají udržet firmě konkurenční výhodu. Společnosti, které se zaměřují na inovace, zažívají dokonce až trojnásobný růst tržeb a vyšší ziskové marže. 

→ Tip: Přečtěte si o zvyšování konkurenceschopnosti firmy více. 

7. Řešení problémů

Díky schopnosti řešit problémy můžete činit informovanější rozhodnutí, dokážete analyzovat různé situace a řešit složitější výzvy. Díky tomu zvládnete dělat více úkolů za kratší čas. 

8. Řízení konfliktů

Ne vždy je snadné vycházet se všemi. Rozpory, neshody nebo odlišné názory mohou atmosféru ve firmě nepříjemně narušit. Řízení konfliktů je proces řešení sporů nebo neshod konstruktivním a efektivním způsobem. Často k tomu budete potřebovat dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, empatii, aktivní naslouchání a ochotu najít společnou řeč. 

Pokud zvládnete řešit spory efektivním způsobem, posílíte soudržnost a stabilitu týmu. To v konečném důsledku povede i k lepším firemním výsledkům. 

9. Kritické myšlení

Kritickým myšlením přistupujete k problémům a výzvám se strategickým a analytickým myšlením. S touto dovedností můžete při informovaných rozhodnutích zvážit všechny dostupné možnosti a posoudit jejich potenciální výsledky. 

10. Pracovní morálka

Pracovní morálkou rozumíme schopnost pracovat tvrdě a vytrvale. Tento soft skill zahrnuje spolehlivost, zodpovědnost a ochotu udělat něco navíc pro dosažení dobrých výsledků. Silnou pracovní morálkou budujete také důvěru s kolegy. 

→ Tip: Přečtěte si také článek, jak se stát lepším leaderem.

 

Jak rozvíjet soft skills?

Pro rozvíjení měkkých dovedností potřebujete určitou dávku emoční inteligence neboli schopnost rozpoznat a porozumět svým vlastním emocím i emocím druhých lidí. Díky tomu umíte ostatní motivovat, zvládat náročné situace a dávat konstruktivní zpětnou vazbu. 

Měkké dovednosti můžete rozvíjet každý den, protože každý den přináší nové příležitosti vhodné ke zlepšování těchto schopností, a to interakcí s lidmi, řešením problémů a nutností zvládat různé situace. 

Měkké dovednosti rozvíjíte následujícími způsoby: 

 • Komunikace sám se sebou – uděláte si rozhovor sám se sebou. Ten vám pomůže ujasnit si své silné a slabé stránky, emoce a reakce. 
 • Komunikace v různých situacích – aktivně se zapojujte do různých situací, které vám umožní komunikovat. Mohou to být například prezentace, debaty, jednání a týmové projekty. 
 • Speciální kurzy – můžete se zúčastnit různých kurzů a školení zaměřených na rozvoj soft skills, například se zaměřením na manažerské dovednosti. Těmi vás provedou odborníci. 
 • Čtení a vzdělávání – čtěte knihy, články a sledujte videa zaměřující se na osobní rozvoj a rozvoj měkkých dovedností. 
 • Vcítění do druhých – snažte se vcítit do pocitů a potřeb ostatních, tím totiž rozvíjíte empatii. Komunikaci lidí kolem vás tak lépe porozumíte. 
 • Zpětná vazba – aktivně žádejte zpětnou vazbu od kolegů. 

Rozvoj soft skills vyžaduje čas a úsilí, buďte proto trpěliví a pravidelně pracujte na svém osobním rozvoji. Například každodenní interakce s kolegy, přáteli nebo rodinou může sloužit jako skvělá příležitost k posilování těchto dovedností. Různé konfliktní situace pak mohou být cenným prostředkem pro zlepšení schopnosti řešit konflikty a hledat kompromisy.

Pravidelný trénink měkkých dovedností je jako posilování – čím více a častěji se do něj ponoříte, tím silnější a efektivnější tyto dovednosti budou.

 

V TOTAL SERVICE vám sice s rozvojem soft skills nepomůžeme, ale s celou řadou IT služeb, které vaši firmu posunou výš, už ano. Nabízíme například:

Díky našim službám se můžete plně věnovat tomu, co umíte nejlépe, zatímco my se postaráme o bezproblémový chod vašich IT systémů. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme. V případě potřeby nás proto neváhejte kontaktovat

Řešení pro veřejný i komerční sektor

-
S námi už vám nikdo neohrozí data
-
S námi máte vždy IT náklady pod kontrolou
-
Dostupnost 24/7 a 100% zastupitelnost
-
Vstupní audit zdarma

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotaz?

Máte-li nějaké dotazy, nechte nám na sebe kontakt. V pracovní době se vám nejpozději do 24 hodin ozveme. Pokud nemáte kontaktní formuláře rádi, kontaktujte nás na telefonním čísle: (+420) 270 002 811 nebo e-mailu: poptavky@totalservice.cz.
- Vaše data jsou chráněna.
Zaujal vás článek?
Sdílejte ho na sociálních sítích

Buďte s námi ve spojení

-
TOTAL SERVICE a.s.

Metropolitan Building
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
-

Vzdálená podpora:

get.teamviewer.com/
totalservice