Služby

Konzultační služby

„Naši IT specialisté musí disponovat nejen technickými znalostmi, ale zároveň pochopit podnikání a činnost našich zákazníků a hovořit s nimi jejich řečí. Na případné problémy nestačí jen reagovat, ale musíme jim předcházet.“ 

 

Ing. Jaromír Žák 

Ředitel technického oddělení 

 • PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A DOKUMENTACE 

  Projektové řízení a dokumentace. Disponujeme projektovým oddělením, týmem certifikovaných projektových manažerů, kteří se denně podílí na řízení a řešení různě rozsáhlých projektů nejen z oblasti ICT. Naše zkušenosti tak vycházejí jak z certifikací, tak i z nabytých praktických zkušeností. Nabízíme tuto službu i samostatně pro Vaše interní projekty. Při řízení projektů dodržujeme metodologii PRINCE2®.

  Co vám konkrétně nabízíme?

  • Jasné určení cílů a plánování
  • Definované role a zodpovědnosti zainteresovaných stran
  • Identifikace rizik
  • Minimalizace neúspěchu dokončení projektu
  • Vyhodnocení úspěšnosti projektu
  • Projektovou dokumentaci