Služby a řešení

Architektura a Integrace

„Za svou prací si stojíme a pravidelně z ní skládáme účty. Z našich reportů poznáte, jak vaše IT funguje a kde vám pomáháme. Vždy víte, za co platíte.“ 

 

Tomáš Myslivec 

Technický ředitel

 • HOSTOVANÁ ŘEŠENÍ A CLOUDOVÉ SLUŽBY

  Virtualizace a cloud computing

  Hostovaná řešení a CLOUD. Jedním z výrazných trendů současného světa informačních a komunikačních technologií je posun od prodeje produktů k poskytování služeb. To se týká i nejrůznějších aplikací, které si uživatelé již nekupují a neprovozují je sami ve vlastní režii, ale pouze je používají a ponechávají veškeré starosti o jejich řádný chod na nás - poskytovatelích aplikačních služeb.

  Zákazníci čím dál častěji řeší částečný či úplný přesun svých technologií do cloudu. Jedná se jak o hardware, tak o aplikace nebo frontendy aplikací. TOTAL SERVICE vám poradí s úpravou vaší stávající infrastruktury tak, abyste zvolili správnou míru koncentrace technologií buď do privátního cloudu umístěného ve vašich prostorách, nebo do našeho hostovaného prostředí či do cloudu veřejného.

  Jsme schopni upravit vaše prostředí na úrovni hardware, virtualizační vrstvy i vrstvy aplikací s cílem dosáhnout vyššího výkonu a vyšší užitné hodnoty infrastruktury při zachování optimální a dlouhodobě návratné investice. Chápeme přitom argumenty jak technické, tak organizační, které mají na rozhodování o umístění dat do cloudu velký vliv.

  TOTAL SERVICE provozuje vlastní technologie pro virtualizovanou infrastrukturu, které jsou umístěné v novém datovém centru páteřní sítě internetu v Praze. Naddimenzovaný výpočetní výkon je rozvrstvený do vysoce redundantního řešení. Všechna data zákazníků jsou uložena na redundantních diskových polích. Toto řešení představuje robustní základ pro několik desítek virtualizovaných zákaznických serverů, vlastní infrastrukturu naší společnosti i komerční provoz hostovaných řešení, jakými jsou např. poštovní služby MS Exchange nebo portál pro správu domén a web-hosting. Zálohování probíhá kombinací několika technologií. Dostupnost infrastruktury je přitom více než 99,8 %.

  Model virtuálního, hostovaného prostředí, cloudu atp. se stává extrémně populární díky hodnotě, kterou přináší. Tu lze spatřit zejména v tom, že umožňuje významně ušetřit celkové náklady na IT (odhadem 30-50 % při zachování stejné funkcionality), řeší také palčivou otázku nedostatku IT specialistů (úvazky technických top-specialistů se koncentrují u poskytovatelů, potřeba zaměstnávat tyto pracovníky v podnicích se snižuje). V neposlední řadě umožňuje výrazně zkrátit implementační cykly pro nové systémy.

  Finanční výhody = vaše úspora

  • Odstranění investičních výdajů -> nahrazení investičních výdajů provozními výdaji.
  • Celkové snížení nákladů na zavedení aplikací - snížení celkových nákladů na životní cyklus aplikace o 35 - 65 % (zejména díky standardizaci a zkrácení implementačních cyklů).
  • Kvalitnější plánování a vyšší řiditelnost nákladů na informační systém - kvalitní plánování a znalost celkových nákladů je nezbytné pro určení přínosů informačního systému, se kterým si dnes láme hlavu mnoho ICT manažerů.
  • Energetické úspory - nulové náklady v souvislosti s provozem vlastních serverů a jejich chlazením (klimatizace).
 • OPTIMALIZACE A VÝSTAVBA DATOVÝCH SÍTÍ

  Optimalizace a výstavba datových sítí. Budování, používání a správa adaptivních datových sítí - ať už jednoúčelových nebo kombinovaných (strukturovaných kabeláží) - vyžaduje vždy profesionální přístup.

  Základem je provozovat takovou síťovou infrastrukturu, která podporuje změny bez přehnaných investic. Adaptivní infrastruktura umožňuje společnostem potýkat se s neočekávanými změnami v provozu a konkurenčních požadavků.

  Pro optimalizaci stávající a výstavbu nové datové sítě potřebujete zkušeného partnera. TOTAL SERVICE nabízí procesy, které podporují nové a rostoucí obchodní iniciativy našich zákazníků. Mezi tyto procesy patří návrh, instalace i provozování datových sítí. Zabezpečíme vypracování projektu a montáž včetně příslušné certifikace a dlouhodobých záruk výrobce.

 • ŘEŠENÍ VÝPOČETNÍ A ÚLOŽNÉ INFRASTRUKTURY

  Řešení výpočetní a úložné infrastruktury. V současné době geometrickou řadou vzrůstá objem vytvořených a ukládaných zákaznických dat a také požadavky na rychlost jejich zpracování. S tím se zvyšují nároky na řešení následujících kritických faktorů:

  • Velikost úložného prostoru
  • Rychlost přístupu k datům
  • Škálovatelnost řešení
  • Nezávislost a spolehlivost uložení dat na jednotlivých technologiích ukládání a zajištění kompatibility
  • Data & life cycle management
  • Nutnost homogenního řízení ukládání dat nad heterogenní infrastrukturou, řízení komunikace úložišť - inteligentní SAN sítě
  • Automatická konfigurace infrastruktury a přidělování zdrojů

  Díky rychlému vývoji technologií a našim dosaženým certifikacím jsme schopni nabídnout kompletní návrh a realizaci úložné infrastruktury v podobě snadno řiditelných chytrých úložišť, kombinujících a virtualizujících různé typy technologií a typů disků včetně SSD. Nejvyšší úrovní takové infrastruktury jsou aktuálně se rozvíjející softwarově definovaná úložiště.

  Se zvýšenými nároky na kapacitu úložišť jde ruku v ruce i požadavek na vyšší výpočetní kapacitu. Dodáváme kompletní řešení kombinující výpočetní, síťovou i úložnou infrastrukturu „out of the box" od několika renomovaných výrobců. Obvykle se jedná o virtualizovanou efektivní infrastrukturu.

  Pomáháme vám tak vytvořit bezpečnou a efektivní ICT infrastrukturu, která roste s vámi.

 • VIRTUALIZACE SERVERŮ, APLIKACÍ A PRACOVNÍCH STANIC

  Virtualizace patří k velmi populárním způsobům, jak efektivně vystavět a využít Vaši infrastrukturu.

  TOTAL SERVICE je díky zkušenostem a dosaženým znalostem svých odborníků zdatným partnerem pro konzultace a výstavbu efektivní virtualizované ICT infrastruktury.

  Virtualizace přináší zejména tyto výhody:

  • Úplné a efektivní využití kapacity výpočetního systému, minimalizace doby nevyužívání zdrojů. Ty lze jednoduše dle potřeb přidělovat dynamicky.
  • Snižování provozních nákladů (včetně nákladů na energii a správu, či licenčních nákladů).
  • Zjednodušení správy ICT prostředí, konsolidace platforem.
  • Zvýšení dostupnosti a provozní spolehlivosti systémů a aplikací.
  • Poskytování infrastruktury, platformy, software či aplikace jako služby.
  • Jednoduché, bezpečné a rychlé migrace, řádově efektivnější, spolehlivější a rychlejší zálohování a obnova systémů a aplikačních dat.
  • Snadné ověření plánu zotavení po výpadku (Disaster Recovery) díky možnosti rychlejšího spuštění zálohovaných virtuálních strojů např. na záložním HW.
  • Díky stabilní, integrované a efektivní ICT infrastruktuře tak může zákazník věnovat své úsilí do inovací vlastního podnikání, nikoliv do roztříštěného ICT.

  Druhy virtualizace

  • Virtualizace serverů / platformy - provozování velkého množství virtuálních serverů na efektivně využitém výkonném hardware.
  • Virtualizace úložišť - sloučení fyzických úložišť v síti do jednoho úložného prostoru (GPFS, Software Defined Storage, externí virtualizace, virtuální SAN).
  • Síťová virtualizace - úplná abstrakce od fyzického síťování (od jeho HW i SW části), sjednocení do jedné virtuální sítě.
  • Virtualizace aplikací - distribuce a poskytování aplikace (obvykle z předpřipraveného aplikačního balíčku) na koncové stanice. Virtualizované aplikace pracují ve vlastním virtuálním prostředí a nemají vliv na provoz pracovní stanice a její operační systém.
  • Virtualizace pracovních stanic - stále populárnější řešení, které umožňuje efektivně poskytovat a spravovat desítky a stovky pracovních stanic a provozovat je centrálně na hardwaru virtualizované infrastruktury. K centrálně virtualizovaným stanicím uživatel přistupuje přes např. terminálové služby nebo jiné protokoly.  Stanice jsou tak nezávislé na hardware.
 • ZÁLOHOVÁNÍ, ARCHIVACE A SCÉNÁŘE OBNOVY DAT

  Fungování ICT nejlépe prověří nečekané události. Ztráta firemních dat je pro většinu firem likvidační a často důležitost záloh opomíjejí. Z našeho přesvědčení i z uvedených důvodu jsou pro nás zálohy a rychlost obnovy firemních dat vždy na prvním místě.

  Poraďte se s námi, jaké zálohové řešení a software je pro Vás nejvhodnější. Nabízíme své zkušenosti z realizací a správy řešení, ať už jste samostatný podnikatel nebo nadnárodní korporátní společnost.

  Co vám konkrétně nabízíme?

  • Návrh scénářů obnovy dat, cloudové, offsite i ostatní typy zálohování.
  • Plán obnovy po havárii, plán pro zajištění kontinuity podnikových procesů.
  • Návrh a implementace zálohovací procedury.
  • Audit a doporučení ke stávajícím zálohovacím procedurám.
  • Denní vyhodnocování úspěšnosti záloh.
  • Pravidelné testy obnovy záloh.
  • Identifikace kritických časů pro obnovu (RPO, RTO).
  • Identifikace rizik a určení možných dopadů na podnikání.