Novinky

SUTOL konference 2019

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se TOTAL SERVICE aktivně zúčastnil akce Konference SUTOL 2019, která se konala v Praze v konferenčním centru Green Point.

Akce, jež je zaměřena na Collaboration software firmy HCL, se zúčastnilo takřka 130 účastníků od českých a slovenských zákazníků využívajících Collaboration software HCL nebo partnerů, kteří tento SW dodávají. Česká „user grupa“ SUTOL patří mezi nejpočetnější a nejloajálnější regionální skupiny uživatelů produktů HCL Digital Solutions. Tento fakt potvrzuje také skutečnost, že SUTOL konference se účastní i generální ředitel Digital Solutions a další nejvyšší manažeři.

Za TOTAL SERVICE se konference účastnil Martin Hansgut, který zde měl přednášku na téma „HCL Domino a MS Active Directory“, ve které účastníkům předal informace o nové možnosti synchronizace uživatelských profilů a skupin z Active Directory do Domino directory. Společnost TOTAL SERVICE se tak prezentovala dalším potencionálním zákazníků.

Konference sutol 2019