Novinky

Výpočetní a úložné systémy pro vědecké centrum BIOCEV

BIOCEV - www.biocev.eu je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny. 

Název projektu: Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)*

*BIOCEV je oficiální, iniciálovou zkratkou projektu.

Jak je projekt financován?

Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra je Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého budou prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z Prioritní osy 1– Evropská centra excelence.

Kolik bude projekt stát?

Celkové plánované výdaje na projekt BIOCEV z dotačních zdrojů jsou přibližně 2,3 mld. Kč. Dotace z evropských fondů činí 1 959 323 236,85 Kč, výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR dále činí 345 762 924,15 Kč.

Kolik zaměstnanců bude pracovat v centru BIOCEV?

V centru by mělo být zaměstnáno až 600 osob, vědeckých i nevědeckých pracovníků.

Kolik pracovních příležitostí nabídne centrum BIOCEV pro studenty?

Počet studentů přímo zaměstnaných v centru by měl dosahovat počtu 200.