Novinky

Snažíme se neustále zdokonalovat, získávat certifikáty v nejnovějších technologiích a ISO normy. Přinášíme tím konkurenční výhody, možnost neustálého zlepšování procesů a důvěryhodnost vůči našim klientům i dodavatelům.

 • ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

  VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ

  Představenstvo obchodní společnosti TOTAL SERVICE a.s., IČ: 25618067, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 23580 (dále jen „Společnost“) oznamuje svým akcionářům, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 31. července 2018 o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie. Důvodem takového rozhodnutí je zákonný požadavek vycházející ze zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který v ustanovení § 48 odst. 7 stanoví požadavek, aby uchazeč o veřejnou zakázku, mající formu akciové společnosti, měl vydány výlučně zaknihované akcie. Bez schválení této změny by Společnost nebyla způsobilá účastnit se veřejných zakázek.

  V souvislosti s výše uvedeným představenstvo Společnosti vyzývá všechny akcionáře Společnosti, aby odevzdali Společnosti své listinné akcie, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí, jelikož tyto budou nahrazeny zaknihovanými akciemi. Odevzdávání akcií bude probíhat v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 16.00 hod, přičemž o odevzdání akcií bude vyhotoven a podepsán předávací protokol.

  Každý akcionář si za účelem zaevidování jeho zaknihovaných akcií musí zřídit majetkový účet u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů.

  Při odevzdání akcií je třeba:

  (i) předložit platné originály listinných akcií vydaných Společností;

  (ii) předložit platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho řádně zmocněného zástupce;

  (iii) pokud je akcionář právnickou osobou, pak předložit originál či ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného registru, v němž je akcionář zapsán (ne staršího tří měsíců);

  (iv) sdělit číslo majetkového účtu akcionáře zřízeného u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, na který budou pak pro akcionáře zaknihované akcie zaevidovány;

  (v) pokud je akcionář zastoupen třetí osobou, pak předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, která bude zmocněnce výslovně opravňovat k předání stávajících listinných akcií Společnosti, jakož i ke sdělení čísla majetkového účtu akcionáře u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a provedení všech úkonů s tím souvisejících.

  Bude-li akcionář v prodlení s odevzdáním svých listinných akcií Společnosti a nebudou-li akcie odevzdány ani ve stanovené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost tyto akcie za neplatné.

  představenstvo společnosti TOTAL SERVICE a.s.

  Více »
 • Vážení obchodní partneři,

  rok 2017 byl pro společnost TOTAL SERVICE s.r.o. nejúspěšnějším rokem ve své historii. Podařilo se nám zúročit dlouhodobé působení u našich stávajících zákazníků, využít nových moderních kancelářských prostor, získat nové zákazníky a rozšířit tým společnosti až na dnešních 85 zaměstnanců při dosažení ročního obratu 478 milionů Kč bez DPH.

  Společnost v říjnu 2017 oslavila 20 let od svého vzniku a právem se tak považujeme za důvěryhodného, předního poskytovatele služeb v oblasti externí správy informačních a komunikačních technologií. 

  Těchto úspěchů dosahujeme díky skvělému a stabilnímu týmu, jehož pevné jádro tvoří tým nejužšího managementu, jehož členové určují směr společnosti, ve stejném personálním složení, po dobu více než dvanácti let. Rozvoj a kvalifikace našich zaměstnanců, stejně jako jejich aktivní zapojení do zefektivnění činnosti společnosti, patří mezi hlavní přednosti naší firemní kultury.

  Nedílnou součástí naplňování strategických cílů TOTAL SERVICE a zákaznických potřeb je dlouhodobé partnerství s nadnárodními společnostmi, mezi něž patří především společnosti IBM, HPE, CISCO, LENOVO, MICROSOFT, VEEAM, VMWARE, ORACLE, DELL, EMC či FORTINET.

  Vzhledem k výčtu úspěšných zakázek společnosti je prokazatelné, že společnost dosahuje dobrých výsledků a je kvalitním a důvěryhodným partnerem v oblasti IT.

  Děkuji vám, našim zákazníkům a všem obchodním partnerům za jejich spolupráci a důvěru v TOTAL SERVICE, který má zájem o neustálé zlepšování svých služeb a tím i spokojenosti svých klientů. Poděkování patří také všem zaměstnancům naší společnosti za jejich výbornou práci, píli, nasazení a nápady.

  Přeji všem krásné Vánoce, hodně zdraví a šťasný nový rok 2018.

  Václav Novák, generální ředitel a jednatel společnosti

  Více »
 • Přátelé, kamarádi, hudbymilovní obchodní partneři,

  Rok se s rokem sešel a my máme opět tu čest být partnerem hudebního festival IT Fest – a že je letos program opravdu vymazlený.

  Těšit se můžete na speciální vystoupení Wohnoutů, Waltari, Lucky Bílé, Arakainu a dalších super kapel!

  V rámci pátečního podvečera vystoupí mj. kapela DECLINE , jejíž téměř 25 letou součástí je náš technický ředitel Jaromír "Jerry" Žák.

  Celý program festivalu najdete zde IT FEST 2017.

  K dispozici bude veškeré zázemí, občerstvení a plocha pro postavení stanů.

  Prožijte s námi srpnový víkend na Olešku, těšíme se!  

  Více »
 • Do nového partnerského programu IBM PartnerWorld jsme vstoupili na úrovni Gold Business Partner a obhájili tak dříve dosaženou úroveň Premier Business Partner.

  Více »
 •  

  Obchodní výsledky roku 2016 v oblasti řešení zálohování virtuální infrastruktury a silné technické certifikace našeho týmu, nás posunuly na nejvyšší úroveň partnerství se společností Veeam. 

  Více »
 • V měsíci říjnu jsme realizovali další významnou zakázku v oblasti Infrastructure as a Service (IaaS). Projekt, jenž jsme vyhráli v nadlimitní veřejné zakázce, představuje dodávku tříleté služby a technologií v hodnotě 15 milionů Kč bez DPH, a je postavený na technologiích CISCO HYPERFLEX. Součástí dodávky je i kompletní zprovoznění systémů VMware a napojení na Campus datacenter infrastrukturu České zemědělské univerzity v Praze. 

  Více »
 • Jsme hrdým partnerem hudební akce ajťáků a pro ajťáky, ale i všechny ostatní příznivce informačních technologií. Kromě kapel, ve kterých vystupují na různé nástroje IT profesionálové různého pracovního zařazení, od ředitelů po šroubováky, Vám v pátek 20.6.2016 v Olešku u Prahy,  zahraje i PORTLESS. Kryštof Michal tuhle skupinu založil po soudních tahanicích o vlastnictví labelu Support Lesbiens, kde jako frontman od začátku působil.

   

  Více »
 • Od roku 2016 jsme certifikovaní společností United Registrar of Systems (URS) na tyto normy: ISO 27001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001.

  Více »
 • Světelná reklama v podobě loga, instalovaná včera na fasádu nového sídla TOTAL SERVICE, symbolicky zakončila projekt přestěhování firmy do nových kancelářských prostor. V budově Metropolitan building, na adrese U Uranie 18, sídlíme ve 4. patře o celkové rozloze 620m2. Patro je plně dedikované pro naše obchodní a technické týmy. Metropolitan building je šestipatrová kancelářská budova s dvěma podpodlažními garážovými patry a centrální recepcí v přízemí budovy. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

  Více »
 • V měsíci říjnu budeme realizovat významnou zakázku z oblasti systémů pro ukládání dat. Projekt, jenž jsme vyhráli v nadlimitní veřejné zakázce, představuje dodávku technologií v hodnotě necelých 28 milionů Kč bez DPH, a je postavený na technologiích IBM a LENOVO. Součástí dodávky je i kompletní zprovoznění systémů GPFS, TSM, HSM a IDM, včetně poinstalační podpory. Více v článku ... 

  Více »
 • TOTAL SERVICE získal zajímavou zakázku v podobě dodávky 16 ks serverů a licenčního vybavení, včetně odborných služeb povýšení verzí a migrace veškerých dat (emailových schránek) MS Exchange 2013 Enterprise pro zákazníka Řízení letového provozu České republiky, s.p. 

 • Naše společnost splnila všechna kritéria a získala status IBM Storage Specialty na dalších 12 měsíců. Program IBM Storage Specialty je postaven tak, aby odměňoval vybrané business partnery IBM, kteří dělají výjimečné investice do školení a certifikací v růstových oblastech jako je Cloud, Analytics, Mobile, Social and Security(CAMSS), mohou poskytnout klientskou referenci a mají schopnosti prodávat úspěšně prodávat a rozvíjet IBM řešení.

 • V druhé polovině července změníme po 8 letech své sídlo. Dynamický růst počtu zaměstnanců přináší nové požadavky na specifické technické zázemí, získáme více reprezentativní prostory, tak i skladovací a podzemní parkovací kapacity. Nová adresa je nedaleko dnešnímu sídlu, tedy opět na Praze 7. Novým sídlem bude budova Metropolitan Building v ulici U Uranie, kde jsme podepsali nájemní smlouvu na minimálně 5 let a k dispozici nám bude celé čtvrté patro tj. cca. 600m2 kancelářské plochy. 

 • 12. února jsme do svého portfolia zařadili produkty společnosti ARUBA Networks, technologického lídra a jednoho z největších dodavatelů WLAN řešení.

 • TOTAL SERVICE získal prestižní ocenění 2015 Winner of an IBM Centre of Technical Excellence (CoTE) Award for Business Partners. 

  Více »