Novinky

Snažíme se neustále zdokonalovat, získávat certifikáty v nejnovějších technologiích a ISO normy. Přinášíme tím konkurenční výhody, možnost neustálého zlepšování procesů a důvěryhodnost vůči našim klientům i dodavatelům.

 • Monitorovací systém Zabbix je jedním ze základních pilířů poskytování našich služeb. TS Monitoring slouží klientům i nám k sledování tisíců parametrů a událostí v reálném čase a varuje před potenciálními výpadky systémů. Tím výrazně přispívá ke zlepšení kvality našich služeb. Zpracování dat z monitoringu nám umožňuje reagovat na historii a trendy daných událostí.  Samozřejmostí je sledování nejen ICT systémů, ale i environmentálních čidel v datových centrech či sídlech klientů.

  Certifikace našich seniorních techniků a užší spolupráce s firmou ZABBIX LLC je tak logickým vyústěním našeho současného i budoucího vývoje dohledových systémů.

   

 • Díky firmám CISCO ČR a Alef Nula jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku vývoje kolaboračních a konferenčních technologií firmy Cisco v R&D lokalitě blízko norského Osla. Dostali jsme víc, než jsme čekali – zejména místní průvodkyně celým dnem -paní Annemarie – se o naši středoevropskou výpravu partnerů perfektně starala. Vyslechli jsme si několik zajímavých přednášek o minulosti (Tandberg), současnosti i budoucnosti a vizích vývoje těchto technologií a měli možnost si osahat veškerá konferenční zařízení rodiny Cisco Webex. Zajímavá byla také ukázka SMART zasedačky, kdy ze zařízení Webex je díky otevřenému API možné ovládat i další technologie v místnosti nebo celé budově – světla, žaluzie, přídavné kamery apod.

  Viděli jsme i testovací suterénní prostory, kde jsou zařízení vystavována mechanickému i klimatickému namáhání, a kde jsou vyslyšeny a zapracovávány zákaznické připomínky k designu a funkcionalitě systémů. Vznesli jsme tedy požadavek na zařazení tlačítka ON/OFF k webex boardu ?.

  Odnesli jsme si mj. i to, že trendem ve vývoji konferencí jsou oproti předchozím letům spíše menší a individuální místnosti (huddle spaces)a podle toho jsou vyvíjeny I budoucí desktop modely. Ty jsou ovšem zatím v tajné fázi vývoje.

  Naši zákazníci se mohou těšit na špičková konferenční řešení, jejichž cena je ospravedlněna grafickým výkonem, ergonomií, skvělým zvukem a hlavně univerzálností a propojováním do ostatních – I konkurenčních – kolaboračních systémů. 

  Velké poděkování patří Lině a Ivanovi z Cisca za organizaci oficiálního i neoficiálního programu a za vždy čerstvého lososa - těšíme se na další spolupráci. 

  A propos - navrhněte si vybavení pro vaše zasedačky sami na https://projectworkplace.cisco.com/!

 • Přemýšlíte o přechodu do cloudu? Nebo už cloudové řešení máte, ale nevyhovuje vám? Jak je to s bezpečností v cloudu? Navštivte náš seminář a zjistíte, zda pro vás cloud je, či není vhodný.

  Středa 15. 5. 2019 od 9:30
  Truhlárna - Event Room, Šaldova 5, Praha 8, Karlín 


  Na co se můžete těšit? 

  V první prezentaci od Cloud4com vám předvedeme, co je to vlastně hybridní cloud, jaké jsou jeho možné kombinace a jak to v praxi všechno funguje. Ukážeme vám, jak v Cloud4com zajišťují flexibilitu a garantují dostupnost.

  Co se děje s firemními daty, když se nedíváte? Každá firma pracuje s citlivými daty. Ať už jsou to osobní údaje, strategické plány nebo různé podoby duševního vlastnictví. Jak data účinně ochránit? TOTAL SERVICE a Safetica vám tuto otázku zodpoví.

  V prezentaci od společnosti Veeam Software se dozvíte, jak vám může zálohovací řešení pomoci s adopcí cloudových služeb, jak efektivně a levně ukládat dlouhodobé zálohy mimo vaši lokalitu a na řadu přijde i problematika disaster recovery. 

  Program semináře:
  09:30 – 10:00   Registrace 
  10:05 – 10:35   Hybridní cloud a jeho využití a výhody v praxi, Petr Renč, Cloud4com 
  10:40 – 11:10   Bezpečnost dat nejen v cloudu, Radim Navrátil, TOTAL SERVICE a Roman Zavadil, Safetica 
  11:15 – 11:45   Řešení Veeam v době cloudové. Martin Beran, Veeam
  11:45 – 12:00   Diskuse
  Akce bude ukončena obědem. 

  Vaši účast potvrďte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  Těšíme se na Vás!

   

 • Máme titul MICROSOFT GOLD COMPETENCY PARTNER.
  Tato kompetence garantuje naše znalosti nabízet zákazníkům možnost přeměnit svá datová centra tak, aby se staly flexibilnější, škálovatelnějí a hospodárnější. Jsme schopni vytvářet hybridní řešení, která překračují prostor a cloud.

  Klíčové technologie: System Center 2012, Windows Server virtualization and Hyper-V, Windows Server 2012/2016.

  "Partneři s Gold Competency reprezentují organizace, které prokázaly nejvyšší a nejkonzistentnější úrovně schopností a zkušeností v rámci určité oblasti řešení. Gold Competency jasně zákazníkům i jiným partnerům signalizuje špičkovou úroveň odbornosti partnerů. Dosažené kompetence dokladují hluboké znalosti, zkušenosti a loajalitu zákazníků k firmám s Gold Competency. Titul Microsoft Gold Competency Partner je pro zákazníky garancí profesionality a signalizuje nejvyšší kvalifikaci jako poskytovatele 'best-in-class' řešení."


 • S dětmi ze Sdružení na ochranu ohrožených dětí se moc veselé příběhy nespojují. Proto jsme se rozhodli udělat jim aspoň malou radost a pozvali jsme je do našeho Skyboxu v O2 areně na Putování s dinosauryy. A povedlo se :-).

  Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s. (SOOD) vzniklo dne 17. 12. 2015 z iniciativy bývalých dlouholetých pracovníků Fondu ohrožených dětí, a jeho cílem je obnovit a provozovat alespoň některá zrušená pracoviště FOD, pokud to bude možné.
  Více o Sdružení najdete na www.sood.cz

 • ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

  VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ

  Představenstvo obchodní společnosti TOTAL SERVICE a.s., IČ: 25618067, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 23580 (dále jen „Společnost“) oznamuje svým akcionářům, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 31. července 2018 o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie. Důvodem takového rozhodnutí je zákonný požadavek vycházející ze zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který v ustanovení § 48 odst. 7 stanoví požadavek, aby uchazeč o veřejnou zakázku, mající formu akciové společnosti, měl vydány výlučně zaknihované akcie. Bez schválení této změny by Společnost nebyla způsobilá účastnit se veřejných zakázek.

  V souvislosti s výše uvedeným představenstvo Společnosti vyzývá všechny akcionáře Společnosti, aby odevzdali Společnosti své listinné akcie, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí, jelikož tyto budou nahrazeny zaknihovanými akciemi. Odevzdávání akcií bude probíhat v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 16.00 hod, přičemž o odevzdání akcií bude vyhotoven a podepsán předávací protokol.

  Každý akcionář si za účelem zaevidování jeho zaknihovaných akcií musí zřídit majetkový účet u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů.

  Při odevzdání akcií je třeba:

  (i) předložit platné originály listinných akcií vydaných Společností;

  (ii) předložit platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho řádně zmocněného zástupce;

  (iii) pokud je akcionář právnickou osobou, pak předložit originál či ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného registru, v němž je akcionář zapsán (ne staršího tří měsíců);

  (iv) sdělit číslo majetkového účtu akcionáře zřízeného u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, na který budou pak pro akcionáře zaknihované akcie zaevidovány;

  (v) pokud je akcionář zastoupen třetí osobou, pak předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, která bude zmocněnce výslovně opravňovat k předání stávajících listinných akcií Společnosti, jakož i ke sdělení čísla majetkového účtu akcionáře u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a provedení všech úkonů s tím souvisejících.

  Bude-li akcionář v prodlení s odevzdáním svých listinných akcií Společnosti a nebudou-li akcie odevzdány ani ve stanovené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost tyto akcie za neplatné.

  představenstvo společnosti TOTAL SERVICE a.s.

 • Vážení obchodní partneři,

  rok 2017 byl pro společnost TOTAL SERVICE s.r.o. nejúspěšnějším rokem ve své historii. Podařilo se nám zúročit dlouhodobé působení u našich stávajících zákazníků, využít nových moderních kancelářských prostor, získat nové zákazníky a rozšířit tým společnosti až na dnešních 85 zaměstnanců při dosažení ročního obratu 478 milionů Kč bez DPH.

  Společnost v říjnu 2017 oslavila 20 let od svého vzniku a právem se tak považujeme za důvěryhodného, předního poskytovatele služeb v oblasti externí správy informačních a komunikačních technologií. 

  Těchto úspěchů dosahujeme díky skvělému a stabilnímu týmu, jehož pevné jádro tvoří tým nejužšího managementu, jehož členové určují směr společnosti, ve stejném personálním složení, po dobu více než dvanácti let. Rozvoj a kvalifikace našich zaměstnanců, stejně jako jejich aktivní zapojení do zefektivnění činnosti společnosti, patří mezi hlavní přednosti naší firemní kultury.

  Nedílnou součástí naplňování strategických cílů TOTAL SERVICE a zákaznických potřeb je dlouhodobé partnerství s nadnárodními společnostmi, mezi něž patří především společnosti IBM, HPE, CISCO, LENOVO, MICROSOFT, VEEAM, VMWARE, ORACLE, DELL, EMC či FORTINET.

  Vzhledem k výčtu úspěšných zakázek společnosti je prokazatelné, že společnost dosahuje dobrých výsledků a je kvalitním a důvěryhodným partnerem v oblasti IT.

  Děkuji vám, našim zákazníkům a všem obchodním partnerům za jejich spolupráci a důvěru v TOTAL SERVICE, který má zájem o neustálé zlepšování svých služeb a tím i spokojenosti svých klientů. Poděkování patří také všem zaměstnancům naší společnosti za jejich výbornou práci, píli, nasazení a nápady.

  Přeji všem krásné Vánoce, hodně zdraví a šťasný nový rok 2018.

  Václav Novák, generální ředitel a jednatel společnosti

 • Přátelé, kamarádi, hudbymilovní obchodní partneři,

  Rok se s rokem sešel a my máme opět tu čest být partnerem hudebního festival IT Fest – a že je letos program opravdu vymazlený.

  Těšit se můžete na speciální vystoupení Wohnoutů, Waltari, Lucky Bílé, Arakainu a dalších super kapel!

  V rámci pátečního podvečera vystoupí mj. kapela DECLINE , jejíž téměř 25 letou součástí je náš technický ředitel Jaromír "Jerry" Žák.

  Celý program festivalu najdete zde IT FEST 2017.

  K dispozici bude veškeré zázemí, občerstvení a plocha pro postavení stanů.

  Prožijte s námi srpnový víkend na Olešku, těšíme se!  

 • Do nového partnerského programu IBM PartnerWorld jsme vstoupili na úrovni Gold Business Partner a obhájili tak dříve dosaženou úroveň Premier Business Partner.

 •  

  Obchodní výsledky roku 2016 v oblasti řešení zálohování virtuální infrastruktury a silné technické certifikace našeho týmu, nás posunuly na nejvyšší úroveň partnerství se společností Veeam. 

 • V měsíci říjnu jsme realizovali další významnou zakázku v oblasti Infrastructure as a Service (IaaS). Projekt, jenž jsme vyhráli v nadlimitní veřejné zakázce, představuje dodávku tříleté služby a technologií v hodnotě 15 milionů Kč bez DPH, a je postavený na technologiích CISCO HYPERFLEX. Součástí dodávky je i kompletní zprovoznění systémů VMware a napojení na Campus datacenter infrastrukturu České zemědělské univerzity v Praze. 

 • Jsme hrdým partnerem hudební akce ajťáků a pro ajťáky, ale i všechny ostatní příznivce informačních technologií. Kromě kapel, ve kterých vystupují na různé nástroje IT profesionálové různého pracovního zařazení, od ředitelů po šroubováky, Vám v pátek 20.6.2016 v Olešku u Prahy,  zahraje i PORTLESS. Kryštof Michal tuhle skupinu založil po soudních tahanicích o vlastnictví labelu Support Lesbiens, kde jako frontman od začátku působil.

   

 • Od roku 2016 jsme certifikovaní společností United Registrar of Systems (URS) na tyto normy: ISO 27001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001.

 • Světelná reklama v podobě loga, instalovaná včera na fasádu nového sídla TOTAL SERVICE, symbolicky zakončila projekt přestěhování firmy do nových kancelářských prostor. V budově Metropolitan building, na adrese U Uranie 18, sídlíme ve 4. patře o celkové rozloze 620m2. Patro je plně dedikované pro naše obchodní a technické týmy. Metropolitan building je šestipatrová kancelářská budova s dvěma podpodlažními garážovými patry a centrální recepcí v přízemí budovy. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 • V měsíci říjnu budeme realizovat významnou zakázku z oblasti systémů pro ukládání dat. Projekt, jenž jsme vyhráli v nadlimitní veřejné zakázce, představuje dodávku technologií v hodnotě necelých 28 milionů Kč bez DPH, a je postavený na technologiích IBM a LENOVO. Součástí dodávky je i kompletní zprovoznění systémů GPFS, TSM, HSM a IDM, včetně poinstalační podpory. Více v článku ... 

 • TOTAL SERVICE získal zajímavou zakázku v podobě dodávky 16 ks serverů a licenčního vybavení, včetně odborných služeb povýšení verzí a migrace veškerých dat (emailových schránek) MS Exchange 2013 Enterprise pro zákazníka Řízení letového provozu České republiky, s.p. 

 • Naše společnost splnila všechna kritéria a získala status IBM Storage Specialty na dalších 12 měsíců. Program IBM Storage Specialty je postaven tak, aby odměňoval vybrané business partnery IBM, kteří dělají výjimečné investice do školení a certifikací v růstových oblastech jako je Cloud, Analytics, Mobile, Social and Security(CAMSS), mohou poskytnout klientskou referenci a mají schopnosti prodávat úspěšně prodávat a rozvíjet IBM řešení.

 • V druhé polovině července změníme po 8 letech své sídlo. Dynamický růst počtu zaměstnanců přináší nové požadavky na specifické technické zázemí, získáme více reprezentativní prostory, tak i skladovací a podzemní parkovací kapacity. Nová adresa je nedaleko dnešnímu sídlu, tedy opět na Praze 7. Novým sídlem bude budova Metropolitan Building v ulici U Uranie, kde jsme podepsali nájemní smlouvu na minimálně 5 let a k dispozici nám bude celé čtvrté patro tj. cca. 600m2 kancelářské plochy. 

 • 12. února jsme do svého portfolia zařadili produkty společnosti ARUBA Networks, technologického lídra a jednoho z největších dodavatelů WLAN řešení.

 • TOTAL SERVICE získal prestižní ocenění 2015 Winner of an IBM Centre of Technical Excellence (CoTE) Award for Business Partners.