Průzkum mínění

Outsourcing ICT

 

Outsourcing je v našem případě převzetí správy ICT (informačních a komunikačních technologií) zákazníka třetí stranou – poskytovatelem.

Outsourcing ICT v pojetí TOTAL SERVICE dělíme na:

 • komplexní, kdy jeho poskytovatel je zodpovědný za všechny komponenty (servery, operační systémy, aplikace, databáze, pracovní stanice, komunikační infrastrukturu, apod.) a jejich vzájemnou spolupráci.
 • operační, kdy poskytovatel přejímá zodpovědnost jen za vybrané komponenty či subsystémy (typicky jde o infrastrukturu, migrace aplikací, implementace serverů, zavádění IT procesů nebo ad hoc zásahy na základě rámcových smluv).
 • komoditní, kdy je součástí služby poskytovatele i dodávka hardware a software. Zákazník tak není vlastníkem technologií, ale uživatelem za pevně stanovéné náklady na technologie a jejich správu (per uživatel nebo per zařízení).


Pro outsourcing je důležité správně nastavit parametry, které jsou zákazníkem pro provoz požadovány (tzv. SLA – Service Level Agreement).

TOTAL SERVICE je profesionálním, dlouhodobým a zkušeným provozovatelem outsourcingu. Díky našemu odbornému zázemí můžeme garantovat provozuschopnost jak celého informačního systému, tak jeho jednotlivých součástí přesně dle požadavků zákazníků. Ti často využívají i Call-Desk, na který jejich uživatelé hlásí své problémy a požadavky. Call-Desk je následně předává k řešení odborným specialistům v Back-office týmu pracovníků v oddělení Help-Desk.

Při outsourcingu větších společností bývá i zvykem, že technici naší společnosti jsou u zákazníků permanentně přítomni.

 

Co přináší Outsourcing ICT ?

Ekonomické výhody

Management většiny podniků v České Republice se domnívá, že outsourcing ICT je mnohem nákladnější než zajištění těchto služeb ve vlastní režii. Na první pohled by se opravdu mohlo zdát, že z finančního hlediska je výhodnější provoz definovaných oblastí pomocí vlastních zdrojů. Proto zde uvádíme několik faktorů, které zpravidla nebývají zahrnuty do finanční kalkulace při hodnocení vlastního zajištění provozu IS (je to spravne?) a jsou tak často mylně podhodnocovány:

 • Konzultační služby pro vývoj informačního systému
 • Náklady na výběr nových technologií
 • Likvidace zastaralých technologií
 • Testování nových technologií před implementací
 • Podpůrné technologie, které nejsou plně využity
 • Organizační náklady pro pracovníky (pracoviště, personální náklady, pojištění, motivace…)
 • Školení operátorů, administrátorů a programátorů
 • Exaktní přehled nákladů na informační systém
 • Kalkulované, pravidelné a plánované náklady
 • Vlastní riziko při výpadku informačního systému (možnost penalizace dodavatele)

Personální výhody

Kromě ekonomických výhod lze považovat za stejně důležité personální výhody outsourcingu ICT. Klíčovým pozitivem je zaručená dostupnost týmu odborníků, kteří jsou seznámeni s informačním systémem zákazníka (většinou jej navrhovali a realizovali). Podnik, který není zaměřen na obor informačních technologií (používá ICT pouze pro svůj hlavní podnikatelský záměr), a který není schopen dlouhodobě zaměstnávat tým expertů a nabízet jim tak osobní a profesní růst, může využít služeb poskytovatele outsourcingu. Další přímé výhody outsourcingu jsou:

 • Zastupitelnost operátorů, administrátorů atd.
 • Tým expertů pro různé oblasti ICT (Knowledge Base)
 • Znalost nejnovějších technologií
 • Zkušenosti s problematikou informačních systémů
 • Angažovanost personálu

Administrativní výhody

Především se jedná o převedení administračních procesů pro ICT na poskytovatele outsourcingu, který má posléze na starosti:

 • Budování a udržení výpočetního střediska
 • Odpovědnost za řízení výpočetního střediska
 • Příprava na audit informačního systému
 • Projektové řízení všech procesů uvnitř informačního systému